SloveniaSkills

V Centru za poklicno izobraževanje si prizadevamo, da bi mladim nakazali možnosti in jih spodbudili za poklice, pri katerih bodo lažje dobili zaposlitev. Eden od načinov, s katerim lahko predstavimo določene poklice na drugačen in bolj zanimiv način, je prav gotovo tekmovanje SloveniaSkills – nacionalno tekmovanje v poklicnih spretnostih, ki ga Slovenija organizira od leta 2010.

SloveniaSkills mladim na zanimiv način predstavlja paleto poklicnih možnosti, vsem udeležencem pa služi kot odlična odskočna deska pri uresničevanju kariernih ciljev v prihodnje. Mladi talenti se lahko v okviru tekmovanja pomerijo v desetih različnih panogah: aranžerstvu, cvetličarstvu, IKT, kamnoseštvu, mehatroniki, kuharstvu, slikopleskarstvu, strežbi, pohištvenem in stavbnem mizarstvu. Uspeh na teh tekmovanjih pa omogoča udeležbo na tekmovanju EuroSkills, v okviru katerega Slovenija sodeluje od leta 2008.

Zmagovalci tekmovanja SloveniaSkills 2020 so bodo uvrstili na tekmovanje EuroSkills v Gradcu, ki je zaradi pandemije Covid 19 prestavljen na september 2021.

SloveniaSkills

Predsednik republike Borut Pahor si je ogledal sejem izobraževanja in poklicev Informativa.

EuroSkills

Ugled slovenskega poklicnega in strokovnega izobraževanja se potrjuje tudi v tujini, kjer mladi talenti iz Slovenije s svojim znanjem in poznavanjem poklicnih spretnosti navdušujejo na tekmovanju EuroSkills – prestižnem evropskem tekmovanju mladih strokovnjakov, starih med 18 in 25 let, ki vsaki dve leti v drugem evropskem mestu tekmujejo v poklicnih spretnostih v več kot 40 različnih poklicih.

Slovenski tekmovalci so bili na tekmovanju EuroSkills 2018 izjemno uspešni:  bronasto medaljo sta usvojila Žiga Simončič in Martin Dagarin, ki sta tekmovala v panogi IKT. Hkrati smo prejeli kar štiri medalje za odličnost, kar je še enkrat več kot v letu 2016, in sicer v panogah kamnoseštvo, cvetličarstvo, strežba in kuharstvo.

Tekmovanje EuroSkills 2020 bo v Gradcu v Avstriji septembra 2021. Veselimo se obiska prestolnice avstrijske Štajerske, kjer bo Slovenija ponovno predstavila mlade talentirane strokovnjake s področja poklicnega in strokovnega izobraževanja.

EuroSkills

Alma Rekič, slovenska nacionalna sodnica na EuroSkills 2018

Najboljša šola na področju PIU v Sloveniji

Slovenija se lahko na področju odličnosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju pohvali z nagrado Vet Excellence Award! (v kategoriji inovativnih izobraževalnih ustanov), ki jo je Evropska komisija v okviru Evropskega tedna poklicnih spretnosti 2020 (European Vocational Skills Week 2020) podelila Biotehniškemu izobraževalnemu centru Ljubljana – BIC Ljubljana.

Cilj nagrade “Vet Innovators Award” je prepoznati evropskega izvajalca poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki je z inovativnimi praksami prispeval k odličnosti na svojem področju. Za nagrado se je BIC Ljubljana v evropskem finalu pomeril s konzorcijem poklicnih in strokovnih šol iz Finske.

Za leto 2020 je omenjena kategorija nagrad vključevala tudi dve “posebni omembi”, in sicer za rešitve na daljavo in e-učenje izvajalcev PIU, ki so izobraževalne vsebine za učenje na daljavo razvili na inovativen način. Izkazalo se je, da je to še posebej pomembno v okviru pandemije COVID-19. Nagrada je tudi priznanje za Slovenijo in pohvala za vse, ki se vsak po svojih pristojnostih, odgovornostih in profesionalni in osebni vesti trudimo, da ima področje izobraževanja v najširšem kontekstu sloves, ki mu pripada. Razsežnosti in kakovost vseživljenjskega učenja v Sloveniji sta “ujeta” tudi v dveh kratkih videoposnetkih, posnetih za potrebe virtualnega Vrha spretnosti 2020.

Register kvalifikacij SOK

Register kvalifikacij SOK smo v Sloveniji začeli razvijati na pobudo evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (EOK) ter različnih iniciativ, povezanih z implementacijo EOK, od leta 2013 dalje. Slovenija je bila ena izmed prvih držav, ki se je vključila v proces povezovanja nacionalnega registra kvalifikacij z nastajajočim evropskim portalom. V obdobju od 2013 do 2016 smo v Sloveniji vzpostavili javno dostopen spletni register kvalifikacij SOK, napolnili register z opisi posameznih kvalifikacij ter ga povezali z nastajajočim portalom EOK. Tako smo z registrom omogočili lažjo primerljivost slovenskih kvalifikacij s kvalifikacijami drugih evropskih držav. Register kvalifikacij SOK širši slovenski in evropski javnosti zagotavlja boljšo preglednost in prepoznavnost kvalifikacij v Sloveniji in EU.

Do sedaj je bilo v register kvalifikacij SOK vključenih 1693 kvalifikacij*: 1350 izobrazb iz splošnega, poklicnega in visokošolskega izobraževanja, 330 poklicnih kvalifikacij ter 13 dodatnih kvalifikacij.

* Stanje na dan 18. 6. 2021.

Register kvalifikacij SOK

Register kvalifikacij SOK

Europass priloga k spričevalu

Na CPI je bila v okviru evropskega projekta Europass in v sodelovanju s pristojnim ministrstvom razvita Priloga k spričevalu. Gre za dokument, ki opisuje najpomembnejše elemente srednješolskega poklicnega in strokovnega izobraževanje in omogoča lažje priznavanje in vrednotenje pridobljene kvalifikacije doma in v tujini. Priloge k spričevalu dopolnjujejo spričevalo z informacijami o pridobljenih kompetencah, stopnji izobrazbe, umeščenosti v nacionalni izobraževalni sistem, vpisnih pogojih, praktičnem izobraževanju, izbirnosti in drugih pomembnih podatkih ter na ta način omogočajo boljši pregled nad celoto opravljenega izobraževanja in usposabljanja. Prve Priloge k spričevalu so bile v slovenščini izdane že leta 2007, nato se je število z vsakim letom povečevalo ter doseglo celoten nabor izobraževalnih programov leta 2012. Od šolskega leta 2018/2019 dalje je izdaja Prilog k spričevalu v Sloveniji obvezna. Z namenom e-izdaje Prilog k spričevalu je bila leta 2010 vzpostavljena spletna aplikacija eps.europass.si, ki je dostopna vsem izobraževalnim zavodom s področja poklicnega in strokovnega izobraževanja, vključno z zavodi, ki izvajajo izobraževanje za odrasle.

Izdaja individualizirane Priloge k spričevalu, ki omogoča, da imajo vsak dijak vpisane tudi podatke o izbirnosti, je v evropskem merilu edinstven primer. Le peščica držav EU so je odločila, da standardiziran dokument Priloga k spričevalu, v izhodišču enoten za posamezen izobraževalni program, nadgradi z individualnimi podatki imetnika.

Priprava Prilog k spričevalu za vse izobraževalne programe poklicnega in strokovnega izobraževanja in sistem izdaje preko enotne spletne aplikacije sta prispevala tudi k digitalizaciji podatkov o programih poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji in tvorita temelj za nadaljnji razvoj povezav z evropskimi orodji za transparentnost kvalifikacij.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje