Kontaktni podatki zaposlenih

a b č d g h j k l m n o p r s š u v z ž

Središče za mednarodno sodelovanje


Vodja Središča za mednarodno sodelovanje
01 5864 225 aleksandar.sladojevic@cpi.si

Aleksandar je vodja Središča za mednarodno sodelovanje. Na CPI je zaposlen že 14 let in zelo dobro pozna delovanje organizacije. Mnogo let je dejaven v mednarodnem prostoru, kjer je pridobil bogate izkušnje s področja mednarodnega sodelovanja. Številni uspešno izvedeni projekti, študijski obiski in izmenjave so dokaz, da je Aleksandar strokovnjak na področju vodenja mednarodnih projektov. Je član delovnih skupin na nacionalni in mednarodni ravni. V preteklosti je sodeloval kot ekspert v mednarodnih projektih na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.


Spodbujanje odličnosti PSI, koordinatorka Središča za mednarodno sodelovanje
01 5864 231 sara.gosnak@cpi.si

Sara je zaposlena na NOO projektu “Spodbujanje odličnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju” in opravlja vlogo Tehnične delegatke WorldSkills Slovenia. Od 2013 skrbi za izvajanje nacionalnih tekmovanj v poklicnih spretnostih za mlade strokovnjake SloveniaSkills ter organizacijo udeležbe slovenske ekipe na prestižnem evropskem tekmovanju v poklicnih spretnostih EuroSkills. Hkrati tudi razvija različna orodja in aktivnosti za promocijo poklicnega in strokovnega izobraževanja kot so igralne karte o poklicih, priročniki, nastopi na sejmih, oglaševanje in drugo.


Zagotavljanje kakovosti
01 5864 226 sasa.grasic@cpi.si

Saša Grašič na CPI-ju skrbi za področje kakovosti. Kot vodja nacionalne referenčne točke za kakovost poklicno-strokovnega izobraževanja je članica evropske mreže za kakovost poklicnega izobraževanja in usposabljanja, mreže EQAVET. Naloga mreže EQAVET je razvoj skupnega evropskega okvira kakovosti ter njegova implementacija v nacionalni prostor. Je tudi članica nacionalne medinstitucionalne programske skupine za razvoj in implementacijo nacionalnega okvira kakovosti vzgoje in izobraževanja. V odnosu do poklicno-strokovnih šol je bila v preteklosti dejavna predvsem na področju implementacije prenovljenih izobraževalnih programov, načrtovanja in izvajanja izvedbenega kurikula na ravni šole ter snovanja in koordiniranja usposabljanja učiteljev. V sedanjosti jo lahko srečujete v svetovalni in predavateljski vlogi pri vzpostavitvi in razvoju modela kakovosti na ravni šole. Enkrat letno vsebinsko pripravi in koordinira konferenco o kakovosti, kjer izmenjujemo izkušnje in primere dobre prakse s področja ugotavljanja, zagotavljanja in razvoja kakovosti med izvajalci poklicno-strokovnega izobraževanja različnih evropskih držav.


Nacionalna točka SOK-EOK
01 5864 234 nejc.jensterle@cpi.si

Nejčeva glavna naloga je skrb za register in spletno stran Slovenskega ogrodja kvalifikacij (www.nok.si). Skrbi tudi za povezovanje evropske klasifikacije spretnosti in kompetenc ESCO s kvalifikacijami iz registra SOK. Uporabnikom pomaga pri zadregah z urejevalnikom in aplikacijami Europass.


Spodbujanje odličnosti PSI
01 5864 260 petra.miklauzic@cpi.si

Petra je zaposlena na NOO projektu “Spodbujanje odličnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju” in opravlja vlogo promotorke in komunikatorke WorldSkills Slovenia. Skrbi tudi za promocijo poklicnega in strokovnega izobraževanja na splošno.


Nacionalna točka EUROPASS
01 5864 227 spela.pogacnik@cpi.si

Špela sliši na vse, kar se začne z Europass. Svetuje uporabnikom, pripravlja dogodke in gradiva, ureja spletne strani in skrbi za nemoteno izdajo vseh Europass potrdil preko aplikacij. Kot predstavnica v svetovalni skupini Evropske komisije in kot nacionalna koordinatorka sodeluje pri razvoju možnosti za področje transparentnosti znanj in kompetenc.

Lidija Stermecki
Zagotavljanje kakovosti
01 5864 262 lidija.stermecki@cpi.si

Nacionalna točka REFERNET
01 5864 207 meta.slander@cpi.si

Metka pripravlja poročila na aktualne teme o stanju, razvoju in strategijah poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji in Evropi. Za nas povzema vsebine, ki jih zbira osrednja evropska ustanova za razvoj poklicnega izobraževanja CEDEFOP. Bralci teh vsebin so zlasti raziskovalci, ravnatelji in pedagoško-andragoška strokovna javnost.


Spodbujanje odličnosti PSI
01 5864 255 valter.urh@cpi.si

Valter je zaposlen na NOO projektu “Spodbujanje odličnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju” in opravlja vlogo Asistenta tehničnega delegata WorldSkills Slovenija. Skrbi za izvajanje predtekmovanj ter nacionalnih tekmovanj v poklicnih spretnostih za mlade strokovnjake SloveniaSkills ter organizacijo udeležbe slovenske ekipe na prestižnem evropskem tekmovanju v poklicnih spretnostih EuroSkills. Hkrati tudi razvija različna orodja in aktivnosti za promocijo poklicnega in strokovnega izobraževanja kot spletna stran Mojaizbira.si, nastopi na sejmih, oglaševanje in drugo.

Prikaži vse
z-library Z-Library project. Free ebooks Library z-lib project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje