Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju (KIPSI)

Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju (KIPSI) /Blended learning in vocational education and training (BlendVET)

Namen projekta

Poklicno in strokovno izobraževanje se sooča z zahtevami spreminjajočega se načina proizvodnje in dela ter vedno večjimi pričakovanji mladih in z digitalno tehnologijo prežete družbe. Pomemben gradnik v tem razvoju je tudi pandemija COVID-19, ki nas je soočila z zahtevami spletnega dela in učenja na daljavo. S projektom KIPSI želimo povezati vsa ta pričakovanja in izkušnje v novo celoto.
Kombinirano izobraževanje se nanaša na izobraževalne dejavnosti, ki združujejo prednosti tradicionalnih oblik poučevanja z dejavnostmi, pri katerih se uporablja digitalna tehnologija. Z aktivnostmi projekta bomo na sodelujočih poklicnih in strokovnih šolah vzpostavili pogoje za uspešno uporabo digitalnih tehnologij pri pouku, razvili strokovno podporo šolam v obliki strateškega modela za uvedbo kombiniranega izobraževanja ter razvili pedagoške in tehnične rešitve za kombinirano izobraževanje in e-učenje.

Specifični cilji projekta:

 • Razviti in preizkusiti šolske strategije za učinkovito vpeljavo kombiniranega izobraževanja
 • Podpreti učitelje za pripravo učnih priprav in izvedbo kombiniranega izobraževanja
 • Podpreti razvoj digitalnih kompetenc učiteljev za izdelavo in uporabo rešitev za e-učenje

Sodelujoči partnerji v projektu:

 • Center RS za poklicno izobraževanje (nosilec projekta)
 • Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje
 • Šolski center Novo mesto
 • Šolski center Celje
 • Srednja tehniška šola Koper
 • Høgskolen i Østfold (Univerza Østfold, Norveška)
 • Åssiden videregående skole (Srednja šola Åssiden, Norveška)
 • Fagskolen i Viken (Poklicna šola Viken, Norveška)
 • Háskólinn á Akureyri (Univeza Akureyri, Islandija)
 • Verkmenntaskolinn  á  Akureyri (Sredja šola Akureyri, Islandija)

Pričakovani rezultati:

 • Usposabljanje razvojnih timov šol in učiteljev za izvajanje kombiniranega izobraževanja
 • 4 praktične rešitve za e-učenje
 • 3 študijski obiski (Norveška, Slovenija, Islandija)
 • Zbornik učnih priprav za izvajanje kombiniranega izobraževanja
 • Strateški model za uvajanje kombiniranega izobraževanja
 • Poročilo o evalvaciji pilotnega izvajanja kombiniranega izobraževanja s priporočili za nadaljnji razvoj

Obdobje izvajanja projekta:

1. 11. 2021 – 30. 4. 2024

Finančna podpora:

Projekt je financiran s sredstvi Finančnega mehanizma EGP 2014-2021 in sredstvi pripadajoče slovenske udeležbe v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov. Vrednost celotnega projekta znaša 1.607.844 EUR.

 

Novice na spletnih straneh CPI:

Vstopimo v kombinirano izobraževanje – vabilo s programom na uvodni javni dogodek za slovensko javnost (novica 3. 12. 2021)

Vstopite v kombinirano izobraževanje – pričetek delovanja spletne strani projekta (blendvet.si) in objava posnetkov z uvodnega javnega dogodka za slovensko javnost (novica 31. 1. 2022)

Študijski obisk na Norveškem (KIPSI) – o študijskem obisku na Norveškem s povezavo do objave fotografij, predstavitev in videa na spletni strani projekta (novica 19. 4. 2022).

Prvi e-novičnik projekta KIPSI – objava prvega e-novičnika in povabilo k ogledu ostalih gradiv in videov z uvodnih aktivnosti na spletni strani projekta (blendvet.si) in sledenju aktivnostim projekta na LinkedIn (novica 11. 7. 2022)

Digitalno in inovativno – vabilo s programom na drugi, vmesni, javni dogodek za slovensko javnost, konferenco Digitalno in inovativno (novica 31. 3. 2023)

Drugi e-novičnik projekta KIPSI – objava drugega e-novičnika (novica 31. 3. 2023)

Na obisku po slovenskih partnerskih šolah v projektu KIPSI – o študijskem obisku v Sloveniji s povezavo do obširnejše vsebine na spletni strani projekta (novica 16. 5. 2023)

Konferenca Digitalno in inovativno – o konferenci Digitalno in inovativno, drugem, vmesnem, javnem dogodku za slovensko javnost s povezavo do obširnejše vsebine na spletni strani projekta (novica 16. 5. 2023)

KIPSI delavnice 3D modeliranja – delavnice 3D modeliranja v okolju Blender v mesecu juniju (novica 27. 6. 2023)

KIPSI je del mednarodne kampanje #OurStories – zgodba KIPSI je del mednarodne kampanje #OurStories (novica 18. januar 2024)

Zaključni javno dogodek projekta KIPSI – vabilo na zaključni hibridni javni dogodek projekta KIPSI Inovativno, kombinirano, uspešno! (novica 1. marec 2024)

Tehnologija sama po sebi ne prinaša napredka – izjava za javnost in foto utrinki z zaključnega javnega dogodka projekta Inovativno, kombinirano, uspešno! (novica 14. marec 2024)

z-library Z-Library project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje