Učna platforma 1POINT

Splošno | 9. december 2022
logotipi projekta 1Point

V petek, 11. novembra 2022, je Center RS za poklicno izobraževanje v sodelovanju z Združenjem kovinske industrije v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani organiziral multiplikativni dogodek projekta Erasmus+ 1Point: »VET training using the one – point lessons approach«. Center RS za poklicno izobraževanje je kot partner v projektu 1Point obiskovalcem predstavil cilje in trenutne rezultate projekta. Eden vidnejših rezultatov projekta je e-učna platforma 1point, ki smo jo projektni partnerji razvili in namenili v brezplačno uporabo v partnerskih jezikih (trenutno so podprti: angleščina, slovenščina, španščina, italijanščina in grščina) in je prosto dostopna. Platforma je trenutno v zaključni fazi testiranja. Področja, za katera se zainteresirani lahko usposabljajo s pomočjo te platforme so 3D tisk, vitka proizvodnja in AR/VR tehnologija.

Ena ključnih ciljnih skupin, ki jim je namenjena učna platforma so dijaki, zato nas veseli, da so bili med udeleženci dogodka dijaki zaključnega letnika Srednje strojne in kemijske šole Šolskega centra Ljubljana s profesorico Heleno Jerman.

V strokovnem delu dogodka so bile s strani različnih strokovnjakov, poleg podrobnejše predstavitve učne platforme, predstavljene novosti in razvojni trendi na področjih AR/VR tehnologij in 3D tiska:

 

dr. Dragan Kusić, vodja oddelka Mehatronike, Razvojni center orodjarstva Slovenije TECOS

dr. Dragan Kusić, vodja oddelka Mehatronike, Razvojni center orodjarstva Slovenije TECOS

Nova generacija zaposlenih v proizvodni industriji bi morala biti dobro tehnično podkovana, vendar formalni programi poklicnega izobraževanja in usposabljanja, zaradi sistemskih ureditev, pogosto ne uspejo dovolj hitro slediti potrebam po novih tehničnih znanjih v industriji. Erasmus+ projekt 1Point spodbuja pristop učenja na delovnem mestu, in sicer s pridobivanjem konkretnih uporabnih znanj in veščin. Usposabljanje z metodologijo 1Point udeležencem pomaga pri razmisleku in izvajanju nalog, ki so neposredno povezane z njihovim obstoječim ali prihodnjim delovnim mestom.

Kot pomoč pri sledenju novostim na specifičnih strokovnih področjih smo razvili motivacijsko učno kolje. V e-učni platformi smo se osredotočili na najbolj pogoste težave na področjih vitke proizvodnje, AR/VR tehnologij in 3d tiska ter predstavili ustrezne praktične rešitve s pomočjo 1Point metodologije, ki sloni na celovitem produktivnem vzdrževanju. S takšnim pristopom zagotavljamo, da lahko ciljna skupina učinkovito pridobi koristno znanje, ki bo marsikateremu vzdrževalcu pomagala pri implementaciji praktične rešitve na kraju samem.

E-učne platforma vključuje tudi ocenjevanja pridobljenega znanja za vse registrirane uporabnike, ki ob ustrezno izkazanem znanju pridobijo certifikat z značko, katero podpira Društvo vzdrževalcev Slovenije (DVS) in Društvo vzdrževalcev Grčije (HMS).

 

asist. dr. Miha Pipan, Laboratorij za strego, montažo in pnevmatiko (LASIM), Fakulteta za strojništvo, Ljubljana

asist. dr. Miha Pipan, Laboratorij za strego, montažo in pnevmatiko (LASIM), Fakulteta za strojništvo, Ljubljana

Virtualna Resničnost (VR) in Nadgrajena Resničnost (Augmented Reality – AR) tehnologije se iz leta v leto uporabljajo v večjem številu. Glavni razlog je doraslost tehnologije (rešena je večina porodnih težav obeh tehnologij kot so velika in težka VR/AR očala in napredek v programski opremi, ki mogoča boljšo uporabniško izkušnjo). Največji razcvet VR in AR tehnologij je seveda še vedno na področju video iger, vendar se je uporaba teh tehnologij že pojavila v industrijskih okoljih. Razlog za počasnejše uvajanje v industrijsko okolje je jasen: podjetja ne investirajo in speljujejo tehnologij, ki še niso preizkušena in nimajo merljivega pozitivnega učinka na podjetje.

 

VR tehnologije so že postale profesionalnih orodij za:

 • planiranje proizvodnih obratov z digitalnimi dvojčki, kjer je možen sprehod po načrtovani tovarni,
 • načrtovanje in  pregled delovanja robotskih celic,
 • načrtovanje ročnih montažnih mest s sprotnim preverjanjem ergonomije,
 • učenje delavcev za izvajanje montažnih in vzdrževalnih del, itd.

 

AR tehnologija omogoča vodeno interakcijo med človekom ter stroji/napravami. Veliko podjetji uporabljajo različno AR opremi, ki delavcem in vzdrževalcem omogoča:

 • učenje in sprotno vodenje vzdrževalca po operacijah nastavitve oz. popravila strojev in naprav,
 • izboljšano nudenje podpore na daljavo pri odpravljanju napak ali zastojev v proizvodnji (v kolikor podjetje v danem trenutku nima v proizvodnji izobraženega vzdrževalca, ga lahko oseba s primernim znanjem vodi in vizualizira izvedbo posameznih korakov preko VR očal),
 • vodenje ali učenje delavca za izvajanje montažnih operacij,
 • pregled stanja strojev in  naprav za predikativno vzdrževanje (prikaz stanja posameznih komponent stroja), itd.

 

Vendar je potrebno biti pri integraciji VR in AR orodji v katerokoli proizvodno okolje izredno previden. Tehnologijo se vpelje le takrat, ko ima dokazan pozitiven učinek na uporabnika (delavca in vzdrževalca).

 

asist. dr. Miha Pipan, Laboratorij za strego, montažo in pnevmatiko (LASIM), Fakulteta za strojništvo, Ljubljana

dr. Matjaž Milfelner, vodja oddelka za proizvodne tehnologije, Razvojni center orodjarstva Slovenije TECOS

Dodajne proizvodne tehnologije, pogosto poimenovane tudi tehnologije 3D tiskanja, so proizvodne metode, ki bazirajo na dodajanju materiala to pomeni, da digitalni model pretvorimo v tri-dimenzionalni objekt z zaporednim dodajanjem materiala sloj po sloj na 3D tiskalniku. 3D tisk je tako povsem drugačen proizvodni proces kot običajni postopki »odvzemanja materiala« (npr. CNC obdelava) ali »brizganje izdelkov«.

Napredek 3D tehnologij je viden iz leta v leto hkrati pa se njihova uporaba zelo povečuje. S temi tehnologijami se skrajšajo razvojni in izdelovalni časi za marsikateri izdelek, ki so pomembni za hiter razvoj znanosti v svetu. Zanimanje za te tehnologije pa nenehno narašča, ker se uporabniki in podjetja zavedajo koristi, ki jih prinašajo. Omogočajo hitri razvoj in hitro izdelavo posameznih modelov, predmetov in inovacij. Z njimi je mogoče stalno spremljati razvoj izdelka in ne samo spremljati videz modela s pomočjo 3D-programa, ampak ga tudi natisniti kot 3D model in videti, kako v resnici izgleda v prostoru. To olajša delo na primer v strojništvu, kjer je mogoče strojne dele in prototipe narediti in izdelati ter nazadnje funkcionalno uporabiti. Najpomembneje je, da 3D-tehnologije omogočajo hitro izdelavo prototipov in tako končnim uporabnikom ali potencialnim vlagateljem olajšajo vizualizacijo. Na področju uporabe, kot je medicina, je zelo velik napredek. Izkazalo se je, da je 3D tehnologija že razvita do te ravni, da je mogoče s pomočjo človeških celic ustvariti nadomestni organ in ga uspešno presaditi. 3D tehnologije si še vedno prizadevajo za svoj razcvet, saj obstaja veliko aplikacij, kjer jih je mogoče uporabiti vendar je za to potrebnih še veliko raziskav. 3D tisk ponuja številne prednosti v primerjavi z običajnimi proizvodnimi tehnikami. Kljub mnogim prednostim 3D tiska pa je za sedaj malo verjetno, da bo 3D tisk povsem zamenjal dobro znane in razširjene tradicionalne metode proizvodnje, kljub temu da nedvomno ponuja hitro in zelo natančno izdelavo izdelkov z uporabo dobro znanih in preizkušenih materialov.

 

Učno platformo smo predstavili še na enem multiplikativnem dogodku v mesecu decembru. Predstavitev je bila namenjena krogu sodelavcev Državnega izpitnega centra (Oddelek za Nacionalne poklicne kvalifikacije) ter sodelavcev Središča za razvoj poklicnih kvalifikacij in Središča za razvoj poklicnega izobraževanja Centra RS za poklicno izobraževanje.

Skupinska fotografija udeležencev 1. multiplikativnega dogodka – dijaki zaključnega letnika Srednje strojne in kemijske šole ŠC Ljubljana s profesorico in predavatelji

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje