Elektrotehnika

Programi s področja elektrotehnike se izvajajo tako na srednjih kot višjih strokovnih šolah ter v organizacijah za izobraževanje odraslih. Srednje šole so povezane v Skupnost elektro in računalniških šol Slovenije, ki jo vodi ga. Marjetka Bizjak, ravnateljica Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje.

Na področju elektrotehnike se izvajajo štirje izobraževalni programi. Vpis v program Elektrikar je možen tudi v vajeniški obliki.

Izobraževalni programi so pripravljeni na podlagi poklicnih standardov, ki so bili prenovljeni v letu 2018. V letu 2019 so bili prenovljeni vsi srednješolski programi na področju elektrotehnike. Nekateri programi so tudi prilagojeni za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju (DV), gibalno ovirane dijake (GIB) in izvajanje v slovenskem jeziku na narodno mešanem območju v slovenski Istri (SI).

Vrsta prog. Ime programa Poklicni standardi Prilagoditve
SPI Elektrikar Monter/monterka elektroenergetskih inštalacij

Elektronik-avtomatik/elektroničarka-avtomatičarka

Monter/monterka pametnih inštalacij in naprav

DV

GIB

SI

SSI Elektrotehnik Sistemski elektroenergetik/sistemska elektroenergetičarka

Sistemski elektronik-avtomatik/elektroničarka-avtomatičarka

SI
Tehnik elektronskih komunikacij Sistemski instalater/instalaterka elektronskih komunikacij
PTI Elektrotehnik Sistemski elektroenergetik/sistemska elektroenergetičarka

Sistemski elektronik-avtomatik/elektroničarka-avtomatičarka

GIB

 

Skupnost elektro in računalniških šol Slovenije vsako leto organizira Državno tekmovanje elektro in računalniških šol, katerega se udeležujejo tudi dijaki vpisani v programe Elektrikar in Elektrotehnik.

Leta 2019 je bila ustanovljena Državna predmetna komisija za poklicno maturo za elektrotehniko, ki pripravlja izpitno gradivo za 2. enoto poklicne mature v programih SSI Elektrotehnika in PTI Elektrotehnika, predloge predmetnih izpitnih katalogov in meril za pretvorbo točk v ocene.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje