Kontaktni podatki zaposlenih

a b č d g h j k l m n o p r s š u v z ž

Središče skupne službe in projektna pisarna

Aleksandar Sladojević
Vodja Središča skupne službe in projektna pisarna
01 5864 217 aleksandar.sladojevic@cpi.si

Projektna pisarna
01 5864 261 marjana.andrejcic@cpi.si

Marjana Andrejčič je na Centru zaposlena v projektni pisarni kot področna referentka v okviru projekta NOO »Modernizacija poklicnega izobraževanja«. Po navodilih za izvajanje različnih operacij skrbi za urejeno projektno dokumentacijo. Marjana pripravlja pogodbe zunanjim sodelavcem, vodi evidence, zbira in ureja projektno dokumentacijo ter sodeluje pri pripravi in oddaji poročil o izvajanju projekta. S strani CPI skrbi za evidenco usposabljanj pedagoških delavcev KATIS, ki jo sicer vodi MVI.


Projektna pisarna
01 5864 239 majda.gartner@cpi.si

Majda koordinira in v sodelovanju z direktorjem vodi delo projektne pisarne. Ukvarja se z managementom različnih projektov in pogosto sodeluje pri pripravi investicijskih dokumentov za le te. Ureja del spletišča CPI, ki je namenjen projektni dejavnosti in je urednica eNovičnika CPI. Trenutno finančno vodi projekte v okviru ukrepov politik, ki naslavljajo podnebne spremembe, projekta nacionalnih referenčnih točk NCP/Europass in Refernet. Kot članica razširjenega kolegija direktorja sodeluje pri pripravi Letnega delovnega načrta in letnega Poslovnega poročila CPI. Vključuje se tudi v druge aktivnosti zavoda, predvsem v projekte na področju podjetništva in ekonomije.


Kadrovska služba
01 5864 229 maja.gubensek@cpi.si

Na Majo se lahko obrnete z vprašanji s področij zaposlovanja. Sodeluje tudi pri pripravi kadrovskih načrtov, skrbi za pravilno uporabo delovno-pravne zakonodaje, izvedbo postopkov javnega naročanja, promocijo zdravja na delovnem mestu ter varstvo pri delu.


Projektna pisarna
01 5864 248 tjasa.gulje@cpi.si

Tjaša Gulje je zadolžena za finančno vodenje projekta NOO »Modernizacija poklicnega izobraževanja«. Znotraj svojih nalog skrbi za redno komunikacijo in usklajevanje projektne dokumentacije s financerji ter pripravlja in oddaja poročila o izvajanju projekta.


IKT sistemska podpora
01 5864 267 damjan.hajsek@cpi.si

Damjan je oseba, ki omogoča, da lahko nemoteno opravljamo svoje delo na računalnikih. Skrbi, da imamo vzpostavljeno mrežo, na kateri lahko podatke izmenjujemo in arhiviramo. Če utegne, nam pomaga tudi pri uporabniških zadregah.


Tajništvo, glavna pisarna
01 5864 263 suzana.kuraja@cpi.si

Suzana poskrbi za administrativno podporo Središču za razvoj poklicnih standardov in vodstva. Pomaga tudi pri organizaciji internih sestankov in elektronskem arhiviranju.

Tina Mrzel
Računovodstvo
01 5864 242 tina.mrzel@cpi.si

Tajništvo, glavna pisarna
01 5864 217 vida.navse@cpi.si

Vida je administrativna podpora direktorju zavoda in vodjem oddelkov. Je tudi prva oseba za stike z javnostmi in socialnimi partnerji. Z njo se boste srečali, če načrtujete sestanek z našim direktorjem.


Računovodstvo
01 5864 230 diana.rus@cpi.si

Diana skrbi za izvedbo finančno-računovodskega poslovanja: pripravlja računovodske predračune, obračune, računovodsko nadziranje, analiziranje in informiranje. Če poslujete z nami, se lahko nanjo obrnete glede morebitnih računovodskih dilem.


Projektna pisarna
01 5864 265 jure.suligoj@cpi.si

Njegova skrb so Erasmus+ projekti. Se pravi od prijave, iskanja partnerjev, pregledovanja in usklajevanja prijavnih dokumentov do same izvedbe, monitoringa in poročanja. Tekom dela na CPI-ju je bil koordinator že več kot 50 projektom (Leonardo da Vinci, Interreg in Erasmus+)


Tajništvo, sprejemna pisarna
01 5864 201 tanja.vidmar@cpi.si

Tanja je prvi kontakt za vse, ki nas kličejo po telefonu: vaše vprašanje bo naslovila na pravo osebo. Tanja vestno skrbi tudi za vso vhodno in odhodno pošto, vključno z računi, ureja potne naloge, pripravlja naročilnice in vodi registracijo zaposlenih.


Skupne službe
01 5864 232 judita.zaversnik@cpi.si

Judita Zaveršnik je na Centru zaposlena  kot področna referentka za vzdrževanje stavbe in nabavo. Koordinira izvajanje storitev zunanjih izvajalcev pri vzdrževanju stavbe in službenih vozil, da so le ta dobro vzdrževana ter varna za vse zaposlene. Komunicira z različnimi dobavitelji in s skrbnostjo dobrega gospodarja izvaja nabavo blaga in storitev.


Projektna pisarna
015864 278 maja.stele@cpi.si

Maja Zovko Stele skrbi za finančno vodenje projekta KIPSI, ki je del Finančnega mehanizma EGP.  Znotraj svojih nalog skrbi za urejeno projektno dokumentacijo in pripravo ter oddajanje finančnih poročil projekta. Prav tako svetuje projektnim partnerjem pri finančnem poročanju in redno sodeluje s financerji

Prikaži vse

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje