Slovensko ogrodje kvalifikacij

Slovensko ogrodje kvalifikacij

Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) je enotni sistem kvalifikacij v Republiki Sloveniji.

V SOK so vključene tri vrste kvalifikacij: izobrazbe, poklicne kvalifikacije in dodatne kvalifikacije. Kvalifikacije so v SOK razvrščene v deset ravni. Deset ravni SOK se povezuje z osmimi ravnmi Evropskega ogrodja kvalifikacij (EOK) preko opisnikov ravni obeh ogrodij. Visokošolske kvalifikacije so uvrščene tudi v ravni Evropskega ogrodja visokošolskih kvalifikacij (EOVK).


SOK obsega tri vrste kvalifikacij:

 • IZOBRAZBO,

ki se izkazuje z javno listino o zaključenem izobraževanju;

 • POKLICNO KVALIFIKACIJO,

ki se izkazuje s certifikatom o pridobljeni NPK, izdanem v skladu s predpisi, ki urejajo NPK, ali z drugo listino o zaključenem programu usposabljanja oziroma izpopolnjevanja, izdano v skladu s predpisi, ki  urejajo poklicno, strokovno in visokošolsko izobraževanje;

 • DODATNO KVALIFIKACIJO,

ki se ureja na način in po postopku, določenem v zakonu o SOK ter se izkazuje s potrdilom o pridobitvi dodatne kvalifikacije.

Namen, vloga in cilji SOK

Namen SOK je doseči transparentnost in prepoznavnost kvalifikacij v Sloveniji in EU.

Njegovi temeljni cilji so:

 • podpreti vseživljenjsko učenje;
 • povezati in uskladiti slovenske podsisteme kvalifikacij ter
 • izboljšati preglednost, dostopnost in kakovost kvalifikacij glede na trg dela in civilno družbo.

Temeljna vloga slovenskega in drugih nacionalnih ogrodij kvalifikacij je, da pojasnijo horizontalne in vertikalne relacije med različnimi tipi kvalifikacij, certifikati in spričevali/diplomami.

Sestavljena so iz opisnikov ravni, pri čemer vsak opisnik ravni pojasnjujejo učni izidi. Učni izidi so tako osrednji koncept nacionalnih ogrodij kvalifikacij, saj naj bi omogočali: primerljivost in transparentnost kvalifikacijskih sistemov, vseživljenjsko učenje, priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja, zagotavljanje kakovosti ter boljšo povezanost med izobraževanjem in trgom dela.

Za Slovensko ogrodje kvalifikacij skrbi Nacionalna koordinacijska točka SOK (NKT SOK), za več informacij nas obiščite na www.nok.si.Register kvalifikacij SOK

Register kvalifikacij SOK predstavlja javno dostopen informacijski sistem Slovenskega ogrodja kvalifikacij in omogoča vpogled v vse posamične kvalifikacije, ki jih je mogoče pridobiti v Sloveniji. Register SOK je dostopen na spletni strani portala SOK www.nok.si ter ima na voljo številne funkcionalnosti, ki uporabnikom olajšajo iskanje informacij o kvalifikacijah.

Register kvalifikacij SOK je povezan s platformo Europass, kar omogoča dostop do informacij o slovenskih kvalifikacijah v angleškem jeziku v celotni EU.

Iščete lahko le po imenu kvalifikacije ali po različnih parametrih znotraj naprednega iskalnika. Kvalifikacije lahko neposredno primerjate med sabo in vidite v čem se razlikujejo. Kvalifikacijam so dodani tudi opisi možnih poklicev ter ponekod tudi video predstavitve. Za boljši pregled možnosti prehajanja po kvalifikacijah na nekem področju, je bila dodana funkcija prikaza karierne poti, ki vas vodi od ravni do ravni po različnih vrstah kvalifikacij na področju kvalifikacije, ki vas zanima.

Na strani portala www.nok.si/register-kvalifikacij-sok pa lahko pogledate prikaz celotne kvalifikacijske strukture za področje zanimanja, kjer so kvalifikacije razvrščene glede na vrsto ter raven.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje