Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev

Na Centru RS za poklicno izobraževanje se zavedamo, da je ključnega pomena tudi izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, s poudarkom na samih izvajalcih izobraževanja v šolah, to so učitelji in mentorji ter organizatorji praktičnega usposabljanja. Izobraževanje in usposabljanje izvajamo v različnih oblikah: seminarjih v živo in na daljavo, delavnicah, tematskih in drugih konferencah, izmenjavah in drugo.

Programi izobraževanja in usposabljanja so objavljeni v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (KATIS) v različnih programskih sklopih. Katalog olajša delo pri izbiri izobraževanj oz. usposabljanj.

V njem so objavljeni programi izobraževanj in usposabljanj, hkrati pa strokovni delavci in ravnatelji najdejo tudi podatke o vseh izobraževanjih, ki so se jih udeležili in so bila objavljena v katalogu. V KATIS se za ogled vsebin oziroma objavljenih usposabljanj, lahko vstopa prosto, za prijave in vse informacije v povezavi s konkretnim seminarjem, pa se vstopa z davčno številko in geslom.

Ravnatelje in strokovne delavce šol sprotno obveščamo o ponudbi in terminih izvajanja programov v organizaciji CPI.

Na udeležbo v programih izobraževanja in usposabljanja se prijavite na portalu KATIS na povezavi https://paka3.mss.edus.si/Katis/Uvodna.aspx .

Po opravljenih obveznostih si boste lahko sami natisnili potrdilo o udeležbi.

V primeru težav pri uporabi portala se lahko obrnete na kontaktno osebo na MIZŠ, go. Vido Trilar, tel. 01 400 52 33 ali elektronski naslov: katis.mizs@gov.si.

Programe Centra najdete v KATISU v naslednjih programskih sklopih:

Зеркало на официальный сайт Вавада — надежный ресурс, чтобы продолжить игру в случае блокировки домена.

V tem sklopu izvajamo usposabljanja za nadgradnjo pedagoških in strokovnih znanj strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Veliko strokovnih delavcev je že vključenih v projektne programe (ESS), ki so namenjeni implementaciji novih pedagoških praks in se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo porabo sredstev evropske kohezijske politike. Ta del kataloga se po potrebi sproti dopolnjuje.


V okviru teme CPI  Študijske skupine  so objavljeni programi za učitelje in druge strokovne delavce namenjenih pridobivanju novih kompetenc v stroki za posamezna strokovna področja, kakovostno načrtovanje in izvajanje pedagoškega procesa, šolskega kurikula, preverjanje in ocenjevanje znanja, uvajanje sodobnih pedagoških pristopov, za načrtovanje in izvedbo praktičnega usposabljanja v šolski in vajeniški obliki izobraževanja, izvajanje mentorstva dijakom na PUD ter za delo z dijaki s posebnimi potrebami. Prostor namenjamo tudi izmenjavi izkušenj, predstavitvi in izmenjavi dobrih praks med šolami in pripravam učiteljev na državna tekmovanja dijakov na strokovnih področjih ter za sodelovalno delov v spletnih učilnicah. Sestavni del delovanja študijskih skupin so tudi strokovne ekskurzije.

Tema CPI Druge mreže je namenjena programom izobraževanja in usposabljanja razvitim v okviru sodelovanja Centra v domačih in tujih projektih in diseminaciji rezultatov teh projektov.


V tem programskem sklopu so objavljeni programi profesionalnega usposabljanja, kateri so izbrani in objavljeni na osnovi javnega razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Namenjeni so strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca. Sofinancirani so s strani ministrstva. Usposabljanja so namenjena vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju s poudarkom na učiteljih strokovnih modulov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju.


Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje