Slovensko ogrodje kvalifikacij

Slovenija je pred desetimi leti začela z razvojem Slovenskega ogrodja kvalifikacij (SOK) in s tem stopila na pot uresničevanja Priporočil Evropskega parlamenta in Sveta EU o uvedbi evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (2008). Vzpostavljeni SOK predstavlja enotni sistem kvalifikacij v Republiki Sloveniji za razvrščanje kvalifikacij v ravni glede na učne izide. Sestavlja ga 10 ravni.

SOK je namenjen vsem, ki se želijo seznaniti z raznoliko izbiro izobrazb in kvalifikacij v Sloveniji ter preveriti medsebojno primerljivost različnih kvalifikacij. Prek SOK lahko uporabniki preverijo, na katero raven v evropskem ogrodju kvalifikacij (EOK) oz. evropskem ogrodju visokošolskih kvalifikacij (EOVK) se umešča njihova izobrazba ali kvalifikacija.


SOK so vključene tri vrste kvalifikacij:

 • izobrazbe,
 • poklicne kvalifikacije in
 • dodatne kvalifikacije.

Kvalifikacije so v SOK razvrščene v deset ravni. Deset ravni SOK se povezuje z osmimi ravnmi Evropskega ogrodja kvalifikacij (EOK) preko opisnikov ravni obeh ogrodij. Visokošolske kvalifikacije so uvrščene tudi v ravni Evropskega ogrodja visokošolskih kvalifikacij (EOVK).

Namen, vloga in cilji SOK

Namen SOK je doseči transparentnost in prepoznavnost kvalifikacij v Sloveniji in EU. Njegovi temeljni cilji so:

 • podpreti vseživljenjsko učenje;
 • povezati in uskladiti slovenske podsisteme kvalifikacij ter
 • izboljšati preglednost, dostopnost in kakovost kvalifikacij glede na trg dela in civilno družbo.

Osrednji koncept nacionalnih ogrodij kvalifikacij so učni izidi, saj omogočajo primerljivost in transparentnost kvalifikacijskih sistemov, vseživljenjsko učenje, priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja, zagotavljanje kakovosti ter boljšo povezanost med izobraževanjem in trgom dela.

Za Slovensko ogrodje kvalifikacij skrbi Nacionalna koordinacijska točka SOK (NKT SOK), za več informacij nas obiščite na www.nok.si.

Uporabniku prijazen portal SOK in Register kvalifikacij SOK

Register kvalifikacij SOK predstavlja javno dostopen informacijski sistem Slovenskega ogrodja kvalifikacij in omogoča vpogled v vse posamične kvalifikacije, ki jih je mogoče pridobiti v Sloveniji. Register SOK je dostopen na spletni strani portala SOK ter ima na voljo številne funkcionalnosti, ki uporabnikom olajšajo iskanje informacij o kvalifikacijah:

 • enostavnejši vpogled v vse posamične kvalifikacije, ki jih je mogoče pridobiti v Sloveniji,
 • različne načine iskanja kvalifikacij,
 • pregleden prikaz kvalifikacijske strukture,
 • primerjavo med kvalifikacijami,
 • prikaz karierne poti ter
 • povezavo kvalifikacij s poklici.

Register kvalifikacij SOK je povezan s platformo Europass, kar omogoča dostop do informacij o slovenskih kvalifikacijah v angleškem jeziku v celotni EU.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje