Ekonomska, trgovska in upravno-administrativna dejavnost

Ekonomska, trgovska in upravno-administrativna dejavnost daje poudarek na reševanju praktičnih problemov na področju ekonomije kot so: načrtovanje, upravljanje ter vodenje procesov poslovanja.

S takimi znanji odpiramo dijakom zaposlitvene možnosti na različnih področjih poslovnega življenja v gospodarstvu in drugih organizacijah, ki morajo svoje poslovanje opirati na ekonomske zakonitosti ter na načela in koncepte sodobnega  menedžmenta.

Izobraževalni programi na Ekonomsko, trgovsko in upravno-administrativnem področju so razvrščeni po zahtevnosti izobraževanja v naslednje ravni:

Vrsta izobraževanja Ime izobraževalnega programa Trajanje, KT, kvalifikacijska raven SOK
NPI Pomožni administrator – prilagojen za gibano ovirane

 

Pomožni administrator – prilagojen za slepe in slabovidne

 

2 leti, 120 KT, SOK 3
SPI Administrator

 

3 leta, 180 KT, SOK 4
Trgovec

 

3 leta, 180 KT, SOK 4
SSI Aranžerski tehnik

 

4 leta, 240 KT, SOK 5
Ekonomski tehnik

 

4 leta, 240 KT, SOK 5
VSI Ekonomist 2 leti, 120 KT, SOK 6
Komerciala (zasebni program) 2 leti, 120 KT, SOK 6
Poslovni sekretar 2 leti, 120 KT, SOK 6
Računovodstvo (zasebni program) 2 leti, 120 KT, SOK 6
Snovanje vizualnih komunikacij in trženja 2 leti, 120 KT, SOK 6

 

Izobraževalni program Pomožni administrator je prilagojen gibalno oviranim ter slepim in slabovidnim mladim, ki se jim s pridobitvijo poklica izboljšajo možnosti zaposlovanja in socialne vključenosti.

Dijaki, ki so se izobraževali na programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, zaključijo srednješolsko izobraževanje z zaključnim izpitom, dijaki srednjega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja in poklicnega tečaja pa s poklicno maturo.

Za SSI program Ekonomist je ustanovljena Državna predmetna komisija za poklicno maturo, ki pripravlja izpitno gradivo za 2. enoto poklicne mature, predloge predmetnih izpitnih katalogov in meril za pretvorbo točk v ocene.

Srednje šole, ki izvajajo navedene programe, so povezane v Skupnost ekonomskih, trgovskih in upravnih šol. Skupnost deluje v okviru Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije (ZŠD). Zveza je ustanovljena zaradi uresničevanja skupnih interesov in potreb srednjih šol ter dijaških domov.

Pomembno za razvoj strokovnega področja je še delo v študijskih skupinah, ki omogoča učiteljem pridobivanje novih specifičnih strokovnih znanj, izmenjavo izkušenj in dobrih praks.

Razvoj poklicnih veščin in kompetenc spodbujajo tudi tekmovanja prikaza poklicnih spretnosti  SloveniaSkills in EuroSkills, v katerem imajo možnost sodelovanja dijaki s področja aranžerstva

 

Študijske skupine v šolskem letu 2023/24

Ime ŠS Program / Moduli Koordinator
1. Ekonomika poslovanja ET / Ekonomika poslovanja, Materialno in Finančno knjigovodstvo Darja Horvat
2. Poslovanje podjetij ET / Poslovanje podjetij, Komercialno poslovanje Iztok Žgalin
3. Sodobno gospodarstvo ET / Sodobno gospodarstvo dr. Vesna Trančar
4. Finančno poslovanje ET / Finančno poslovanje, Zavarovalne storitve, Bančno poslovanje, Poštni promet Patricija Koler
5. Prodaja blaga TRGOVEC Zdenka Šfiligoj
6. Aranžerstvo Aranžerski tehnik Suzana Thaler
7. PUD Trgovec, ET Lidija Plevčak

 

Зеркало на официальный сайт Вавада — надежный ресурс, чтобы продолжить игру в случае блокировки домена.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje