Kontaktni podatki zaposlenih

a b č d f g h j k l m n o p r s š t u v z ž

Središče skupne službe in projektna pisarna


Vodja Središča skupne službe in projektna pisarna
01 5864 225 aleksandar.sladojevic@cpi.si

Aleksandar Sladojević je na Centru RS za poklicno izobraževanje zaposlen od leta 2009, trenutno je vodja središča Skupne službe in projektna pisarna. Poleg vodenja in koordinacije dela v središču je zelo aktiven tudi na drugih področjih dela CPI in sodeluje v različnih delovnih skupinah. Veliko se ukvarja z managementom projektov in na njega se lahko poleg drugih zadev obrnete tudi z zanimivimi predlogi za nova projektna sodelovanja.


Tajništvo, glavna pisarna
01 5864 263 marjana.andrejcic@cpi.si

Marjana poskrbi za administrativno podporo Središču za razvoj poklicnih kvalifikacij ter za podporo vodjem oddelkov. Pomaga nam tudi pri organizaciji internih sestankov in elektronskem arhiviranju.

Anja Dolžan
Modernizacija PSI
01 5864 219 anja.dolzan@cpi.si

Projektna pisarna
01 5864 203 vesna.fabjan@cpi.si

Vesna Fabjan je na Centru zaposlena v projektni pisarni kot področna referentka v okviru projekta »Modernizacija poklicnega izobraževanja«. Po navodilih za izvajanje operacij evropske kohezijske politike skrbi za urejeno projektno dokumentacijo. Vesna pripravlja pogodbe zunanjim sodelavcem, vodi evidence, zbira in ureja projektno dokumentacijo ter sodeluje pri pripravi in oddaji poročil o izvajanju projekta.


Projektna pisarna
01 5864 239 majda.gartner@cpi.si

Majda Gartner skrbi za finančno vodenje projekta ESS MDDSZ – Dvig kakovosti sistema vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj ter projekta ESS MIZŠ Promocija poklicnega izobraževanja 2021 – 2022. V letih 2017 – 2021 je bila del tima CPI, ki skrbi za področje kakovosti poklicno-strokovnega izobraževanja. V okviru projektov Finančna podpora nacionalnim referenčnim točkam EQAVET v letih 2017 – 2019 in 2019 – 2021 je koordinirala, vodila in poročala o izvedbi projektnih aktivnosti. Predavala je na temo vzpostavitve in razvoja modela kakovosti na ravni šole ter na usposabljanjih za presojevalce. Šolam in kolegom – presojevalcem je svetovala v fazi priprave na kolegialno presojo ter nadzirala same izvedbe kolegialnih presoj. Vključena je bila v mednarodni tim pri prenovi priročnika za izvajanje mednarodne kolegialne presoje, ki poleg postopka samega opredeljuje tudi kriterije in kazalnike na različnih področjih presoje. Je članica delovne skupine pri pripravi Nacionalnega poročila o kakovosti PSI 2021. Vključuje se v druge projekte zavoda, predvsem na področju podjetništva in ekonomije.


Kadrovska služba
01 5864 229 maja.gubensek@cpi.si

Na Majo se lahko obrnete z vprašanji s področij zaposlovanja. Sodeluje tudi pri pripravi kadrovskih načrtov, skrbi za pravilno uporabo delovno-pravne zakonodaje, izvedbo postopkov javnega naročanja, promocijo zdravja na delovnem mestu ter varstvo pri delu.

Tjaša Gulje
Modernizacija PSI
01 5864 248 tjasa.gulje@cpi.si

IKT sistemska podpora
01 5864 267 damjan.hajsek@cpi.si

Damjan je oseba, ki omogoča, da lahko nemoteno opravljamo svoje delo na računalnikih. Skrbi, da imamo vzpostavljeno mrežo, na kateri lahko podatke izmenjujemo in arhiviramo. Če utegne, nam pomaga tudi pri uporabniških zadregah.


Tajništvo, glavna pisarna
01 5864 263 suzana.kuraja@cpi.si

Suzana poskrbi za administrativno podporo našemu Središču za povezovanje izobraževanja in trga dela ter za podporo namestnici direktorja in vodjem oddelkov. Pomaga nam tudi pri organizaciji internih sestankov in elektronskem arhiviranju.

Velesa Mrak
Modernizacija PSI
01 5864 219 Velesa.Mrak@cpi.si
Tina Mrzel
Računovodstvo
01 5864 242 tina.mrzel@cpi.si

Tajništvo, glavna pisarna
01 5864 217 vida.navse@cpi.si

Vida je administrativna podpora direktorju zavoda in vodjem oddelkov. Je tudi prva oseba za stike z javnostmi in socialnimi partnerji. Z njo se boste srečali, če načrtujete sestanek z našim direktorjem.


Računovodstvo
01 5864 230 diana.rus@cpi.si

Diana skrbi za izvedbo finančno-računovodskega poslovanja: pripravlja računovodske predračune, obračune, računovodsko nadziranje, analiziranje in informiranje. Če poslujete z nami, se lahko nanjo obrnete glede morebitnih računovodskih dilem.


Koordinator projektov Erasmus +
01 5864 265 jure.suligoj@cpi.si

Njegova skrb so Erasmus+ projekti. Se pravi od prijave, iskanja partnerjev, pregledovanja in usklajevanja prijavnih dokumentov do same izvedbe, monitoringa in poročanja. Tekom dela na CPI-ju je bil koordinator že več kot 50 projektom (Leonardo da Vinci, Interreg in Erasmus+)

dr. Matej Urbančič
Modernizacija PSI
01 5864 243 matej.urbancic@cpi.si

Tajništvo, sprejemna pisarna
01 5864 201 tanja.vidmar@cpi.si

Tanja je prvi kontakt za vse, ki nas kličejo po telefonu: vaše vprašanje bo naslovila na pravo osebo. Tanja vestno skrbi tudi za vso vhodno in odhodno pošto, vključno z računi, ureja potne naloge, pripravlja naročilnice in vodi registracijo zaposlenih.


Projektna pisarna
01 5864 232 judita.zaversnik@cpi.si

Judita Zaveršnik je na Centru zaposlena v projektni pisarni kot področna referentka v okviru projekta »Dvig kakovosti sistema vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj«. Po navodilih za izvajanje operacij evropske kohezijske politike skrbi za urejeno projektno dokumentacijo. Judita pripravlja pogodbe zunanjim sodelavcem, vodi evidence, zbira in ureja projektno dokumentacijo ter sodeluje pri pripravi in oddaji poročil o izvajanju projekta.

Prikaži vse

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje