LIFE-IP Care4Climate

V skladu z določbami Uredbe EU št. 1293/2013 o vzpostavitvi programa LIFE1 je Slovenija upravičena

do nepovratnih sredstev za projekte s področij naravo- in okoljevarstva ter preprečevanja in prilagajanja podnebnim spremembam. Evropska komisija je leta 2018 potrdila projekt Spodbujanje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do 2020 s pogledom na 2030 – promocija trajnostne mobilnosti, učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije in v blaženje podnebnih sprememb usmerjene rabe tal z namenom prehoda v nizkoogljično družbo (akronim LIFE-IP Care4Climate).

Obdobje izvajanja projekta:

1. februar 2022 – 1. marec 2024.

Finančna podpora:

Sredstva za izvedbo projekta so načrtovana v Proračunu RS na proračunski

postavki št. 559 Sklad za podnebne spremembe, št. ukrepa v NRP 2550-19-0039 – LIFE

Poskrbimo za podnebje. Vrednost projekta znaša 39.204,00 EUR.

Namen projekta:

Projekt sestavlja tudi akcija C.2.4 Capacity building on low-carbon society concepts in higher education

(Krepitev zmožnosti o nizkoogljičnih družbenih konceptih v višjem in visokem šolstvu). Namen akcije je:

 • krepiti prisotnost vsebin, povezanih s podnebnimi spremembami in nizkoogljično družbo v višješolskih in visokošolskih izobraževalnih programih;
 • krepiti kompetence, potrebne za prehod v nizkoogljično družbo pri diplomantih višje- in visokošolskih programov v Sloveniji;
 • okrepiti povezave med slovenskimi ustanovami višjega in visokega šolstva ter ostalimi deležniki prehoda v nizkoogljično družbo v Sloveniji in Evropi.

Center RS za poklicno izobraževanje bo izvajal projektno nalogo, katere glavni cilj je krepiti prisotnost vsebin, povezanih s podnebnimi spremembami in nizkoogljično družbo v višješolskih strokovnih študijskih programih, in krepiti kompetence, potrebne za prehod v nizkoogljično družbo pri diplomantih višješolskih strokovnih programov.

Splošna cilja projektne naloge sta:

 • prenova strokovnih podlag za poklicne standarde iz izbranih strokovnih področij na VI ravni
 • zahtevnosti s strokovnimi vsebinami blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe in z njimi povezanimi cilji trajnostnega razvoja;
 • opolnomočenje deležnikov višješolskega izobraževanja za vključevanje strokovnih vsebin
 • blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe ter vsebin trajnostnega razvoja v poklicne
 • standarde in višješolske izobraževalne programe.

Pričakovani rezultati:

 • prenova matrike Ključne kompetence za trajnostni razvoj
 • devet modelov umeščanja ključnih kompetenc za trajnostni razvoj v izbrana strokovna področja na VI. ravni zahtevnosti, kjer se bo opredelilo na kakšen način se vključujejo elementi trajnostne kompetence v poklicne standarde na posameznem strokovnem področju ter vključilo ključne vsebine trajnostnega razvoja, značilne za vsakega od devetih glavnih strokovnih področij s specifikami podpodročij
 • Priročnik za vključevanje strokovnih vsebin blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe ter vsebin trajnostnega razvoja v poklicne standarde in višješolske izobraževalne programe.

Rezultati bodo objavljeni na spletni strani projekta.

Зеркало на официальный сайт Вавада — надежный ресурс, чтобы продолжить игру в случае блокировки домена.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje