Sodelovanje v evropskih mrežah

Zaposleni na Centru RS za poklicno izobraževanje v prostoru Evropske unije sodelujejo tudi v različnih razvojnih skupinah in mednarodnih mrežah.

EQF ADVISORY GROUP
EQF ADVISORY GROUP

Za pomoč Komisiji pri izvajanju Evropskega ogrodja kvalifikacij je bila leta 2008 ustanovljena Svetovalna skupina za EOK. Skupina deluje kot osrednji razpravljalni forum med Komisijo, državami in deležniki iz sveta izobraževanja in usposabljanja, zaposlovanja in civilne družbe. Glavna naloga skupine je zagotavljanje skladnosti ter spodbujanje preglednosti in zaupanja v postopku umeščanja. Slovenija ima v skupini dva predstavnika: vsebine evropskega ogrodja kvalifikacij pokriva Aleksandar Sladojević (CPI), vsebine vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja pa pokriva ga. Slavica Černoša (MIZŠ).

EUROPASS ADVISORY GROUP
EUROPASS ADVISORY GROUP

Europass Advisory Group je ekspertna skupina, ki jo je Evropska komisija imenovala leta 2018. Sestavljena je iz predstavnikov držav članic in nekaterih pomembnejših mednarodnih teles (Eurochambers, ESU, EUA, …). Njena naloga je svetovanje Evropski komisiji glede implementacije nove odločbe Europass. Slovenija ima v skupini dva predstavnika, imenovana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Predstavnici Slovenije sta Špela Pogačnik Nose (CPI) in Sabina Škarja (ZRSZ). Delovna skupina se sestaja dvakrat do trikrat letno. Več informacij o ekspertni skupini, njenem delu in članih je dostopnih v Registru ekspertnih skupin Evropske komisije.

ESCO MEMBER STATES WORKING GROUP
ESCO MEMBER STATES WORKING GROUP

V podporo pri izvajanju in razvoju Evropske klasifikacije spretnosti/kompetenc, kvalifikacij in poklicev (ESCO) ter zagotavljanju usklajenega delovanja z nacionalnimi sistemi razvrščanja na področju zaposlovanja je Komisija ustanovila delovno skupino, ki jo sestavljajo predstavniki držav članic s področja zaposlovanja, izobraževanja in usposabljanja ter predstavniki evropskih socialnih partnerjev. Vsaka država članica za člane imenuje največ dva nacionalna strokovnjaka. Interese Slovenije zastopata Nejc Jensterle (CPI) za področje izobraževanja oz. nadomestna članica ga. Barbara Velkov Rozman (CPI) in ga. Darja Čot (MDDSZ) za področje trga dela in zaposlovanja oz. nadomestna članica ga. Brigita Vončina (ZRSZ).

GOVERNING BOARD ETF
GOVERNING BOARD ETF

Evropska fundacija za usposabljanje državam, ki mejijo na Evropsko unijo, že od leta 1990 pomaga pri reformah sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter trga dela. Fundacijo sestavljajo predstavniki držav članic EU, Evropske komisije in Evropskega parlamenta skupaj z opazovalci iz držav kandidatk za članstvo v EU. Upravni odbor fundacije, v katerem Slovenijo zastopa ga. Slavica Černoša (MIZŠ) in nadomestna članica Nataša Hafner Vojčič (CPI), se sestaja dvakrat letno.

WORLDSKILLS EUROPE
WORLDSKILLS EUROPE

WorldSkills Europe je neprofitna organizacija ustanovljena leta 2008, katere glavni cilj je spodbujati poklicno in strokovno izobraževanje ter usposabljanje. V organizacijo je včlanjenih 31. evropskih držav, med katerimi je tudi Slovenija z WorldSkills Slovenia. Osrednji dogodek WorldSkills Europe je evropsko tekmovanje v poklicnih spretnostih, EuroSkills, kjer tekmujejo mladi strokovnjaki iz vseh držav članic. Ta edinstveni dogodek podpira sodelovanje mladih, izobraževanja in gospodarstev ter vlad posameznih držav. WorldSkills Slovenia ima v organizaciji WorldSkills Europe dva predstavnika, vlogo uradnega delegata opravlja Aleksandar Sladojević (CPI), vlogo tehnične delegatke pa Sara Gošnak (CPI).

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje