Kontaktni podatki zaposlenih

a b č d f g h j k l m n o p r s š t u v z ž

Središče za razvoj poklicnega izobraževanja

Helena Žnidarič
Vodenje središča
01 5864 238 helena.znidaric@cpi.si

Spremljanje uvajanja izobraževalnih programov
01 5864 216 barbara.bauman@cpi.si

Barbara Bauman na Centru deluje kot svetovalka za strokovno področje Predšolska vzgoja. Izvaja spremljanje in evalvacije različnih vidikov in elementov poklicnega in strokovnega izobraževanja. Njen interes predstavlja tudi področje zgodnjega opuščanja izobraževanja in usposabljanja.


Hortikultura, kmetijstvo, varstvo okolja
01 5864 275 ivana.belasic@cpi.si

Ivana Belasić je zadolžena za razvoj izobraževalnih programov, implementacijo kurikula in svetovanje na področju kmetijstva, hortikulture, naravovarstva in varstva okolja.

Tadej Bernik
Projekt norveškega finančnega mehanizma
01 5864 211 Tadej.Bernik@cpi.si

Zdravstvo in socialna varnost, kozmetika in velnes, logistika in transport ter varnost države, ljudi in premoženja
01 5864 254 metod.cesarek@cpi.si

Metod Češarek koordinira razvoj kurikula ter njegovo implementacijo v srednje in višje strokovne šole na področjih: Zdravstvo in socialna varnost, kozmetika in velnes, logistika in transport ter varnost države, ljudi in premoženja. Pomemben del implementacije kurikula so usposabljanja učiteljev ter razvoj učnih gradiv. Je član Državne predmetne komisije za poklicno maturo za logistiko, kozmetiko in zdravstveno nego.


Živilstvo in veterina, koordinacija Mape učnih dosežkov
01 5864 213 jelka.cop@cpi.si

Jelka Čop na Centru RS za poklicno izobraževanje vodi pripravo izobraževalnih programov, njihovo vpeljevanje v prakso in svetovanje na področjih živilstva in veterine. Pripravlja usposabljanja učiteljev ter sodeluje pri razvoju učnih gradiv. Koordinira projekte, ki so namenjeni izboljševanju izvajanja izobraževalnih programov na področju individualizacije, izvajanju učnih situacij ipd.


Projekt PIN PIU
01 5864 223 mateja.hergan@cpi.si

Mateja skrbi za pripravo novih javno veljavnih programov poklicnega in strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja  (projekt PINPIU). Če vas zanimajo te možnosti ali pa morda razmišljate o pripravi novega programa, je Mateja pravi naslov


Zaključevanje izobraževanja, praktično izobraževanje in PUD, frizerstvo
01 5864 212 boris.klancnik@cpi.si

Boris Klančnik izvaja različne aktivnosti za pripravo ter izvedbo zaključnega izpita in poklicne mature v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Zadolžen je za razvoj izobraževalnih programov in svetovanje pri načrtovanju izvedbenega kurikula šolam na področju frizerstva. Skrbi za razvoj strokovnih podlag v zvezi s praktičnim usposabljanjem z delom in enkrat letno organizira nacionalni posvet organizatorjev in mentorjev PUD. Na CPI koordinira delo svetovalcev za kurikul ter vzpodbuja uporabo digitalnih znanj in IKT orodij.


Raziskave in evalvacijske študije, razvojni projekti
01 5864 245 tina.klaric@cpi.si

Tina Klarič deluje na področju raziskovalnega in razvojnega dela v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Vodi in izvaja evalvacije na različnih področjih. V okviru razvojnega dela koordinira ESS projekt Prenova poklicnega in strokovnega izobraževanja 2016 – 2021 – aktivnost »Vajeništvo«. Veliko se ukvarja z vidiki povezovanja izobraževanja v šolah in usposabljanja v podjetjih.


Projekt norveškega finančnega mehanizma
01 5864 208 simona.knavs@cpi.si

Simona Knavs, univ. dipl. pedagoginja in prof. teologije je od leta 2008 na CPI sodelovala na različnih razvojnih področjih kot so: zagotavljanje kakovosti, kolegialno presojanje, mednarodno sodelovanje, projektno delo, usposabljanje strokovnih delavcev, evalvacije v PSI, preprečevanje zgodnjega opuščanja izobraževanja in usposabljanja, vajeništvo, individualizacija, formativno spremljanje ter razvoj in priprava programov nadaljnjega poklicnega in strokovnega izobraževanja.


Gozdarstvo, lesarstvo, gradbeništvo in geodezija
01 5864 224 igor.leban@cpi.si

Igor Leban koordinira razvoj kurikula ter njegovo implementacijo v srednje in višje strokovne šole na področjih lesarstvo, gozdarstvo, gradbeništvo in geodezija. Pomemben del implementacije kurikula so tudi usposabljanja učiteljev ter razvoj učnih gradiv.

Tanja Leskovar
Agrinext
Tanja.Leskovar@cpi.si
mag. Stanka Magister
Elektrotehnika
01 5864 247 Stanka.Magister@cpi.si

Elektrotehnika, mehatronika, računalništvo, koordinacija dela študijskih skupin
01 5864 209 davorin.majkus@cpi.si

Davorin Majkus na Centru koordinira razvoj kurikula ter njegovo implementacijo v srednje in višje strokovne šole na področjih: elektrotehnika, računalništvo in informatika ter mehatronika. Sestavni del implementacije kurikula so usposabljanja učiteljev ter razvoj učnih gradiv na omenjenih strokovnih področjih. Na ravni Centra koordinira delo v študijskih skupinah. Član je državnih predmetnih komisij za poklicno maturo za predmete Elektrotehnika, Mehatronika in Računalništvo. Je član strokovne delovne skupine za vključitev temeljnih vsebin računalništva in informatike v slovensko šolstvo (RINOS). Vključen je v različne domače in mednarodne projekte.


Raziskave in evalvacijske študije, vajeništvo, razvojni projekti, mednarodni projekti
01 5864 218 darko.mali@cpi.si

Darko Mali deluje na področju raziskovalnega in razvojnega dela v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Sodeluje pri razvoju vajeniškega modela poklicnega izobraževanja. Koordinira aktivnosti ReferNet za Slovenijo, sodeluje v mreži ECVET ekpertov (CMEPIUS) in ekspertov za vajeništvo (CEDEFOP). Sodeluje tudi v drugih razvojnih in mednarodnjih projektih.

Anita Novak
Podnebne vsebine v vzgoji in izobraževanju
01 5864 266 anita.novak@cpi.si

Tekstil, usnjarstvo, oblikovanje in fotografija, koordinacija gradiv za SSPSI
01 5864 246 tatjana.patafta@cpi.si

Tatjana Patafta koordinira razvoj kurikula ter njegovo implementacijo v srednje in višje strokovne šole na področjih tekstila, oblikovanja in fotografije. Pomemben del implementacije kurikula so tudi usposabljanja učiteljev ter razvoj učnih gradiv.

mag. Jana Ravbar
Ekonomska, trgovska in upravno-administrativna dejavnost, podjetnost in samoiniciativnost
01 5864 222 jana.ravbar@cpi.si
Tanja Sunčič
Podnebne vsebine v vzgoji in izobraževanju
01 5864 233 tanja.suncic@cpi.si

Strojništvo, metalurgija, avtoservisna dejavnost in geotehnika
01 5864 215 marija.sibanc@cpi.si

Marija Šibanc na Centru koordinira razvoj kurikula ter njegovo implementacijo v srednje in višje strokovne šole na področjih: strojništvo, metalurgija, avtoservisna dejavnost in geotehnika (SMAG). Pomemben del implementacije kurikula so usposabljanja učiteljev ter razvoj učnih gradiv. Marija Šibanc je članica Državne predmetne komisije za poklicno maturo za strojništvo.


Učna-didaktična gradiva in publicistična dejavnost
01 5864 210 danusa.skapin@cpi.si

Danuša Škapin na CPI skrbi za področje učnih gradiv za strokovne module v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja. Svetuje in pomaga vam pri pripravi novih učnih gradiv. Pokličete jo lahko za informacije o potrjevanju učbenikov, saj je članica Komisije za učbenike pri Strokovnem svetu za poklicno in strokovno izobraževanje. Od leta 2020 je tudi svetovalka za programsko področje gastronomije in turizma.


Kemija, farmacija, papirništvo, tiskarstvo, mediji, steklarstvo in optika
01 5864 214 alenka.turicnik@cpi.si

dr. Alenka Turičnik je na Centru zadolžena za razvoj kurikula ter njegovo vsestransko implementacijo v srednje in višje strokovne šole na naslednjih področjih: kemija, farmacija, papirništvo, tiskarstvo, mediji, steklarstvo in optika. Posebej pomemben del implementacije kurikula predstavljata zanjo usposabljanje učiteljev ter razvoj učnih gradiv. dr. Alenka Turičnik je članica Državne predmetne komisije za poklicno maturo za farmacijo. Poleg omenjenih področij se dr. Alenka Turičnik zavzema tudi za izboljšanje obravnave dijakov poklicnih in strokovnih šol iz ranljivih skupin

Mihaela Žveglič
Projekt norveškega finančnega mehanizma
01 5864 235 mihaela.zveglic@cpi.si
Prikaži vse

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje