Avtoservisna dejavnost

Programi s področja avtoservisne dejavnosti so bili vrsto let vključeni v izobraževalno strukturo strojništva. Izvajajo jih srednje in višje strokovne šole ter organizacije za izobraževanje odraslih, ki večinoma izobražujejo tudi po programih strojništva, zato področje avtoservisne dejavnosti nima samostojne skupnosti srednjih šol, ampak je pridruženo Skupnosti srednjih strojnih šol.

Na področju avtoservisne dejavnosti se izvajata dva triletna programa srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), en program poklicno tehniškega izobraževanja (PTI) in en program višješolskega strokovnega izobraževanja (VSI).

 

 

Izobraževalni programi so pripravljeni na podlagi poklicnih standardov. Revizija poklicnih standardov je bila na tem področju izvedena nazadnje leta 2017. Zadnja sprememba programov je bila v letu 2020, in sicer dopolnitev programov SPI s katalogi praktičnega usposabljanja (KPU), kajti oba programa s šolskim letom 2021/22 omogočata tudi vajeniško obliko izobraževanja. Program SPI Avtoserviser v Sloveniji izvaja 17 srednjih šol, program SPI Avtokaroserist 7 šol in program Avtoservisni tehnik 8 šol, Avtoservisni menedžment pa izvajata dve višji strokovni šoli s sklopu šolskih centrov.

Program avtoserviser je prilagojen za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku (DV) na narodno mešanem območju v Prekmurju ter za izvajanje v slovenskem jeziku (SI) in v italijanskem jeziku (IS) na narodno mešanem območju v slovenski Istri.

Dijaki, ki so vpisani v programe avtoservisne dejavnosti, tradicionalno sodelujejo na Državnem srečanju srednjih strojnih šol, ki ga vsako leto organizira Skupnost strojnih šol.

Pomembno za razvoj strokovnega področja je tudi delo v študijskih skupinah, kar omogoča učiteljem izpopolnjevanje na njihovem strokovnem področju, pridobivanje novih specifičnih strokovnih znanj ter hkrati izmenjavo izkušenj in dobrih praks. Na področju avtoservisne dejavnosti delujejo tri študijske skupine.

 

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje