Logotip EU, strukturni skladi
Evropska kohezijska politika

Evropska kohezijska politika je glavna naložbena politika Evropske unije, namenjena vsem regijam in mestom. Dopolnjuje politike Evropske unije na različnih področjih ter zagotavlja naložbeni okvir in strategijo za uresničitev dolgoročnih ciljev. Slovenija je kot polnopravna članica EU upravičena do koriščenja sredstev iz evropskih strukturnih skladov, administrativno pa je na podlagi EU metodologije razdeljena na Vzhodno ...

logotip NextGenerationEU
Načrt za okrevanje in odpornost

Načrt za okrevanje in odpornost je podlaga za koriščenje sredstev evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost. Pripomogel bo k okrevanju slovenskega gospodarstva in prispeval k blažitvi socialnih posledic pandemije covida-19. Z izvedbo načrtovanih reform in naložb za zeleni in digitalni prehod bo slovenska družba bolj trajnostna, odpornejša in bolje pripravljena na izzive prihodnosti.

logotip erasmus+
Erasmus+

Program financiranja projektov ERASMUS + podpira izobraževalni, poklicni in osebni razvoj ljudi na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa v Evropi in po svetu ter s tem prispevati k trajnostni rasti, kakovostnim delovnim mestom, socialni koheziji, spodbujanju inovacij ter krepitvi evropske identitete in aktivnega državljanstva. Podpira izvajanje evropskega strateškega sodelovanja in je zato eden ključnih ...

logotip sklada za podnebne spremembe
Sklad za podnebne spremembe

Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC) iz leta 1992 opredeli podnebne spremembe kot »spremembo podnebja, ki je nastala neposredno ali posredno zaradi človekovih dejavnosti, ki spreminjajo sestavo zemeljskega ozračja, in se poleg naravne spremembe podnebja opaža v primerljivih časovnih obdobjih.« Čezmerne emisije toplogrednih plinov vplivajo na segrevanje ozračja in s tem na spremembe ...

Logotip Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem Evropskega gospodarskega prostora
Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem Evropskega gospodarskega prostora (EGP)

Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem Evropskega gospodarskega prostora (Finančni mehanizem EGP) sta instrumenta ter temelj sodelovanja med Slovenijo in državami donatoricami Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško. Glavna cilja finančnih mehanizmov sta zmanjšati gospodarske in socialne razlike v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) ter krepiti bilateralne odnose med državami donatoricami in državami upravičenkami, med katerimi je tudi ...

Logotip projekta Twinning
TWINNING 

EU zagotavlja posebej usmerjeno finančno pomoč državam kandidatkam, državam možnim kandidatkam in državam partnericam v podporo njihovim prizadevanjem za pospeševanje političnih, gospodarskih in institucionalnih reform. Tesno medinstitucionalno sodelovanje (TMIS ali TWINNING) je eden od mehanizmov za izvajanje usmerjene finančne pomoči državam in ključni instrument za razvoj usposobljenosti javne uprave države. Prejemnice pomoči so države, ki ...

Zahvaljujemo se našemu partnerju Ice Casino za nenehno podporo našemu izobraževalnemu centru. Zahvaljujoč tej podpori se razvijamo in širimo obseg delovanja tudi v gospodarsko najtežjih časih.
z-library Z-Library project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje