Erasmus+

Erasmus+ je program EU na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Področje izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa lahko pomembno prispeva k reševanju ključnih socialno-ekonomskih izzivov, s katerimi se Evropa srečuje, ter podpira izvajanje Programa politike EU za rast, delovna mesta, enakost in socialno vključevanje.

Graf - Število izvajanih Erasmus + projektov po letih
CoBLe

V projektu CoBLE sodelujejo poklicne in strokovne šole ter inštitucije, ki usposabljajo učitelje, z namenom izboljšanja pedagoških in digitalnih kompetenc učiteljev ter oblikovanja izkušenj izvajanja smiselnih sodelovalnih učnih dejavnosti v kombiniranih učnih okoljih.   Projekt CoBLe se osredotoča na izboljšanje pedagoške usposobljenosti učiteljev za poučevanje v spletni okoljih, usposabljanje za uporabo agilnih in sodelovalnih metod ...

logotip projekta VET Digital World
VET Digital World

Projekt zagotavlja partnerjem projekta sredstva za posodobitev tehnološko programske opreme in izboljšanje digitalnega poslovanja z deležniki.

Logotip projekta na področju velnesa in turizma WeSkill
WeSkill

Mednarodni partnerski projekt WeSkill je nastal z namenom opolnomočenja zaposlenih v velneškem turizmu.

Logotip projekta Stairs
STAIRS

Namen projekta STAIRS je podpora nacionalnim, regionalnim in lokalnim deležnikom pri soočanju z izzivi socialne inkluzije v izobraževanju in usposabljanju in nadgraditev nacionalnih prizadevanj ter zagotavljanje dodane vrednosti z dobrimi praksami drugih evropskih držav (Irska, Portugalska) na področju zagotavljanja socialne vključenosti v izobraževanju.

Logotip projekta Rural heritage.
RURAL HERITAGE

Evropski sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja kaže na očitno vrzel turističnih strokovnjakov, specializiranih za kulturno in podeželsko dediščino, zlasti za tolmačenje in komunikacijske tehnike.

Logotip projekta Digital VET
Digital Teaching in VET System

Projekt podpira cilje evropskih in nacionalnih razvojnih strategij za uporabo IKT v sistemih PIU z usposabljanjem pedagoških delavcev.

Logotip projekta Chaise
CHAISE

V projektu bomo vzpostavili metodologijo za sistematično dokumentiranje in napovedovanje potreb na trgu dela po »blockchain« veščinah in izboljšanja kakovosti, ustreznosti in odzivnosti ponudbe poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Logotip 1Point
1POINT

Namen projekta 1Point je razviti metodologijo za usposabljanje bodočih strokovnjakov na področju vzdrževanja v industriji in ponudbi storitev, da bi spodbudili zaposljivost z izboljšanjem njihovih kompetenc preko uporabe IKT tehnologij, mobilnih naprav, vključno z vidiki igranja.

Logotip projekta Allview
ALLVIEW

ALLVIEW projekt bo oblikoval EU platformo centrov poklicne odličnosti na področju pohištvene in lesarske industrije. Slonel bo na 3 stebrih inovativnega znanja: krožno gospodarstvo, digitalizacija in industrija 4.0  ter izdelava pametnega pohištva.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje