Veterina

 • Aktualno (odpre se samo, če so aktualne vsebine)

S šolskim letom 2020/2021 je v izobraževalni program Veterinarski tehnik vključeno aktivno državljanstvo ( Vključitev aktivnega državljanstva v izobraževalne programe (povezava na MIZŠ)) zaradi česar ima program novo ID številko in bo ob zaključku imel dopolnjeno prilogo k spričevalu.

 

 • Kratek opis področja (en odstavek):

Program veterinarski tehnik ohranja širino predhodnega programa in je usklajen z evropskim veterinarskim asistentom.

Dijaki, ki končajo program Veterinarski tehnik znajo ravnati z malimi hišnimi in velikimi živalmi, opraviti osnovni pregled, jih pripraviti na različne posege, izvesti osnovne laboratorijske analize, aplicirati zdravila ter svetovati strankam o negi in oskrbi po posegih. Pogosto se zaposlujejo v veterinarskih ambulantah in prodajalnah za male živali.

 

 

 • Izobraževalni programi (odpre se postopoma)
Vrsta izobraževanja, trajanje in število KT Ime izobraževalnega programa, povezava na kataloge znanja na spletni strani CPI Naziv pridobljene izobrazbe
Srednje strokovno izobraževanje (SSI), 4 leta, 240 KT Veterinarski tehnik Veterinarski tehnik

 

Splošni in posebni del za vsak izobraževalni program sta dostopna na spletni strani

https://www.gov.si/teme/poklicno-in-strokovno-izobrazevanje/.

 

 

 • Šole, ki izvajajo programe na področju veterine (postopno odpiranje)

Podatki o srednjih šolah in vpisu so zbrani na spletni strani https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/.

Šole s področja veterine sodelujejo v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije, ki ga vodi g. Tone Hrovat.

 

 

 

Št.

ŠOLA PODATKI PROGRAMI
1. ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR

Cesta na kmetijsko šolo 9,

3230 Šentjur

 

direktor: mag. Branko Šket

telefon: 03/ 746 29 00

spletni naslov: www.sc-s.si

 

v. d. ravnateljice: Monika Očko

 

 

Veterinarski tehnik

 

2. BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA

Ižanska cesta 10,  1000 Ljubljana

 

Gimnazija in veterinarska šola

Cesta v Mestni log 47, Ljubljana

direktorica: Jasna Kržin-Stepišnik

telefon: 01/280 76 00

spletni naslov: http://www.bic-lj.si/

ravnateljica: Marjana Šuštar Mastinšek

 

Veterinarski tehnik
3. SREDNJA BIOTEHNIŠKA ŠOLA

Vrbanska 30

2000 Maribor

ravnatelj: Anton Krajnc

telefon: 02/235 37 00

spletni naslov: http://www.bts.si/

 

Veterinarski tehnik

 

 • Učna gradiva (postopno odpiranje)

Potrjena gradiva najdete v Katalogu potrjenih učbenikov.

 

 

 • Študijske skupine (postopno odpiranje)

Na področju veterine deluje 1 študijska skupina, ki povezujejo učitelje programa Veterinarski tehnik. Srečanja omogočajo spremljanje novosti na poklicnem in izobraževalnem področju.

 

 • Spletne učilnice (postopno odpiranje)

Povezave do spletnih učilnic, ki delujejo na področju živilstva in veterine najdete na: https://skupnost.sio.si.

 

Oseba za stike:
Jelka Čop
višja svetovalka področja I

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje