Področni odbori za poklicne standarde

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je imenoval 10 področnih odborov za poklicne standarde, ki pokrivajo vsa strokovna področja oz. dejavnosti in panoge po mednarodni klasifikaciji izobraževanja ISCED (Klasius P-16).

Področne odbore sestavljajo predstavniki socialnih partnerjev in sicer: zbornic, sindikatov, pristojnih ministrstev, strokovnih združenj.

Področni odbori predlagajo pripravo poklicnega standarda in kataloga ter za to nalogo imenujejo delovno skupino uveljavljenih strokovnjakov. Predlog poklicnega standarda in kataloga ali predlog o podaljšanju veljavnosti obstoječega ali prenovljenega poklicnega standarda in kataloga delovna skupina z utemeljitvami posreduje pristojnemu področnemu odboru.

Naloge Področnih odborov za poklicne standarde (14. člen Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, UL RS št. 1/2007):

 • obravnavajo utemeljenost pobud za poklicne standarde in kataloge,
 • predlagajo prioritete priprave poklicnih standardov in katalogov pristojnemu strokovnemu svetu,
 • predlagajo metodologijo  za pripravo poklicnega standarda in kataloga,
 • predlagajo pripravo poklicnih standardov in katalogov,
 • predlagajo sezname uveljavljenih strokovnjakov za pripravo poklicnih standardov, profilov poklicev in katalogov,
 • predlagajo strukturo kvalifikacij za področje,
 • usklajujejo vsebine poklicnih standardov in katalogov,
 • predlagajo revizijo poklicnih standardov in katalogov,
 • predlagajo poklicne standarde in kataloge  pristojnemu strokovnemu svetu.

V področje dela področnega odbora so razvrščene naslednje dejavnosti (SURS 2017, Opis kategorij KLASIUS-P­-16):

 • Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
 • Umetnost in humanistika
 • Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost

Člani:

 • Martin Šmalčič, Združenje delodajalcev Slovenije, vodja izobraževanj in koordinator za kadrovske zadeve
 • Irma Butina, Gospodarska zbornica Slovenije – Medijska Zbornica
 • Tanja Faganel, Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti
 • Marija Javornik Krečič, Konfederacija sindikatov Slovenije – Pergam
 • Vladimir Kukavica, Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev
 • Denis Miklavčič, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – Sindikat kulture in narave Slovenije – Glosa
 • Magdalena Mustar Pečjak, Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ)
 • Karla Oder, Društvo Slovenska pot kulture železa
 • Katarina Podgoršek, Obrtno-podjetniška zbornica – Sekcija fotografov
 • Dušan Arh, Obrtno-podjetniška zbornica
 • Tadeja Meserko, Ministrstvo za kulturo
 • Beba Adamič Tomič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Predsednica: Katarina Podgoršek, Obrtno-podjetniška zbornica – Sekcija fotografov

Namestnica predsednice: Marija Javornik Krečič, Konfederacija sindikatov Slovenije – Pergam

Strokovna tajnica: mag. Barbara Velkov, Center RS za poklicno izobraževanje


V področje dela področnega odbora so razvrščene naslednje dejavnosti (SURS 2017, Opis kategorij, Klasius – P-16):

Tehnika:

 • ­ Elektrotehnika in energetika
 • ­ Elektronika in avtomatizacija
 • ­ Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo
 • ­ Motorna vozila, ladje in letala

Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT):

 • ­ Uporaba računalnika
 • ­ Načrtovanje in administracija podatkovnih baz in računalniških omrežij
 • Razvoj in analiza programske opreme in aplikacij

Člani:

 • Željko Jokič, Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kovinske industrije
 • Zdravko Klevišar, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija avtoserviserjev
 • Andrej Krajnc, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Sekcija elektronikov in mehatronikov
 • Emil Kumer, KNSS – neodvisnost – Konfederacija novih sindikatov Slovenije
 • Andreja Lampe, Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za informatiko in telekomunikacije
 • Gregor Ficko, Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala
 • Rok Živec, Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica elektronske in elektroindustrije
 • Slavko Vidic, Elektrotehniška zveza Slovenije
 • Erik Potočar, Ministrstvo za infrastrukturo

Predsednik: Zdravko Klevišar, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija avtoserviserjev

Namestnik predsednika: Andrej Krajnc, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Sekcija elektronikov in mehatronikov

Strokovna tajnica: Vera Suhadolnik, Center RS za poklicno izobraževanje


V področje dela področnega odbora so razvrščene naslednje dejavnosti (SURS 2017, Opis kategorij, Klasius – P-16):

 • kemijska tehnologija Kemijsko inženirstvo in procesi
 • papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
 • tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija

Člani:

 • Darja Boštjančič, Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kemijske industrije
 • Boštjan Burnik, Konfederacija sindikatov Slovenije – PERGAM
 • Vesna Nahtigal, Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kovinskih materialov in nekovin
 • Anton Dremelj, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija predelovalcev kož
 • Marijan Leban, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija plastičarjev
 • Janja Petkovšek, Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kovinske industrije
 • Petra Prebil Bašin, Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za papirno in predelovalno industrijo in Združenje za tekstilno, oblačilno in usnjarsko predelovalno industrijo
 • Jože Smole, Združenje delodajalcev Slovenije.

Predsednik:

Namestnik predsednika: Anton Dremelj, OZS – Sekcija predelovalcev kož

Strokovna tajnica: mag. Darija Štarkl, Center RS za poklicno izobraževanje


V področje dela področnega odbora so razvrščene naslednje dejavnosti (SURS 2017, Opis kategorij, Klasius-P-16):

 • Gradbeništvo (podrobno področje 0732)
 • Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (podrobno področje 0724)

Člani:

 • Gabrijela Börc Smolič, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
 • Pavli Koc, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
 • Vekoslav Korošec, Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za svetovalni inženiring
 • Valentina Kuzma, Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala
 • Tomaž Potočnik, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija gradbincev
 • Metka Zajc Pogorelčnik, Inženirska zbornica Slovenije
 • Pavla Strmšek, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije

Predsednica: Mag. Valentina Kuzma, Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Namestnik predsednice: Tomaž Potočnik, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija gradbincev

Strokovna tajnica: Barbara Kunčič Krapež, Center RS za poklicno izobraževanje


V področje dela področnega odbora so razvrščene naslednje dejavnosti (SURS 2017, Opis kategorij KLASIUS-P­-16):

 • poljedelstvo in reja živali
 • hortikultura
 • gozdarstvo in lov
 • ribištvo in akvakultura
 • veterinarstvo
 • lesarska tehnologija

Člani:

 • Alenka Dolinar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Hermina Oberstar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Marko Kajzer, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija lesnih strok
 • Peter Kruljc, Konfederacija sindikatov Slovenije – PERGAM
 • Dušica Majer, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Igor Milavec, Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za lesarstvo
 • Simon Ogrizek, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev
 • Jernej Redek, Sindikat kmetov Slovenije
 • Marjan Vindiš, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije
 • Marinka Korošec, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Uroš Habjan, Ministrstvo za infrastrukturo

Predsednik: Simon Ogrizek, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev

Namestnica predsednika: Dr. Dušica Majer, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije

Strokovna tajnica: Majda Stopar, Center RS za poklicno izobraževanje


V področje dela področnega odbora so razvrščene naslednje dejavnosti (SURS 2017, Opis kategorij KLASIUS-P­-16):

 • Storitve za gospodinjstva
 • Frizerske in druge lepotilne storitve
 • Hotelirstvo in gostinstvo
 • Šport
 • Potovanja, turizem, prosti čas
 • Transport
 • Živilska tehnologija

Člani:

 • Urška Pivk Kupirovič, Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij
 • Gašper Rudl, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija za promet
 • Vesna Habinc, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije – VIR
 • Irena Jaklič Valenti, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – Sindikat gostinstva in turizma Slovenije
 • Mira Juhart, Društvo Solzice Ravne
 • Srečko Koklič, Gospodarska zbornica Slovenije – Turistično gostinska zbornica Slovenije
 • Branimir Kopše, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije -VIR
 • Vlasta Markoja, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija za gostinstvo in turizem in Sekcija frizerjev
 • Jasna Radič, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Robert Sever, Gospodarska zbornica Slovenije –- Združenje za promet
 • Zlatko Podgorski, Ministrstvo za infrastrukturo
 • Andreja Krt Stopar, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Marinka Korošec, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Katarina Andlovic, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Predsednik: Srečko Koklič, Gospodarska zbornica Slovenije – Turistično gostinska zbornica

Namestnik: Zlatko Podgorski, Ministrstvo za infrastrukturo

Strokovna tajnica: Simona Kuder, Center RS za poklicno izobraževanje


V področje dela področnega odbora so razvrščene naslednje dejavnosti (SURS 2017, Opis kategorij KLASIUS-P­-16):

 • okoljske znanosti
 • naravno okolje in divje živali
 • okoljevarstvena tehnologija
 • javna higiena in komunalne storitve

Člani:

 • Janez Balantič, Inženirska zbornica Slovenije
 • Romana Benčina, Gospodarska zbornica Slovenije – Služba za varstvo okolja
 • Mojca Brinovec, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
 • Simon Dovrtel, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija dimnikarjev
 • Igor Pipan, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija avtoserviserjev
 • Iztok Rozman, Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica komunalnega gospodarstva
 • Marinka Korošec, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Mihael Koprivnikar, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Janez Berdavs, Ministrstvo za okolje in prostor
 • Staška Buser, Sindikat kmetov Slovenije
 • Ivana Žolger, Ministrstvo za infrastrukturo
 • Viktor Jejčič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Predsednik Iztok Rozman, Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica komunalnega gospodarstva

Namestnica Romana Benčina, Gospodarska zbornica Slovenije – Služba za varstvo okolja

Strokovna tajnica Majda Stopar, Center RS za poklicno izobraževanje


V področje dela Področnega odbora so razvrščene naslednje dejavnosti (SURS 2017, Opis kategorij KLASIUS-P­-16):

 • Vojaštvo in obramba
 • Varnost, varovanje, zaščita in reševanje

Člani:

 • Aljaž Fabjan, Ministrstvo za obrambo
 • Ivo Holc, Ministrstvo za notranje zadeve – Policija
 • Andrej Kocbek, Policijski sindikat Slovenije
 • Darko Milenkovič, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – Sindikat Ministrstva za obrambo
 • Bernhard Mraz, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
 • Jože Pogačar, Ministrstvo za obrambo
 • Suzana Rudež, Ministrstvo za notranje zadeve – Policija
 • Tanja Tihi, Ministrstvo za notranje zadeve
 • Jasna Toplišek, Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
 • Simon Švarc, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Jasmin Musić, Ministrstvo za pravosodje.

Predsednik Ivo Holc, Ministrstvo za notranje zadeve – Policija

Namestnik Bernhard Mraz, Sindikat varovanja, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

Strokovni tajnik Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje


V področje dela področnega odbora so razvrščene naslednje dejavnosti (SURS 2017, Opis kategorij KLASIUS-P­-16):

Zdravstvo:

 • Zobozdravstvo
 • Medicina
 • Zdravstvena nega in babištvo
 • Medicinska diagnostična in terapevtska tehnologija
 • Terapija in rehabilitacija
 • Farmacija
 • Tradicionalna in dopolnilna medicina in terapija

Socialna varnost:

 • Varstvo starih in oviranih (invalidnih) ljudi
 • Varstvo otrok in storitve za mlade
 • Socialno delo in svetovanje

Člani:

 • Simon Strgar, Skupnost socialnih zavodov Slovenije
 • Mirjam Brenčič, Lekarniška zbornica Slovenije
 • Irena Buček Hajdarević, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
 • Vesna Zupančič, Ministrstvo za zdravje
 • Aleksander Jus, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije
 • Eva Križnar, Socialna zbornica Slovenije
 • Slavica Mencingar, Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
 • Tatjana Milavec, Skupnost CSD Slovenije
 • Denis Padjan, Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije
 • Perica Radonjić, Konfederacija sindikatov Slovenije – PERGAM
 • Janja Romih, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Vesna Rugelj, Konfederacija sindikatov Slovenije – PERGAM
 • Anja Sever, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija optikov
 • Hermina Smole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije
 • Marjeta Škrlj, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije-VIR.

Predsednica: Vesna Rugelj, Konfederacija sindikatov Slovenije -PERGAM

Namestnik predsednice: Jaka Bizjak, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Strokovna tajnica: mag. Barbara Velkov, Center RS za poklicno izobraževanje


V področje dela področnega odbora so razvrščene naslednje dejavnosti (SURS 2017, Opis kategorij KLASIUS-P­-16):

 • Računovodstvo in revizija
 • Finančništvo, bančništvo in zavarovalništvo
 • Poslovanje in upravljanje, menedžment
 • Marketing in oglaševanje
 • Tajništvo in administrativno delo
 • Prodaja (trgovina) na debelo in drobno
 • Delovne spretnosti

Člani:

 • Lucija Arnold, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija trgovcev
 • Nada Bizjak, Ministrstvo za finance
 • Vida Kožar, Gospodarska zbornica Slovenije – Podjetniško trgovska zbornica
 • Viljenka Markič Simoneti, Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljubljana
 • Violeta Mašić, Ministrstvo za javno upravo
 • Borut Potočnik, Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti
 • Bojan Ravnikar, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije – VIR
 • Aleš Gostiša, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat delavcev trgovine Slovenije
 • Tjaša Škedelj, Policijski sindikat Slovenije
 • Maja Špan Hubad, Trgovinska zbornica Slovenije
 • Boštjan Udovič, Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica za poslovanje z nepremičninami.

Predsednica: Lucija Arnold, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija trgovcev

Namestnik predsednice:

Strokovni tajnik Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje


Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje