Mehatronika

Programi s področja mehatronike se izvajajo tako na srednjih kot višjih strokovnih šolah ter v organizacijah za izobraževanje odraslih. Srednje šole so povezane v Skupnost srednjih šol za mehatroniko, ki jo vodi ga. Darinka Martinčič Zalokar, ravnateljica Srednje šole tehniških strok Šiška iz Ljubljane.

Na področju mehatronike se izvajajo trije izobraževalni programi.

Izobraževalni programi so pripravljeni na podlagi poklicnih standardov. Načrtujemo prenovo poklicnih standardov v naslednjih dveh letih. Na podlagi prenovljenih poklicnih standardov bodo prenovljeni tudi vsi srednješolski programi na področju mehatronike

Nekateri programi so tudi prilagojeni za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju (DV) in izvajanje v slovenskem jeziku na narodno mešanem območju v slovenski Istri (SI).

Vrsta prog. Ime programa Poklicni standardi Prilagoditve
SPI Mehatronik operater Mehatronik operater/mehatroničarka operaterka DV

SI

SSI Tehnik mehatronike Skrbnik/skrbnica procesnih naprav – mehatronik/mehatroničarka SI
PTI Tehnik mehatronike DV

SI

 

Skupnost srednjih šol za mehatroniko vsako leto organizira Forum mehatronike, na katerem dijaki vpisani v programe Mehatronik operater in Tehnik mehatronike.

Dijaki imajo možnost sodelovanja tudi na tekmovanju SloSkills in posledično EuroSkills na področju mehatronike.

Leta 2019 je bila ustanovljena Državna predmetna komisija za poklicno maturo za mehatroniko, ki pripravlja izpitno gradivo za 2. enoto poklicne mature v programih SSI in PTI Tehnik mehatronike, predloge predmetnih izpitnih katalogov in meril za pretvorbo točk v ocene.

z-library Z-Library project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje