Razvoj kvalifikacij

Poklicna kvalifikacija omogoča posamezniku vstop na trg dela, poti do poklicnih kvalifikacij pa so različne. Pri razvoju poklicnih kvalifikacij ima Center RS za poklicno izobraževanje osrednjo vlogo

Kvalifikacijo se lahko pridobi v sistemu  izobraževalnih programov poklicnega, strokovnega ali višje strokovnega izobraževanja. Tako pridobljene kvalifikacije, ki so namenjene pretežno mladim, lahko imenujemo tudi »izobrazbene kvalifikacije« saj omogočajo pridobitev stopnje in naziva poklicne izobrazbe in se izkazujejo z javno listino o zaključenem izobraževanju (spričevalo ali diploma), izdano v skladu s zakoni, ki urejajo srednje poklicno in strokovno izobraževanje ali višje strokovno izobraževanje. Kvalifikacijo se lahko pridobi tudi s formaliziranjem neformalno pridobljenega znanja in delovnih izkušenj v postopku preverjanja in potrjevanja (certifikat o NPK), ki je opredeljen z Zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah. Takšna pot je primerna zlasti za odrasle, ki si znanja in spretnosti pridobivajo tudi z različnimi delovnimi izkušnjami in neformalnim učenjem. Zakonska podlaga za pripravo izobraževalnih programov poklicnega, strokovnega ali višje strokovnega izobraževanja in zakonska podlaga za  izvedbo postopkov preverjanja in potrjevanja v sistemu NPK je poklicni standard, kar povezuje oba sistema.

Zakon o srednje poklicnem in strokovnem izobraževanje ter Zakon o višjem strokovnem izobraževanje omogočata pridobivanja kvalifikacije v programih poklicnega in strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja, ki so namenjeni usposabljanju ali izpopolnjevanju že zaposlenih. Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij uvaja dodatne kvalifikacije, ki podjetjem nudijo možnost javno veljavnega priznavanja internih izobraževanj podjetij.

V nadaljevanju so podrobneje prikazane različne poti pridobivanja kvalifikacij in vloga Centra RS za poklicno izobraževanje pri njihovem razvoju ter register Slovenskega ogrodja kvalifikacij (SOK), ki omenjene kvalifikacije vključuje v enotni sistem kvalifikacij in jih razvršča v ravni glede na učne izide.

Zahvaljujemo se našemu partnerju Ice Casino za nenehno podporo našemu izobraževalnemu centru. Zahvaljujoč tej podpori se razvijamo in širimo obseg delovanja tudi v gospodarsko najtežjih časih.

z-library Z-Library project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje