Razvoj programov za izpopolnjevanje za nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje v letih 2017–2022

Projekt je bil namenjen pripravi 20 novih javno veljavnih programov nadaljnjega poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja, pripravi metodologije za pripravo programov, promociji nove oblike javno veljavnih programov in evalvaciji. Programi so dostopni v zavihku »Izobraževalni in drugi programi« ter na spletni strani projekta www.pinpiu.si, kjer sta dostopna tudi metodologija za pripravo programov in postopek priprave novega programa.

Obdobje izvajanja projekta:

1. 1. 2017 – 31. 10. 2022

Finančna podpora projekta

Predvidena vrednost celotne operacije in zaprošenih sredstev je bila: 484.106,20 EUR. Operacijo je delno financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS) ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

Namen projekta

Projekt je bil namenjen dvigu praktične usposobljenosti posameznikov na trgu dela ter usklajevanju ponudbe izobraževanja s potrebami trga dela oziroma pripravi programov izpopolnjevanja in usposabljanja, ki odraslim omogočajo izpopolnjevanje, dopolnjevanje, poglabljanje oz. nadgradnjo poklicnih kompetenc, ki jih potrebujejo na ravni delovnih mest. Udeleženci programov usposabljanja in izpopolnjevanja bodo tako dvignili svojo konkurenčnost na trgu dela, njihovi delodajalci pa konkurenčnost v panogi.

Rezultati projekta:

 • Metodologija za pripravo programov usposabljanja in izpopolnjevanja na ravni SOK 4-5 in Metodologija za pripravo študijskih programov za izpopolnjevanja na področju višjega strokovnega izobraževanja (SOK 6);
 • 20 pilotnih programov izpopolnjevanja, ki jih je potrdil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje;
 • spletna stran, kjer so na voljo informacije, predstavljene pobude in novi programi;
 • promocijske aktivnosti za prepoznavnost nove vrste programov in njihovo pripravo;
 • organizacija multilateralnih sestankov, lokalnih oz. branžnih konferenc;
 • usposabljanje pripravljavcev novih programov, svetovanje in metodološka podpora pri pripravi programov;
 • letna poročila o evalvaciji razvoja in uvajanja programov usposabljanja in izpopolnjevanja;
 • evalvacija razvoja in uvajanja programov usposabljanja in izpopolnjevanja.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje