Kombiniran učni model za srednje strokovno izobraževanje na področju strojništva in razvoj kompetenc dijakov in učiteljev za digitalno izobraževanje (Akademija za kombinirano učenje)

Namen projekta

Zaradi nenehnih sprememb v okolju in zahtev po visokih standardih izobraževanja, so učitelji SSI postavljeni pred izziv, da se morajo neprestano usposabljati ter slediti sodobnim pristopom podajanja in prenašanja znanja na mlade. Za zagotavljanje kakovostnega poučevanja, ki sledi tem zahtevam, potrebujejo učitelji ustrezno podporo, tudi  pri digitalnem poučevanju (učne modele, digitalna orodja in platforme). Kot odgovor na ta izziv, želimo znotraj projekta z razvojem interaktivnih učnih vsebin in z vzpostavitvijo digitalnega učnega okolja nasloviti potrebo po razvoju novih praks poučevanja in učenja.

Eden od pomembnih izzivov na področju srednjega strokovnega izobraževanja, na katerega opozarjajo tudi vzgojno-izobraževalne institucije, je, da šola ni edini tvorec znanja, zato je povezanost med teoretičnim in praktičnim znanjem nujna in tudi sodobni izobraževalni sistemi poudarjajo pomen povezovanja šolskih kolektivov, tako znotraj šole kot tudi navzven s podjetji. Znotraj projekta bomo tovrstno sodelovanje še poglobili, in sicer skozi izboljšano institucionalno sodelovanje, s povezovanjem akademske in gospodarske sfere, šolskih centrov, oblikovalcev politik ter mednarodnih partnerjev že v fazi zasnove učnega modela.

Znotraj projekta bomo tako z namenom digitalizacije poučevanja, razvoja novih praks poučevanja in učenja ter pospeševanja spretnosti in kompetenc v izobraževanju in na podlagi institucionalnega povezovanja vzpostavili digitalno učno okolje, katerega temelj predstavlja kombinirani učni model.

 

Specifični cilji projekta:

 • Razviti kombiniran učni model za srednje strokovno izobraževanje.
 • Usposobiti učitelje, pilotno implementirati in testirati nov učni model.
 • Vzpostaviti medinstitucionalno povezovanje in izmenjavo znanj ter dobrih praks v srednjem strokovnem izobraževanju.

 

Sodelujoči partnerji v projektu:

 • Založba Rokus Klett d.o.o
 • Gospodarska zbornica Slovenije – Center za poslovno usposabljanje
 • Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje
 • Šolski center Novo mesto
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 • Gyldendal Norsk Forlag As

 

Pričakovani rezultati:

 • Kombiniran učni model za digitalno poučevanje
 • Razvitih 5 novih interaktivnih učnih gradiv
 • Vzpostavljena mreža institucionalnih partnerjev
 • Usposobljeni učitelji in multiplikatorji
 • Izvedena pilotna implementacija in aktivnosti vzajemnega učenja

 

Obdobje izvajanja projekta:

1. 6. 2022–30. 4. 2024

 

Finančna podpora
Projekt Kombiniran učni model za srednje strokovno izobraževanje na področju strojništva in razvoj kompetenc dijakov in učiteljev za digitalno izobraževanje sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 823.296 evrov.

 

Novice na spletnih straneh CPI:

Akademija za kombinirano učenje odpira vrata – pričetek delovanja spletne strani projekta (academycole.si) in povezava do posnetka z uvodnega posveta za strokovno javnost.

 

 

Зеркало на официальный сайт Вавада — надежный ресурс, чтобы продолжить игру в случае блокировки домена.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje