Praktično izobraževanje

Praktično izobraževanje se v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju izvaja kot praktični pouk in praktično usposabljanje z delom (PUD).

Praktični pouk se izvaja v šoli, podjetjih in medpodjetniških izobraževalnih centrih.

Praktično usposabljanje z delom (PUD) pa se izvaja v podjetjih ali zavodih. Na podlagi dogovora z delodajalci se lahko del praktičnega usposabljanja izvede v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

CPI vodi Centralni register učnih mest – seznam poslovnih subjektov, ki imajo verificirana učna mesta za izvajanje PUD in vajeništva.

Strokovni moduli opredeljujejo temeljni standard poklicnih in ključnih kompetenc, saj povezujejo teoretično znanje s praktično usposobljenostjo.

Praktični pouk je sestavni del strokovnega modula. V pristojnosti šole je, da strokovni aktivi v izvedbenem kurikulu načrtujejo uravnoteženo razmerje med teoretičnim in praktičnim delom modula, pri čemer je temelj načrtovanja predmetnik izobraževalnega programa in katalog znanja za modul, kjer so definirani učni izidi oziroma učni cilji.


Praktično usposabljanje z delom (PUD) je pomemben sestavni del vsakega izobraževalnega programa v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki dijakom omogoča  usvajanje veščin in spretnosti v realnem delovnem okolju in na ta način skupaj s praktičnim poukom v šoli oblikovanje njegove poklicne usposobljenost.

Delodajalci vedno bolj cenijo pomen sodelovanja s šolo in se zavedajo svoje odgovornosti za uspešno izvedbo izobraževalnega programa.

Poleg praktičnih znanj, veščin in spretnosti namreč dijak v realnem delovnem okolju pridobi tiste kompetence, ki jih v šolskih delavnicah ni mogoče realizirati:

 • socializacijo v delovnem okolju,
 • dinamiko realnega delovnega procesa,
 • skupno odgovornost za kakovost opravljenega dela.

Podjetja pa dobijo pedagoška znanja in podporo pri usposabljanju dijakov. Hkrati lahko razvijajo kader za svojo delovno organizacijo ali branžo.

Nujno je, da za kakovostno izvedbo izobraževalnega programa šola in delodajalci tesno sodelujejo. Za povezovanje med njima je zadolžen organizator praktičnega izobraževanja na šoli.

V pomoč pri organizaciji in izvedbi praktičnega usposabljanja z delom je na voljo nekaj priročnikov:

 • Vodnik za organizatorje je namenjen organizatorjem praktičnega usposabljanja z delom.
 • Vodnik za mentorje dijakom je namenjen mentorjem v podjetjih.
 • Vodnik za dijake je namenjen dijakom, da bi lahko v večji meri sami prevzemali del odgovornosti za svoje izobraževanje in usposabljanje.
 • Priloge Vodnikom je zbirka raznih obrazcev, ki se uporabljajo na šolah za organizacijo in izvedbo praktičnega usposabljanja z delom.

Vajeništvo je ena od možnih oblik izvajanja srednjega poklicnega izobraževanja. V šolskem letu 2020/2021 vajeništvo za 12 izobraževalnih programov izvaja 20 šol. Kandidat za vajeništvo se vpiše na izbrano šolo po enakem postopku kot drugi kandidati za vpis v začetni letnik srednje šole.

Kandidati z izbranim podjetjem, ki je verificirano s strani Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), sklene pogodbo o vajeništvu za vsa 3 leta izobraževanja. Prosta učna mesta si kandidati lahko poiščejo v Centralnem registru učnih mest CPI (CRUM CPI). Na zbornicah (GZS ali OZS) in na izbrani šoli vam bodo pri iskanju učnega mesta in sklepanju pogodbe o vajeništvu z veseljem pomagali.

Šola pri izvajanju vajeništva izobraževalni program ustrezno prilagodi, tako da se vajenec lahko polovico vsakega šolskega leta usposablja v podjetju. Mentor v podjetju in učitelj za vsakega vajenca pripravita načrt izvajanja vajeništva, v katerem so opredeljeni učni cilji učenja vajenca v podjetju in šoli ter časovna razporeditev obiskovanja pouka in usposabljanja v podjetju.

Vajenec se med usposabljanjem v podjetju vključuje v delo pod vodstvom mentorja. Za čas usposabljanja prejema vajeniško nagrado. Redno izpolnjuje obveznosti tako v šoli kot v podjetju ter pridobiva ocene. V drugem letniku pristopi k vmesnemu preizkusu ter ob zaključku opravi zaključni izpit.

Več…


Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje