Kakovost PSI

CPI je osrednja razvojna nacionalna inštitucija, ki skrbi za razvoj kakovosti poklicno-strokovnega izobraževanja v Sloveniji.

Sestavni del razvoja kakovosti so:

 • evalvacije, spremljave in raziskave obstoječega stanja
 • dokumentiranje ugotovitev v obliki poročil
 • priprava usmerjevalnih gradiv za poklicno-strokovne šole
 • nacionalni in mednarodni razvojni projekti
 • vključenost v nacionalne in evropske mreže sorodnih inštitucij
 • sodelovanje pri razvoju skupnega evropskega okvira kakovosti poklicno-strokovnega izobraževanja in usposabljanja in njegovi implementaciji v nacionalni prostor
 • sodelovanje pri razvoju in implementaciji nacionalnega okvira kakovosti vzgoje in izobraževanja
 • vključevanje vseh zaposlenih CPI-ja v razvojne projekte
 • razvoj kulture stalnega izboljševanja na ravni CPI-ja in v ponudbi storitev za izvajalce
 • dialog in partnersko sodelovanje z raznovrstnimi deležniki
 • priprava sugestij za nadaljnji razvoj sistema poklicno-strokovnega izobraževanja v Sloveniji glede na obstoječe stanje ter sodobne trende v Evropi in svetu.

Sledimo P-D-C-A krogu ugotavljanja, zagotavljanja in razvoja kakovosti, ki ga sestavljajo 4 zaporedne faze:


Trudimo se razvojna prizadevanja medsebojno povezati tako, da vsak naslednji ali vzporedni krog razvoja kakovosti parcialnih področij upošteva ugotovitve in izboljšave predhodnih.


Naša prizadevanja so usmerjena v podporo razvoju sistema, izvajalcev in posameznih strokovnih sodelavcev.

Namen našega delovanja je odgovarjati na spreminjajoče potrebe trga dela in posameznih (skupin) udeležencev izobraževalnega sistema in sistema NPK; razvijati kreativnost, inovativnost in podjeten način razmišljanja pri udeležencih; zagotoviti prepoznavnost nacionalnih poklicnih kvalifikacij v evropskem prostoru; zagotavljati privlačnost poklicno-strokovnega izobraževanja; zmanjševati brezposelnost; izboljševati celovito usposobljenost udeležencev in poskrbeti za vključenost ranljivih skupin. S prisotnostjo v evropskem prostoru izmenjujemo izkušnje z drugimi državami in v partnerskem sodelovanju skupaj z njimi gradimo nadaljnje razvojne korake na evropski ravni.

Z razvojem kakovosti se ukvarjamo vsi zaposleni CPI-ja.  

Nacionalna referenčna točka EQAVET NRP v Sloveniji, ki je del CPI-ja, se ukvarja z razvojem modelov UZK ter njihovo implementacijo na raven sistema in na raven izvajalcev: https://www.eqavet-nrp-slo.si/. O razvoju kakovosti posameznih podpodročij poklicno-strokovnega izobraževanja pa so informacije na voljo na preostalih zavihkih spletne strani.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje