Živilstvo

Področje živilstva obsega raznolika področja predelave živil od slaščičarstva, mlinarstva, pekarstva, testeninarstva, mlekarstva, mesarstva, predelave sadja in zelenjave, oljarstva, izdelave najrazličnejših pijač od brezalkoholnih do piva, vina in žganih pijač, priprave izdelkov hitre hrane, načrtovanja prehrane, kontrole kakovosti ter upravljanja strojev. Živila pripravljajo v majhnih obratih, javnih zavodih do vedno bolj digitalizirane industrijske proizvodnje.

Za vse živilske panoge je pomembno dobro poznavanje potrošniških trendov, obvladovanje kontrole surovin in varne priprave živil, upoštevanje prehranskih smernic, spremljanje kakovosti izdelkov, vključno s senzoričnimi in mikrobiološkimi analizami, ustrezno označevanje in pakiranje živil. Poleg tega vsak izobraževalni program zajema tudi specializirana živilska znanja oziroma kompetence, ki zajemajo pripravo kakovostnih živilskih izdelkov, ki imajo čim manjši okoljski odtis in prispevajo k javnemu zdravju potrošnikov.

 

Izobraževalni programi

Vrsta izobraževanja, trajanje in število kreditnih točk (KT) Ime izobraževalnega programa, povezava na kataloge znanja na spletni strani CPI Naziv pridobljene izobrazbe
Nižje poklicno izobraževanje (NPI), 2 leti, 120 KT Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Pomočnik v biotehniki in oskrbi (GLU/GJM)

Pomočnik v biotehniki in oskrbi (slepi in slabovidni)

pomočnik/pomočnica v biotehniki in oskrbi

 

Srednje poklicno izobraževanje (SPI), 3 leta, 180 KT Slaščičar

Slaščičar (GLU/GJM)

Pek

Mesar

Mlekar

slaščičar/slaščičarka

slaščičar/slaščičarka

pek/pekovka

mesar/mesarka

mlekar/mlekarka

Srednje strokovno izobraževanje (SSI), 4 leta, 240 KT Živilsko prehranski tehnik živilsko prehranski tehnik/živilsko prehranska tehnica
Poklicno tehniško izobraževanje (PTI) (3+2) leti, 120 KT Živilsko prehranski tehnik živilsko prehranski tehnik/živilsko prehranska tehnica
Višje strokovno izobraževanje

2 leti, 120 KT

Živilstvo in prehrana inženir živilstva in prehrane/inženirka živilstva in prehrane

 

 

Šole, ki izvajajo živilske programe:

ŠOLA PROGRAMI
IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA

Park mladih 3,

2000 Maribor

 

Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Slaščičar

Pek

Mesar

Živilsko prehranski tehnik

Živilstvo in prehrana

ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR

Cesta na kmetijsko šolo 9,

3230 Šentjur

 

Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Slaščičar

Pek

Živilsko prehranski tehnik

Živilstvo in prehrana

BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA

Ižanska cesta 10,

1000 Ljubljana

Živilska šola

Ižanska cesta 10, Ljubljana

Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Slaščičar

Pek

Mesar

Živilsko prehranski tehnik

Živilstvo in prehrana

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO

Strahinj 99,

4202 Naklo

Srednja šola

Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Slaščičar

Pek

Mesar

Živilsko prehranski tehnik

ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA

BIOTEHNIŠKA ŠOLA ŠEMPETER

Ulica padlih borcev 26,

5290 Šempeter pri Novi Gorici

Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Slaščičar

Živilsko prehranski tehnik

 

GRM NOVO MESTO–

CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA;

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija

Sevno 13

8000 Novo mesto

Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Slaščičar

Mesar

 

Šole se povezujejo v Skupnosti biotehniških šol Slovenije, ki jo vodi ga. Vida Hlebec in Konzorciju Biotehniških šol Slovenije, ki ga vodi g. Tone Hrovat

z-library Z-Library project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje