Živilstvo

 • Aktualno (odpre se samo, če so aktualne vsebine)

S šolskim letom 2020/2021 je v vse izobraževalne programe vključeno aktivno državljanstvo ( Vključitev aktivnega državljanstva v izobraževalne programe (povezava na MIZŠ)) zaradi česar imajo programi novo ID številko in bodo ob zaključku imeli dopolnjene priloge k spričevalu.

 

 • Kratek opis področja (en odstavek):

Področje živilstva obsega raznolika področja predelave živil od slaščičarstva, mlinarstva, pekarstva, mlekarstva, mesarstva, predelave sadja in zelenjave, izdelave najrazličnejših pijač od brezalkoholnih do piva, vina in žganih pijač, izdelave izdelkov hitre hrane in oljarstva, načrtovanja prehrane, kontrole kakovosti, v majhnih obrtnih obratih, javnih zavodih do vedno bolj digitalizirane industrijske proizvodnje.

Za vse živilske panoge je pomembno dobro poznavanje potrošniških trendov, obvladovanje kontrole surovin in varne priprave živil, upoštevanje prehranskih smernic, spremljanje kakovosti izdelkov, vključno s senzoričnimi in mikrobiološkimi analizami, ustrezno označevanje in pakiranje živil. Poleg tega vsak izobraževalni program zajema tudi specializirana živilska znanja oziroma kompetence, ki zajemajo pripravo kakovostnih živilskih izdelkov, ki imajo čim manjši okoljski odtis in prispevajo k javnemu zdravju potrošnikov.

 

 • Izobraževalni programi (odpre se postopoma)
Vrsta izobraževanja, trajanje in število KT Ime izobraževalnega programa, povezava na kataloge znanja na spletni strani CPI Naziv pridobljene izobrazbe
Nižje poklicno izobraževanje (NPI), 2 leti, 120 KT Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Pomočnik v biotehniki in oskrbi (GLU/GJM)

Pomočnik v biotehniki in oskrbi (slepi in slabovidni)

pomočnik/pomočnica v biotehniki in oskrbi

 

Srednje poklicno izobraževanje (SPI), 3 leta, 180 KT Slaščičar (v)

Slaščičar (GLU/GJM)

Pek (v)

Mesar (v)

Mlekar

slaščičar/slaščičarka

 

pek/pekovka

mesar/mesarka

Srednje strokovno izobraževanje (SSI), 4 leta, 240 KT Živilsko prehranski tehnik živilsko prehranski tehnik/živilsko prehranska tehnica
Poklicno tehniško izobraževanje (PTI), (3+2) leti, 120 KT Živilsko prehranski tehnik živilsko prehranski tehnik/živilsko prehranska tehnica
Višje strokovno izobraževanje

2 leti, 120 KT

Živilstvo in prehrana inženir živilstva in prehrane/ inženirka živilstva in prehrane

 

Splošni in posebni del za vsak izobraževalni program sta dostopna na spletni strani

https://www.gov.si/teme/poklicno-in-strokovno-izobrazevanje/.

Informacije o višješolskem študijskem programu najdete na spletni strani :

https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/visjesolsko-strokovno-izobrazevanje/.

 

 • Šole, ki izvajajo programe na področju živilstva (postopno odpiranje)

Podatki o srednjih šolah in vpisu so zbrani na spletni strani https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/.

Podatki o višjih strokovnih šolah in vpisu so zbrani na spletni strani https://www.gov.si/teme/vpis-v-visje-strokovne-sole/.

Šole s področja živilstva, prehrane in veterine sodelujejo v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije, ki ga vodi g. Tone Hrovat.

 

 

Šole, ki izvajajo živilske programe:

 

 

Št.

ŠOLA PODATKI PROGRAMI
1.        IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA

Park mladih 3,

2000 Maribor

 

direktor: mag. Midhat Mulaosmanović

 

spletni naslov: http://www.icp-mb.si

 

Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Slaščičar

Pek

Mesar

Živilsko prehranski tehnik

Živilstvo in prehrana

2. ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR

Cesta na kmetijsko šolo 9,

3230 Šentjur

 

direktor: mag. Branko Šket

 

spletni naslov: www.sc-s.si

 

v. d. ravnateljice: Monika Očko

 

Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Slaščičar

Pek

Živilsko prehranski tehnik

Živilstvo in prehrana

3. BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA

Ižanska cesta 10,

1000 Ljubljana

 

Živilska šola

Ižanska cesta 10, Ljubljana

 

 

direktorica: Jasna Kržin-Stepišnik

 

spletni naslov: http://www.bic-lj.si/

 

ravnateljica: Tatjana Šček Prebil

 

 

 

Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Slaščičar

Pek

Mesar

Živilsko prehranski tehnik

Živilstvo in prehrana

 

4. BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO

Strahinj 99,

4202 Naklo

 

 

Srednja šola

direktor: Marijan Pogačnik

 

spletni naslov: http://www.bc-naklo.si/

 

ravnateljica: Andreja Ahčin

 

Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Slaščičar

Pek

Mesar

Živilsko prehranski tehnik

5. ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA

BIOTEHNIŠKA ŠOLA ŠEMPETER

Ulica padlih borcev 26,

5290 Šempeter pri Novi Gorici

 

ravnateljica: Barbara Miklavčič Velikonja

 

spletni naslov: http://bts.scng.si/

 

Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Slaščičar

Živilsko prehranski tehnik-

 

6. GRM NOVO MESTO–

CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA;

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija

Sevno 13

8000 Novo mesto

direktor: Tone Hrovat

 

spletni naslov: https://www.grm-nm.si/

 

ravnateljica: Vida Hlebec

 

Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Slaščičar

Mesar

 

 

 • Učna gradiva (postopno odpiranje)

Potrjena gradiva najdete v Katalogu potrjenih učbenikov.

 

 

 • Študijske skupine (postopno odpiranje)

 

Na področju živilstva deluje 8 študijskih skupin, ki povezujejo učitelje vsebinsko sorodnih strokovnih področij.  Srečanja omogočajo izmenjavo izkušenj med šolami, izpopolnjevanje na strokovnem področju v okviru različnih seminarjev in spremljanje novosti na poklicnem in izobraževalnem področju.

 

 • Spletne učilnice (postopno odpiranje)

Povezave do spletnih učilnic, ki delujejo na področju živilstva najdete na: https://skupnost.sio.si.

 

Oseba za stike:
Jelka Čop
višja svetovalka področja I

 

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje