Poklicni standardi

V poklicnem izobraževanju so poklicni standardi vmesni člen med izobraževalnim sistemom in trgom dela ter gospodarstvom. Med seboj povezujejo temeljni namen izobraževanja ter cilje gospodarstva.

Bazo poklicnih standardov si lahko ogledate na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča.

Poklicni standard je med socialnimi partnerji usklajen popis vseh del, ki jih opravlja posameznik v nekem poklicu ali sklopu del in popis poklicnih kompetenc, ki so potrebne za opravljanje teh del. Delodajalci z njimi izrazijo zahtevano znanje in spretnosti v spreminjajoči se poklicni strukturi. Na njihovi podlagi se oblikuje ponudba programov poklicnega in strokovnega izobraževanja. Država tako povečuje obseg in preglednost vidnega znanja ter pospešuje hitrost njegovega kroženja.

Poklicni standardi spodbujajo posameznike k samostojnemu pridobivanju novega znanja izven formalnega izobraževanja ter k njegovemu potrjevanju v sistemu NPK.

Pikaz vključevanja poklicne standarde v izobraževalne programe in nacionalne poklicne kvalifikacijeZa poklicni standard je pomembno, da se hitro odziva na zahteve trga dela in zahteve modernih načinov organizacije dela v podjetjih in obrtnih oziroma storitvenih dejavnostih. Pri razvoju poklicnih standardov CPI sodeluje z najnaprednejšimi delodajalci s področja industrije oziroma storitvenih dejavnosti. Z njihovo pomočjo, ob upoštevanju trendov razvoja dejavnosti, CPI razvija aktualne poklicne standarde ter odkriva potrebe po novih poklicnih kvalifikacijah.


Proces izdelave poklicnega standarda

Poklicni standard je podlaga za načrtovanje doseganja in preverjanja učnih izidov v izobraževalnih programih ter definiranje kompetenc, ki jih mora posameznik dokazati s posrednim ali neposrednim preverjanjem v sistemu nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Predstavlja enoten standard za oblikovanje različnih poti za doseganje poklicnih kvalifikacij v Sloveniji in pomeni premik iz procesnega načrtovanja k ciljnemu načrtovanju kvalifikacij.

z-library Z-Library project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje