Pobude

Pobudo za oblikovanje novih in revizijo obstoječih izobraževalnih programov ali katalogov za nacionalne poklicne kvalifikacije lahko poda vsaka pravna ali fizična oseba.

Center RS za poklicno izobraževanje prejeto pobudo evidentira in v kolikor oceni, da vsebuje vse zahtevane podatke za njeno presojo, jo predloži v obravnavo na pristojni področni odbor za poklicne standarde. Področni odbor sprejme odločitev o pripravi novega ali reviziji obstoječih poklicnih standardov ali o pripravi kataloga za nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) in na predlog socialnih partnerjev imenuje delovno skupino, ki ob metodološki podpori Centra RS za poklicno izobraževanje začne s pripravo potrebnih dokumentov.

Razvoj gospodarstva, predvsem razvoj novih tehnologij in storitev, povzročajo razvoj novih poklicnih kvalifikacij. Zakonska podlaga za pripravo izobraževalnih programov ali katalogov za NPK, ki omogočajo pridobitev javnoveljavnih listin o dokazovanju poklicnih kvalifikacij, so poklicni standardi. Postopek priprave novega poklicnega standarda / poklicne kvalifikacije se začne s pobudo, ki jo vlagatelj na predpisanem obrazcu posreduje Centru RS za poklicno izobraževanje.


V kolikor so na trgu dela potrebe po priznavanju poklicnih kvalifikacij pridobljenih z neformalnim in priložnostnim učenjem ter delovnimi izkušnjami, se lahko na podlagi že pripravljenega poklicnega standarda pripravi tudi katalog za NPK, ki je podlaga za organizacijo in izvedbo postopka preverjanja in potrjevanja, v katerem se ugotavlja enakovrednost  kandidatovega pridobljenega znanja z zahtevami  poklicnega standarda. Katalog za NPK omogoča pridobitev certifikata o NPK.


Če izobraževalni programi ali katalogi za NPK zahtevajo revizijo, ker so se tehnologije ali storitve v panogi spremenile in obstaja potreba po reviziji posameznih poklicnih standardov ali celo reviziji celotnega strokovnega področja, lahko podate pobudo za revizijo obstoječega poklicnega standarda ali pobudo za revizijo celotnega strokovnega področja.


Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje