Poslanstvo, vizija in cilji

Poklicno izobraževanje ima pri nas dolgo tradicijo v povezavi z gospodarstvom, obrtnimi in gospodarskimi zbornicami ter drugimi socialnimi partnerji. Na tej osnovi je opredeljeno poslanstvo CPI: s pripravo razvojnih in strokovnih rešitev dvigniti kakovost in privlačnost poklicnega izobraževanja in usposabljanja. S tem CPI prispeva h konkurenčnosti nacionalnega gospodarstva in socialne vključenosti prebivalcev Slovenije.

Dinamičen razvoj evropskega trga dela in mednarodnega izobraževalnega prostora postavlja pred poklicno in strokovno izobraževanje nove izzive:

 • povečanje fleksibilnosti,
 • dvig kakovosti in
 • krepitev socialnega partnerstva.

Zaposlene pri delu vodijo temeljna načela nadaljnjega razvoja in kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja:

 • temeljna poklicna usposobljenost z možnostjo njene nadgradnje za vsakega državljana Slovenije,
 • povezovanje izobraževanja in trga dela,
 • zaposljivost ,
 • vseživljenjsko učenje in
 • enake možnosti ne glede na spol ali druge danosti.

Vizija CPI: kot osrednja nacionalna razvojno-raziskovalna ustanova na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja ter usposabljanja bo CPI vplival na kakovost vseživljenjskega učenja. Z razvojem, ustvarjanjem, razširjanjem in uporabo novih znanj se bo fleksibilno in inovativno odzival na potrebe uporabnikov storitev, krepil svoje prednosti ter povečal svojo prepoznavnost v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Za obdobje 2015–2020 so bili postavljeni naslednji dolgoročni cilji:

 • oblikovati učinkovit in transparenten sistem kvalifikacij, ki se odziva na potrebe družbe in trga dela;
 • izboljšati kakovost in učinkovitost poklicnega izobraževanja in usposabljanja na vseh ravneh;
 • zagotoviti strokovno podporo izvajalcem izobraževanja in usposabljanja;
 • izboljšati kakovost usposabljanja na delovnem mestu v sodelovanju s socialnimi partnerji in razvijati sistem vajeništva;
 • spodbujati uveljavljanje in uporabo postopkov vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja v procesih pridobivanja poklicnih kvalifikacij v Sloveniji;
 • razvijati CPI kot nacionalni inštitut na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki gradi svojo vlogo na samostojnih in kreativnih sodelavcih.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje