Razvoj programov za izpopolnjevanje za nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje v letih 2017–2022

S projektom se bo pripomoglo k pridobivanju, izboljševanju in poglabljanju poklicnih kompetenc zaposlenih, ki jih posamezniki potrebujejo na ravni delovnih mest. Udeleženci bodo tako dvignili svojo konkurenčnost na trgu dela, njihovi delodajalci pa konkurenčnost v panogi.

Obdobje izvajanja projekta:

 1. 07. 2016 – 31. 10. 2022

Finančna podpora projekta

Predvidena vrednost celotne operacije in zaprošenih sredstev je: 484.106,20 EUR. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS) ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

Namen projekta

Cilj projekta je dvigniti praktično usposobljenost  posameznikov na trgu dela ter uskladiti ponudbo izobraževanja s potrebami trga dela. S projektom se bo pripomoglo k pridobivanju, izboljševanju in poglabljanju poklicnih kompetenc zaposlenih, ki jih posamezniki potrebujejo na ravni delovnih mest. Udeleženci bodo tako dvignili svojo konkurenčnost na trgu dela, njihovi delodajalci pa konkurenčnost v panogi.

Rezultati projekta:

 • Metodologija za pripravo programov usposabljanja in izpopolnjevanja na ravni SOK 4-5 in Metodologija za pripravo študijskih programov za izpopolnjevanja na področju višjega strokovnega izobraževanja (SOK 6);
 • 20 pilotnih programov poklicnega in strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja;
 • spletna stran, kjer so na voljo informacije, predstavljene pobude in novi programi;
 • organizacija multilateralnih sestankov, lokalnih oz. branžnih konferenc;
 • usposabljanje pripravljavcev novih programov, svetovanje;
 • načrt spremljanja in evalvacije razvoja in uvajanja programov usposabljanja in izpopolnjevanja;
 • letna poročila o evalvaciji razvoja in uvajanja programov usposabljanja in izpopolnjevanja.
 • evalvacija razvoja in uvajanja programov usposabljanja in izpopolnjevanja.

Vsi programi za Izpopolnjevanje za nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje v letih 2017-2022, ki jih je že potrdil Strokovni svet RS za poklicno izobraževanje, so objavljeni na spletni strani projekta.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje