Programi poklicnega in strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja

Programi nadaljnjega poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja so dokaj nova oblika javno veljavnih programov nadaljnjega poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja. Namenjeni so izpopolnjevanju, dopolnjevanju, posodabljanju, poglabljanju oz. pridobivanju novih poklicnih znanj in kompetenc na isti stopnji izobrazbe. Izvajajo se v šoli in v podjetjih. Udeleženci pridobijo potrdilo, ki je javna listina. Ciljna skupina so zaposleni, ki so zaključili srednje poklicne in strokovne ali višješolske strokovne programe ter želijo pridobiti nove ali poglobiti obstoječe poklicno-specifične kompetence za opravljanje svojega dela. Z dvigom praktične usposobljenosti zaposlenih oz. oseb na trgu dela, programi usposabljanja in izpopolnjevanja prispevajo tudi k rasti konkurenčnosti podjetij in s tem slovenskega gospodarstva. Pri razvoju poklicnih kompetenc zaposlenih tako šole, podjetja in njihova združenja zavzemajo aktivnejšo vlogo in s tem prispevajo k zmanjševanju neskladnosti med usposobljenostjo diplomantov poklicnih in strokovnih programov ter zahtevami trga dela.

Podpori razvoja prvih 20 programov nadaljnjega poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja je bil namenjen projekt Razvoj programov za izpopolnjevanje za nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje v letih 2017-2022 (PINPIU), ki sta ga sofinancirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V okviru projekta je bilo pripravljenih in na Strokovnem svetu RS za poklicno in strokovno izobraževanje sprejetih 20 novih programov za izpopolnjevanje.

Programi so na ravneh SOK 6 – to so višješolski študijski programi za izpopolnjevanje; ter na ravneh SOK 4 in SOK 5 – to so programi za usposabljanje in programi za izpopolnjevanje. Vstopni pogoji so vezani na ustrezno raven predhodne izobrazbe (programi usposabljanja) oziroma na raven in smer predhodne izobrazbe (programi izpopolnjevanja). Prvih 20 programov je dostopnih v zavihku »Izobraževalni in drugi programi« ter na spletni strani projekta www.pinpiu.si, kjer sta dostopna tudi metodologija za pripravo programov in postopek priprave novega programa.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje