Nacionalne poklicne kvalifikacije

Nacionalna poklicna kvalifikacija je delovna, poklicna oziroma strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica na določeni ravni zahtevnosti del in je pripravljena na podlagi nacionalnega poklicnega standarda. Nacionalna poklicna kvalifikacija omogoča pridobitev javno veljavne listine o poklicni usposobljenosti in se uvršča v nacionalno ogrodje kvalifikacij (SOK).

Nacionalne poklicne kvalifikacije se lahko pridobijo:

 • s preverjanjem in potrjevanjem spretnosti ter znanj, pridobljenih z neformalnim učenjem: med opravljanjem poklica, s prostovoljnim delom, prostočasnimi dejavnostmi, udeležbo na neformalnih programih izobraževanja, s samoučenjem ipd. Nacionalne poklicne kvalifikacije pridobljene po tej poti so namenjene predvsem odraslim z delovnimi izkušnjami ali izjemoma mlajšim, ki jim je potekel status vajenca ali dijaka in imajo ustrezne delovne izkušnje ali
 • z dokončanjem programa za pridobitev poklicne oziroma strokovne izobrazbe.

CPI je v sistemu nacionalnih poklicnih kvalifikacij osrednja institucija, zadolžena, da na nacionalni ravni in v sodelovanju s socialnimi partnerji pripravlja strokovne podlage in vodi ustrezne postopke pri pripravi katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti za nacionalne poklicne kvalifikacije, ki so podlaga za postopke preverjanja in potrjevanja neformalnega znanja, spretnosti in kompetenc.

Pogoje in postopke pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij ureja Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ul. št.1/2007), ki je v pristojnosti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Več o prednostih nacionalnih poklicnih kvalifikacij za posameznika in podjetja, primer osebne zbirne mape, informacije o poteku svetovanja za kandidate v postopku pridobitve NPK in druge koristne informacije lahko dobite na spletni strani za nacionalne poklicne kvalifikacije.

Podrobnejše informacije o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah in baze podatkov si lahko ogledate na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča.

Sistem preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij predvideva, da organizacija, izvajalka postopkov preverjanja in potrjevanja, udeležencu postopka zagotovi svetovanje. Svetovalec pomaga kandidatu pri pripravi osebne zbirne mape. Svetovalci se usposabljajo na Centru RS za poklicno izobraževanje.

Se želite prijaviti na usposabljanje? Izpolnite spletno prijavnico.

z-library Z-Library project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje