Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem Evropskega gospodarskega prostora (EGP)

Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem Evropskega gospodarskega prostora (Finančni mehanizem EGP) sta instrumenta ter temelj sodelovanja med Slovenijo in državami donatoricami Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško.

Glavna cilja finančnih mehanizmov sta zmanjšati gospodarske in socialne razlike v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) ter krepiti bilateralne odnose med državami donatoricami in državami upravičenkami, med katerimi je tudi Slovenija.

S sredstvi držav donatoric Slovenija podpira program Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, s katerim se bo – poleg podnebnim spremembam – posvečala tudi trajnostni mobilnosti, krožnemu gospodarstvu in manj uveljavljenim obnovljivim virom energije. Sredstva so namenjena tudi za program Izobraževanje – krepitev človeških virov, ki je usmerjen v razvoj kompetenc za 21. stoletje, boljšo povezanost izobraževanja in usposabljanja z realnim okoljem ter usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Pri izvajanju obeh programov kot programski partner sodelujejo tudi institucije iz držav donatoric. Sredstva obeh finančnih mehanizmov so namenjena tudi krepitvi civilne družbe in opolnomočenju ranljivih skupin (Sklad za civilno družbo), krepitvi tristranskega dialoga in spodbujanju dostojnega dela (Socialni dialog – dostojno delo) ter krepitvi bilateralnih odnosov med Slovenijo in državami donatoricami (Sklad za bilateralne odnose).

 

z-library Z-Library project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje