Promocija poklicnega izobraževanja 2016–2020

Projekt je promoviral poklicno in strokovno izobraževanje z aktivno udeležbo mladih med 18 in 25 letom starosti, učiteljev, delodajalcev in drugih socialnih partnerjev. Promocijski učinek je nastajal pred in med izvedbo nacionalnih in evropskih tekmovanj v poklicnih spretnostih, ter neposredno po zaključku teh tekmovanj. Promocijski učinek je nastajal tudi z drugimi promocijskimi aktivnosti, kot so npr. nastopi na izobraževalnih in gospodarskih sejmih.

Namen projekta je bil večati privlačnost in konkurenčnost poklicnega in strokovnega izobraževanja preko promocijskih aktivnosti, kot so predstavitve poklicev in šol, tekmovanj, oglaševanj in drugih aktivnosti za izboljšanje ugleda in prepoznavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja. Prav tako je bil namen projekta spodbujati karierni razvoj najbolj talentiranih mladih s poklicno in strokovno izobrazbo.

Obdobje izvajanja projekta:

01.08.2016 – 28.02.2021

Finančna podpora

Predvidena vrednost celotne operacije in zaprošenih sredstev je bila: 1.796.676,93 EUR. Operacijo je delno financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS) ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

Cilji projekta:

 • promocija z namenom povečanja privlačnosti in konkurenčnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja;
 • krepitev sodelovanja med mladimi strokovnjaki, šolami in podjetji z učinkom promoviranja poklicnega in strokovnega izobraževanja ter bistva te vrste izobraževanja, to je socialnega partnerstva;
 • zviševanje ugleda in privlačnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja in poklicev, za katere je zahtevana poklicna in strokovna izobrazba vključno s tovrstno izobrazbo pridobljeno po vajeniškem sistemu;
 • skrb za nadarjene v poklicnem in strokovnem izobraževanju;
 • povezovanje izobraževanja in trga dela z možnostjo preizkušanja novih oblik sodelovanja;
 • zagotavljanje kvalitetnih in lahko dostopnih informacij o šolah, izobraževalnih programih in aktualnih poklicih in poklicih prihodnosti;
 • spodbujanje sistematičnega sodelovanja z delodajalci oziroma institucijami, ki izhajajo iz javnega razpisa za podporo Strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP), katerih ena pomembnejših nalog je tudi skrb za kadre vseh profilov, vključno s kadri poklicnega in strokovnega izobraževanja, seveda za poklicna področja kjer relevantno in na njihovo pobudo;

Rezultati projekta:

 • 167 mladih od 16 do 25 let vključenih v SloSkills (specifični kazalnik učinka);
 • 33 mladih od 18 do 25 let vključenih v Euroskills (specifični kazalnik učinka);
 • 2 izvedeni nacionalni kampanji (Od upornika do vzornika)
 • 27 izvedenih video in tv materialov
 • 55 bodočih potencialnih dijakov, ki so obiskali tekmovanje Euroskills
 • 8 učiteljev, ki so obiskali tekmovanje Euroskills
 • 502 objavi na družabnih omrežjih
 • 1 prenovljena spletna stran
 • 259 podjetij vključenih v promocije poklicev
 • 129 vodenih obiskov v obrtniške delavnice
 • 1 izdelan priročnik na temo izkustvenega učenja
 • 111,33 % delež mladih od 16 do 25 let vključenih v SloSkills
 • 110 % delež mladih od 18 do 25 let vključenih v Euroskills

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje