Študijski obiski

Študijski obiski so namenjeni pridobivanju novih znanj, poglobitvi že pridobljenega strokovnega znanja ali pridobivanju delovnih in praktičnih izkušenj. Center RS za poklicno izobraževanje v sodelovanju s sorodnimi institucijami doma in v tujini na študijskih obiskih gosti delegacije iz različnih koncev sveta.

Od 15. – 17. marca 2022 je na Centru RS za poklicno izobraževanje potekal študijski obisk delegacije iz Malte, ki so jo sestavljali trije predstavniki MFHEA (Malta Further and Higher Education Authority). Glavna tema študijskega obiska je bila razvoj spretnosti, ki so potrebne za vzdrževanje registra kvalifikacij NOK. Udeleženci so si prvi dan obiska medsebojno izmenjali informacije o nacionalnih registrih kvalifikacij obeh držav, s poudarkom na predstavitvi delovanja portalov ter njihovih funkcionalnosti za končne uporabnike. Drugi dan je potekal v znamenju obiska Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu, kjer so se seznanilil z delovanjem informacijskega sistema NAKVIS. Drugi del dneva pa je bil namenjen predstavitvi povezovanja nacionalnih regsitrov kvalifikacij z različnimi nacionalnimi in evropskimi platformami. Tretji dan je bil namenjen razpravi o  možnostih dolgoročnega in projektnega sodelovanja med udeleženimi institucijami.

 

 

 

 

 


Center RS za poklicno izobraževanje je med 22.04. in 27.04.2019 na študijskem obisku gostil delegacijo iz Belorusije. Glavni namen študijskega obiska je bil gostujoči delegaciji predstaviti delovanje področnih odborov za poklicne standarde ter njihovo vlogo pri povezovanju izobraževanja in trga dela.

19 – članska delegacija, ki je bila sestavljena tako iz predstavnikov javnih institucij kot tudi delodajalcev je poleg Centra RS za poklicno izobraževanje obiskala še Gospodarsko zbornico Slovenije ter podjetji Trimo Trebnje in EMO Orodjarna. Poleg navedenih obiskov so se srečali tudi s predstavniki različnih področnih odborov za poklicne standarde pri nas. Študijski obisk se je zaključil z diskusijo o možnostih nadaljnjega sodelovanja med obema državama.

Po uspešno izvedenem študijskem obisku v preteklem letu, se je 16.12.2020 odvijal še virtualni študijski obisk delegacije iz Belorusije. Glavni namen dogodka je bil udeležencem, ki so prihajali tako iz javnih institucij kot tudi iz gospodarstva predstaviti pomen in uporabnost poklicnih standardov ter postopek za njihovo pripravo. Drugi del dogodka je bil namenjen predstavitvi delovanja področnih odborov za poklicne standarde na področju storitev. Poleg predstavnikov Centra RS za poklicno izobraževanje sta na dogodku aktivno sodelovala še g. Srečko Koklič, predsednik področnega odbora za poklicne standarde Storitve in g. Martin Jezeršek, generalni direktor gostinstva Jezeršek.

Beloruska delegacija je bila nad predstavljenimi vsebinami in govorci navdušena. Poudarili so, da v Sloveniji in predvsem CPI-ju prepoznavajo primer dobre prakse ter izrazili željo za še tesnejše sodelovanje v prihodnosti.

 


Center RS za poklicno izobraževanje je med 04.06. in 06.06.2019 na študijskem obisku gosti delegacijo iz Moldavije. Namen študijskega obiska je, ki je potekal pod pokroviteljstvom ETF – European Training Foundation iz Torina, je bil spoznati proces vzpostavitve Slovenskega ogrodja kvalifikacij (SOK) ter registra kvalifikacij SOK. Delegacija, ki je bila sestavljena iz 5 članov je poleg Centra RS za poklicno izobraževanje obiskala še Ministrstvo za znanost izobraževanje in šport ter Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.


z-library Z-Library project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje