Evropska kohezijska politika

Evropska kohezijska politika je glavna naložbena politika Evropske unije, namenjena vsem regijam in mestom. Dopolnjuje politike Evropske unije na različnih področjih ter zagotavlja naložbeni okvir in strategijo za uresničitev dolgoročnih ciljev.

Slovenija je kot polnopravna članica EU upravičena do koriščenja sredstev iz evropskih strukturnih skladov, administrativno pa je na podlagi EU metodologije razdeljena na Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo.

Center RS za poklicno izobraževanje že od leta 2004 sodeluje pri črpanju evropskih sredstev predvsem iz evropskega socialnega sklada (ESS) in evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Z izvajanjem tovrstnih projektov zagotavljamo vlaganja v ukrepe, ki združujejo naložbe v človeške vire, aktivacijo, mobilnost, raziskave, razvoj in inovacije. Projekti, ki jih izvajamo so večinoma neposredne potrditve operacij (NPO) s strani organa upravljanja, saj smo kot vodilna slovenska institucija na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja zadolženi za številne naloge, ki so nam dodeljene z zakonskimi podlagami. Naročnika in sofinancerja teh projektov sta Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki imata vlogo posredniškega telesa. Vlogo organa upravljanja v Sloveniji opravlja Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Logotip Ministrtsvo za vzgojo in izobraževanje
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Služba za izvajanje kohezijske politike  MVI koordinira programiranje in izvajanje kohezijske politike ministrstva. V sodelovanju z organizacijskimi enotami ministrstva zastopajo usmeritve in stališča ministrstva v strokovnih in programskih telesih v EU, na nacionalni ravni ter do organa upravljanja. Med drugim sodelujejo pri pripravi zakonodaje oziroma podzakonskih predpisov in drugih izvršilnih predpisov na področju kohezijske politike ministrstva ...

Logo Ministrstvo za delo, družino in socilane zadeve
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pri črpanju sredstev nastopa kot posredniški organ, ki izvaja prenesene naloge v skladu s predpisi in navodili organa upravljanja – Službe vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v programskem obdobju od 2014 do 2020, ...

z-library Z-Library project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje