Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju

Ključni dejavnosti ukrepa 3.5 Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju, ki se financirata na podlagi odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 101/21, 44/22 – ZVO-2 in 49/22), sta priprava in izvajanje celostnega programa ozaveščanja ter vzgoje in izobraževanja o podnebnih spremembah v kontekstu vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (v nadaljnjem besedilu: VITR). Ukrep izvajajo MOPE, MVI in javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja (Center RS za poklicno izobraževanje, Zavod RS za šolstvo, Andragoški center Republike Slovenije ter Center šolskih in obšolskih dejavnosti).

Za namen izvajanja programa bodo pripravljene podrobnejše usmeritve v okviru kurikulov in učnih načrtov, razvoja vzgojno-izobraževalnih ustanov oziroma organizacij, izobraževanja učiteljev in drugih zaposlenih. Poleg tega bodo javni zavodi izdelali nova oziroma posodobili obstoječa učna gradiva, priročnike in didaktične komplete za izvajanje programa; vzpostavili demonstracijske vrtce, šole in druge izobraževalne organizacije, ki se bodo celostno preoblikovali v smeri trajnostnega načina življenja in dela ter zmanjševanja ekološkega odtisa.

V okviru ukrepa je predvidena tudi posodobitev nacionalnih smernic za vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj, vzgojno-izobraževalnih programov, učnih načrtov ter drugih kurikularnih dokumentov in podlag s podnebnimi cilji in vsebinami; priprava predloga načrta uvajanja programa v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter drugih izobraževalnih organizacijah v Sloveniji z vzpostavitvijo sistemskega pristopa k vzgoji in izobraževanju ter ozaveščanju o podnebnih spremembah in razvoju kompetenc za prehod v nizkoogljično gospodarstvo in družbo. Za potrebe obveščanja in komunikacije z javnostmi bo  vzpostavljena spletna stran programa ozaveščanja ter vzgoje in izobraževanja o podnebnih spremembah v kontekstu VITR.

V okviru izvajanja ukrepa sta predvidena preizkus in evalvacija programa na širšem vzorcu do 80 šol oziroma vzgojno-izobraževalnih organizacij. Predvidoma bo vzpostavljenih skupno do 15 demonstracijskih vzgojno-izobraževalnih zavodov oziroma organizacij. Poleg navedenega bo v okviru ukrepa zagotovljena finančna podpora za do 40 odstotkov vzgojno-izobraževalnih zavodov oziroma organizacij za izvajanje krajših dejavnosti, povezanih s podnebnimi cilji, ki so v Sloveniji že uveljavljene ter jih bodo strokovno verificirali zgoraj navedeni javni zavodi, vsak za svojo raven oziroma področje dela.

 

Namen projekta

Namen projekta je podpreti sistematično vključevanje podnebnih ciljev in vsebin v predšolsko vzgojo, osnovno in srednješolsko izobraževanje, višješolsko strokovno izobraževanje in izobraževanje odraslih.

 

Specifični cilji projekta za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja:

 • priprava, preizkušanje in evalviranje celostnega programa ozaveščanja ter vzgoje in izobraževanja o podnebnih spremembah v kontekstu vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja,
 • priprava predloga načrta uvajanja programa na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja z vzpostavitvijo sistemskega pristopa k vzgoji in izobraževanju ter ozaveščanju o podnebnih spremembah in razvoju kompetenc za prehod v nizkoogljično družbo.
 • vzpostavitev 3 demonstracijskih šol na področju poklicnega oz. strokovnega izobraževanja.

 

Sodelujoči partnerji v projektu:

 • Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
 • Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
 • Center RS za poklicno izobraževanje
 • Zavod Republike Slovenije za šolstvo
 • Andragoški center Republike Slovenije
 • Center šolskih in obšolskih dejavnosti

 

Obdobje izvajanja projekta:

1.3.2022 – 31.10.2023

Finančna podpora:

Projekt je financiran v okviru ukrepa 3.5 Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023  698.500,00 eur.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje