EuroSkills/SloveniaSkills

Gradec, prestolnica avstrijske Štajerske, z veselim vznemirjenjem pričakuje 22.september 2021, ko se bo pričel EuroSkills 2021 – pomemben dogodek, ki bo zanimiv tudi za slovensko publiko, zlasti za šole in mlade, ki se odločajo, kam in kako naprej.

Gre za tekmovanje EuroSkills, največji dogodek združenja WorldSkills Europe, ki ga sestavlja 30 držav članic. Zgodi se na vsaki dve leti, tokrat prvič v Avstriji, ter je namenjen promociji poklicnega izobraževanja kot tudi poklicni orientaciji, poleg tega pa je prava paša za oči.

Prikaz veščin v živo

Mladi kvalificirani profesionalci iz kar 45 panog se bodo namreč pred očmi obiskovalcev spopadali z izzivi iz svojih poklicev ter tako publiki, ki bo opazovala sprotno nastajanje izdelkov vseh vrst, ponudili edinstven vpogled v svoje delo. Delovne naloge jim bodo zastavili strokovnjaki s svojih področij, ki jih bodo spremljali in ocenjevali ter na koncu izbrali najboljše v svojem poklicu.

Tekmovanje mladih talentov

Na kar 60.000 kvadratnih metrih površin graškega kongresnega centra Messe se bo med 22. in 26. septembrom 2021 v različnih preizkusih pomerilo približno 650 tekmovalcev, starih do 26 let, iz 30 držav. Manjkalo ne bo niti mladih iz Slovenije, ki so si vstopnico na EuroSkills zagotovili na slovenski izvedenki SloveniaSkills januarja letos. Slovenija sicer na EuroSkills sodeluje od leta 2008, svoje nacionalno tekmovanje pa organizira od leta 2010. V Gradec pošilja 11 tekmovalcev, ki se bodo pomerili v 9 panogah. To so:

Lana Kostanjevec, aranžerstvo (ŠC Ptuj – Ekonomska šola); Tilen Lipnik, cvetličarstvo (Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje); Vid Marolt in Vid Smole, IKT (Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana); Rok Vidmar, kamnoseštvo (Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana); Uroš Slejko in Teo Lokar, mehatronika (ŠC Nova Gorica); Jernej Potočnik, pohištveno mizarstvo (ŠC Slovenj Gradec – Srednja šola Slovenj Gradec in Muta); Lara Esih – slikopleskarstvo (Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje); Andraž Rožanski, stavbno mizarstvo (ŠC Škofja Loka – Srednja šola za lesarstvo) in Luka Strajn, strežba (BIC Ljubljana).

Interaktivni izzivi tudi za obiskovalce

Ste vedno želeli opravljati določen poklic, želite odkriti svoj skriti talent ali preprosto uživate v preizkušanju nečesa novega? Izkušnje iz prve roke boste lahko pridobili na kateri od 40 postaj Try a Skill; udeležiti pa se bo moč tudi seminarjev in predavanj ter – tudi od preteklih zmagovalcev EuroSkills – pridobiti vse informacije, ki jih potrebujete.

Stik z delodajalci

Dodana vrednost graškega dogodka pa je tudi ta, da bo vzporedno s tekmovanjem in spremljevalnim programom potekal karierni oziroma poklicni sejem, na katerem se bodo predstavila avstrijska podjetja. Mladi bodo z njimi lahko stopili v stik, se pozanimali o njihovem poslovanju, vrsti in načinu dela ter zaposlitvenih možnostih in si izmenjali kontakte.

Priložnost za informativen šolski izlet

Izlet v Gradec se tako v času tekmovanja EuroSkills ponuja kot odlična priložnost ne le za radovedne obiskovalce vseh starosti, temveč predvsem za mlade, ki so na pragu izbire poklica oziroma karierne poti pa tudi za tiste, ki se že poklicno izobražujejo, saj jim bo gotovo v navdih. Ker ima pomembno vlogo pri njihovem usmerjanju in spodbudah šola, je obisk dogodka v sklopu šolskega izleta poučna izkušnja, ki jo bodo mladi znali ceniti. Prav tako pa so šole vabljene, da svoje mlade talente spodbudijo, da se prijavijo in dokažejo na naslednjem dogodku SloveniaSkills.

Vstop na EuroSkills v Gradcu je brezplačen, a je treba na spletu izpolniti prijavni obrazec.

Vabljeni v Gradec med 22. in 26. septembrom 2021! #weareskills

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru projekta Promocija poklicnega izobraževanja v obdobju od 2016 do 2020.

EuroSkills je prestižno evropsko tekmovanje mladih strokovnjakov, starih med 18 in 25 let, ki vsaki dve leti v drugem evropskem mestu tekmujejo v poklicnih spretnostih v več kot 40 različnih poklicih. Udeležba na EuroSkills omogoča mladim talentom enkratno izkušnjo in pridobitev znanja, da postanejo najboljši v svojem poklicu. Ta edinstveni dogodek podpira sodelovanje mladih, izobraževanja in gospodarstva ter vlad posameznih držav. Prispeva h kvalitetni pripravi mladih strokovnjakov za poklice prihodnosti.

Tekmovanja EuroSkills so sijajen način promocije poklicev in poklicnega izobraževanja, saj se na njem predstavijo izvrstni mladi strokovnjaki. S prikazom svoje odličnosti navdušujejo mlajše obiskovalce in jih spodbudijo k premisleku glede izbire poklicne kariere in svoje prihodnosti. Tovrstna tekmovanja imajo, ne le obsežen informativni značaj, ampak tudi značaj prestižnosti. Oboje ima pozitiven učinek na ugled posameznih poklicev kot tudi na ugled celotnega poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Slovenija na tekmovanjih Euroskills sodeluje od leta 2008.

Tekmovanje EuroSkills 2020 bo v Gradcu v Avstriji septembra 2021.


SloveniaSkills je sistem tekmovanj v poklicnih spretnostih na državni ravni, uspeh na teh tekmovanjih pa omogoča udeležbo na tekmovanju EuroSkills. Slovenija od leta 2010 tudi sama organizira nacionalna tekmovanja za mlade strokovnjake – SloveniaSkills. Do sedaj so ta potekala v okviru sejma izobraževanja INFORMATIVA, ki letno privabi več kot 25.000 obiskovalcev, kar je pripomoglo k učinkoviti promociji posameznih poklicev ter poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Tekmovanje ima več pomembnih učinkov. Je kovnica mladih talentiranih strokovnjakov, ki si že s samo udeležbo na tekmovanju povečajo možnosti za zaposlitev, priložnost za izobraževalce, da sledijo najnovejšim trendom v gospodarstvu in priložnost za delodajalce, da spoznajo morebitne bodoče zaposlene, ki bi lahko bili nosilci razvoja v njihovih podjetjih.

Mladi talenti so se v letu 2020 na nacionalnem tekmovanju SloveniaSkills 2020 pomerili v 10 različnih panogah: aranžerstvu, cvetličarstvu, IKT, kamnoseštvu, mehatroniki, kuharstvu, slikopleskarstvu, strežbi, pohištvenem in stavbnem mizarstvu. Zmagovalci SloveniaSkills 2020 so se uvrstili na tekmovanje EUROSKILLS 2020, ki je bilo prestavljeno na september 2021, v Grazcu.


Poklicno in strokovno izobraževanje vedno bolj pridobiva na veljavi in mladim vseskozi pošilja pomembno sporočilo, da je lahko poklicna in strokovna izobrazba popotnica za uspešno in ugledno karierno pot.

Medtem ko je nekaj časa vpis v poklicno in strokovno izobraževanje upadal in so se otroci raje vpisovali v splošne gimnazijske izobraževalne program, je po gospodarski krizi leta 2008 zanimanje za poklicno in strokovno izobraževanje spet začelo naraščati. Podatki statističnega urada kažejo, da je bilo v poklicne, tehniške in strokovne srednješolske programe v minulem šolskem letu vpisanih kar 65,3 % vseh dijakov.

In katere so prednosti poklicnega in strokovnega izobraževanja, zaradi katerih je odločitev za vpis na poklicne oz. strokovno šolo vredna razmisleka?

Poklicnega izobraževanja je več vrst

V Sloveniji je na voljo pet vrst poklicnega in strokovnega srednjega izobraževanja na različnih stopnjah. Med seboj se razlikujejo po vstopnih pogojih, trajanju ter načinu zaključka in možnostih nadaljnjega izobraževanja. Glede na to, da je slovenski izobraževalni sistem zelo prehoden, pa se različne stopnje izobraževanja med seboj povezujejo in nadgrajujejo, tako da dijaki nikoli ne ostanejo v t. i. »slepi ulici«.

Tako nižje poklicno izobraževanje traja 2 leti, srednje poklicno pa 3 – obe vrsti se zaključita z zaključnim izpitom. Srednje strokovno izobraževanje traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo. S poklicno maturo se zaključi tudi poklicno-tehniško izobraževanje, ki traja 2 leti in nadgrajuje srednje poklicno izobraževanje, ter poklicni tečaj, ki traja eno leto in je namenjen dijakom, ki so uspešno končali štiri letnike gimnazije ali strokovne šole (brez mature) ter želijo pridobiti strokovno izobrazbo.

Po zaključenem izobraževanju, v katerem ima pomembno vlogo praktično usposabljanje, so mladi pripravljeni za vstop na trg dela ali pa za nadaljevanje izobraževanja.

Razvoj praktičnih veščin

Medtem ko gimnazijski programi krepijo predvsem splošno razgledanost mladih ter jim z naborom tako obveznih kot izbirnih vsebin ponujajo možnost, da razvijejo svoje interese in v njih najdejo tisto nekaj, kar bo botrovalo njihovi izbiri študija na fakulteti, je poklicno izobraževanje veliko bolj specifično in ne zajema le splošnih predmetov, temveč tudi strokovne module, v katerih dijaki pridobijo tako strokovnoteoretično znanje kot tudi praktične spretnosti. Pomemben del poklicnega in strokovnega izobraževanja je tudi praktično usposabljanje z delom, kjer mladi pridejo v stik z delodajalci in se urijo v svojem poklicu v realnem delovnem okolju.

Svoje znanje lahko nato pokažejo tudi na dogodkih, kot je SloveniaSkills, kjer z vrstniki tekmujejo za lovoriko najboljšega v svojem poklicu ter se potegujejo za vstopnico na prestižni EuroSkills, na katerem se pomerijo s sotekmovalci iz 30 držav. Naši predstavniki so od tam že prinesli medalje. Naslednji tak dogodek bo v septembru 2021 v Gradcu v Avstriji.

Več možnosti za zaposlitev

Poklicno in strokovno izobraževanje mlade pripravi za vstop na trg dela. Izurjeni, visoko kvalificirani delavci v različnih panogah so vselej iskan kader in imajo po zaslugi praktičnih znanj in veščin načeloma več možnosti za zaposlitev. Z delodajalci dijaki pridejo v stik že med opravljanjem praktičnega usposabljanja z delom, pa tudi na raznih dogodkih. Nekateri se za poklic izurijo, da nadaljujejo družinsko tradicijo in prevzamejo domače podjetje ali pa ustanovijo čisto svoje. Za tiste, ki jih mika tujina, pa niti možnost zaposlitve tam ni izključena.

Zagotovilo za vseživljenjsko učenje

Svet se hitro spreminja in tem spremembam se nenehno prilagaja tudi trg dela. S pridobitvijo poklica se tako razvijanje veščin ne konča – v svojem poklicu, obrti se je zato smiselno redno informirati o novostih, trendih, se učiti novih pristopov ipd., kar krepi kompetence in izboljšuje konkurenčnost.

Uživanje subvencij

Poklicno izobraževanje uživa pomembno podporo države in njenih pristojnih institucij, ki si prizadevajo za njegovo promocijo, pestrost in privlačnost z raznimi programi financiranja, s krepljenjem sodelovanja med delodajalci in socialnimi partnerji ter spodbudami delodajalcem za zagotavljanje učnih mest za šolajoče se.

Možnost nadaljevanja šolanja

Tistim, ki želijo po zaključku poklicnega izobraževanja šolanje nadaljevati na fakulteti, vrata niso zaprta. Po opravljeni poklicni maturi se namreč lahko direktno vpišejo v višjo ali visoko strokovno šolo, ob opravljenem dodatnem petem predmetu iz splošne mature pa tudi v univerzitetne programe, ki to dopuščajo.

Omeniti pa velja še, da je po določenem številu let delovnih izkušenj mogoč tudi pristop k opravljanju mojstrskega, delovodskega ali poslovodskega izpita.

Vsak ima skrite talente in prav je, da jih odkrije, razvija in unovči ter si z znanjem in veščinami prisluži spoštovanje in ugled. Poklicno in strokovno izobraževanje je odlična popotnica za to.


Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje