Predšolska vzgoja

Poklic vzgojitelja lahko opredelimo kot odgovoren in pomemben poklic današnje, na znanju temelječe družbe, saj prav vzgojitelj lahko močno vpliva na vzgojo in razvoj posameznikov ter postavlja temelje za nadaljnje učenje.

Izobraževanje vzgojiteljev je odprt, dinamičen in kontinuiran sistem, profesionalni razvoj pa je proces, ki se začne z začetnim izobraževanjem, nadaljuje z uvajanjem v delo in s stalnim strokovnim spopolnjevanjem ter se dopolnjuje z nadaljnjim izobraževanjem.

Program srednjega strokovnega izobraževanja Predšolska vzgoja  SSI temelji na poklicnem standardu Pomočnik vzgojitelj/pomočnica vzgojiteljica predšolskih otrok. Po uspešno zaključenem programu si kandidati pridobijo strokovni naziv vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok in so usposobljeni za delo pomočnika/pomočnice vzgojitelja/vzgojiteljice v vrtcu. Omenjeni strokovni naziv si lahko kandidati pridobijo tudi po zaključeni gimnaziji in opravljenem poklicnem tečaju (PT).

Na področju predšolske vzgoje se izvaja:

Vrsta izobraževanja, trajanje in število KT Ime izobraževalnega programa Naziv pridobljene izobrazbe
Srednje strokovno izobraževanje (SSI), 4 leta, 240 KT Predšolska vzgoja Vzgojitelj predšolskih otrok/vzgojiteljica predšolskih otrok
Poklicni tečaj, 1 leto, 60 KT Predšolska vzgoja Vzgojitelj predšolskih otrok/vzgojiteljica predšolskih otrok

 

Srednje šole, ki izvajajo program Predšolska vzgoja so povezane v Skupnost srednjih šol za predšolsko vzgojo,  ta pa deluje v okviru Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije (ZŠD).

Leta 2014 je bila ustanovljena Državna predmetna komisija za poklicno maturo, ki pripravlja izpitno gradivo za pisni izpit 2. predmeta poklicne mature Vzgoja predšolskega otroka. V okviru študijske skupine se zadnji dve leti pripravlja enotna vprašanja za ustni izpit 2. predmeta poklicne mature.

Vzgojiteljske šole se vsako leto srečajo na Vzgojiteljadi. Gre za tradicionalno druženje, v letu 2022 je potekala na III. Gimnaziji Maribor pod sloganom “MOSTOVI – OD MENE K TEBI”.

z-library Z-Library project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje