Varstvo okolja in naravovarstvo

Prehod v zeleno gospodarstvo in v nizkoogljično družbo ter zagotovitev učinkovite rabe naravnih virov in zelenih delovnih mest so med ključnimi ukrepi naše in drugih evropskih držav. Za uresničitev navedenih ukrepov sta potrebna ustrezno ozaveščena družba in izobražen kader.

Izobraževanje in usposabljanje v podporo prehodu v zeleno gospodarstvo na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja je relativno novo. Glede na potrebe sta se razvili dve specifični smeri izobraževanja, okoljevarstvo in naravovarstvo. Prva izhaja iz potrebe po varovanju okolja, ki skupaj s komunalnimi in sanitarnimi storitvami skrbi za nadzor nad onesnaževanjem okolja. Druga pa iz potrebe po preprečevanju onesnaževanja narave, ohranjanju naravne in kulturne krajine ter ozaveščanju o pomenu tega za kvalitetnejši družbeni in gospodarski razvoj.

Izobraževalni programi na področju naravovarstva in varstva okolja so:

 Vrsta izobraževanja Ime izobraževalnega programa

področja

NARAVOVARSTVO

Ime izobraževalnega programa

področja

OKOLJEVARSTVO

Trajanje, KT, kvalifikacijska raven SOK
SPI / Dimnikar 3 leta, 180 KT, SOK 4
SSI Naravovarstveni tehnik Okoljevarstveni tehnik 4 leta, 240 KT, SOK 5
VSI Naravovarstvo Varstvo okolja in komunala 2 leti, 120 KT, SOK 6

Šole, ki izobražujejo na področju okoljevarstva so povezane v Skupnost okoljevarstvenih šol in so naslednje:

 

Šole, ki izobražujejo na področju naravovarstva so vključene v Konzorcij biotehniških šol Slovenije:

z-library Z-Library project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje