Poslanstvo, vizija in cilji

Poklicno izobraževanje ima pri nas dolgo tradicijo povezovanja z gospodarstvom, obrtnimi in gospodarskimi zbornicami ter drugimi socialnimi partnerji. Na tej osnovi je opredeljeno poslanstvo CPI:

S pripravo razvojnih in strokovnih rešitev dvigniti kakovost in privlačnost poklicnega izobraževanja in usposabljanja. S tem CPI prispeva h konkurenčnosti nacionalnega gospodarstva in socialne vključenosti prebivalcev Slovenije.

Svetovalce in druge zaposlene zato pri delu vodijo temeljna načela razvoja in kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja:

 • temeljna poklicna usposobljenost z možnostjo njene nadgradnje za vsakega državljana Slovenije,
 • povezovanje izobraževanja in trga dela,
 • zaposljivost ,
 • vseživljenjsko učenje in
 • enake možnosti ne glede na spol ali druge danosti.

Dinamičen razvoj evropskega trga dela in mednarodnega izobraževalnega prostora postavlja pred poklicno in strokovno izobraževanje nove izzive. Evropske usmeritve tako izpostavljajo povečanje fleksibilnosti izobraževanja, krepitev socialnega partnerstva, digitalizacijo, v zadnjem obdobju tudi trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost. Sodelavci CPI spremljamo izzive in sledimo usmeritvam ter tako uresničujemo vizijo CPI:

Kot osrednja nacionalna razvojno-raziskovalna ustanova na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja ter usposabljanja bo CPI vplival na kakovost vseživljenjskega učenja. Z razvojem, ustvarjanjem, razširjanjem in uporabo novih znanj se bo fleksibilno in inovativno odzival na potrebe uporabnikov storitev, krepil svoje prednosti ter povečal svojo prepoznavnost v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Na teh temeljih gradimo naše dolgoročne cilje:

 • oblikovati učinkovit in transparenten sistem kvalifikacij, ki se odziva na potrebe družbe in trga dela;
 • izboljšati kakovost in učinkovitost poklicnega izobraževanja in usposabljanja na vseh ravneh;
 • zagotoviti strokovno podporo izvajalcem izobraževanja in usposabljanja;
 • izboljšati kakovost usposabljanja na delovnem mestu v sodelovanju s socialnimi partnerji in razvijati sistem vajeništva;
 • spodbujati uveljavljanje in uporabo postopkov vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja v procesih pridobivanja poklicnih kvalifikacij v Sloveniji;
 • razvijati CPI kot nacionalni inštitut na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki gradi svojo vlogo na timskem delu samostojnih in kreativnih sodelavcev.
z-library Z-Library project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje