Predstavitev zavoda

Javni zavod Center RS za poklicno izobraževanje ali kratko CPI je bil ustanovljen leta 1995 kot osrednja slovenska inštitucija za razvoj, raziskave in svetovanje na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Ustanovila ga je vlada RS, soustanovitelja pa sta Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije. V skladu s podlago, podano v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UR.L.12/96), opravlja Center raziskovalno, razvojno in svetovalno delo in je mesto, kjer se srečujejo, usklajujejo in povezujejo interesi države in socialnih partnerjev v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Leta 2016 je bil sprejet Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (Uradni list RS, št. 57/2016 z dne 31. 8. 2016), v katerega so bile dodane nove naloge, vezane na izvajanje nalog Nacionalne koordinacijske točke SOK-EOK.

Glavna področja delovanja zavoda so:

Proučevanje razvojnih trendov na trgu dela in priprava profilov poklicev in kompetenčno zasnovanih poklicnih standardov (»occupational standards«).

Razvoj metodologije in priprava sodobnih modularno zasnovanih izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega ter srednjega in višjega strokovnega izobraževanja .

Spremljanje uvajanja izobraževalnih programov, vrednotenje zaključnih izpitov in poklicne mature ter razvoj novih metodičnih in didaktičnih konceptov znanja, učenja in poučevanja.

Usposabljanje in izpopolnjevanje znanj učiteljev, strokovnih delavcev in mentorjev v poklicnem in strokovnem izobraževanju in zagotavljanje strokovne podpore in svetovanja izvajalcem poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Spodbujanje in koordinacija različnih razvojnih in inovacijskih projektov v poklicnih in strokovnih šolah.

Razvoj sodobnih učnih gradiv in učne tehnologije v poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Sodelovanje v strokovnih organizacijah in mrežah EU za poklicno in strokovno izobraževanje.

Skrb za uveljavljanje in spodbujanje poklicnega izobraževanja.

V okviru Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje delujejo:

CPI je nacionalni predstavnik za Euroskills.

z-library Z-Library project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje