Further support to the implementation of the national qualifications framework

Namen projekta

Namen projekta je podpreti učinkovitost nacionalnega ogrodja kvalifikacij z nadaljnjim razvojem in izvajanjem postopkov zagotavljanja kakovosti, preglednosti in upravljanja kvalifikacij splošnega, poklicnega in visokošolskega izobraževanja z vidika vseživljenjskega učenja za izboljšanje kakovosti in prilagodljivost izobraževanja in usposabljanja v skladu z zahtevami trga dela ter povezovanje formalnega, neformalnega in priložnostnega učenja in podpora potrjevanju učnih izidov, pridobljenih v različnih okoljih.

 

Specifični cilji projekta:

 • Krepitev zagotavljanja kakovosti izobraževanja in usposabljanja z vidika vseživljenjskega učenja;
 • Krepitev izvajanja implementacije NOK v skladu z okvirom zagotavljanja kakovosti;
 • Krepitev zmogljivosti odgovornih za NOK pri komuniciranju in ozaveščanju;
 • Izboljšanje povezanosti in združljivosti nacionalnega registra kvalifikacij na nacionalni in EU ravni.

 

Sodelujoči partnerji v projektu:

 • The Ministry of Education, Science and Sport of the Republic (MESS) – Litva;
 • High Council for the Evaluation of Research and Higher Education (Hcéres) – Francija;
 • Center RS za poklicno izobraževanje (CPI) – Slovenija.

 

Obdobje izvajanja projekta:

1.10.2021 – 31.12.2023

Finančna podpora:

Projekt je financiran v okviru instrumenta za predpristopno pomoč (IPA). Vrednost celotnega projekta znaša 1.500.000,00 EUR.

 

z-library Z-Library project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje