Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022

Strokovni in vodstveni delavci in šol se v okviru projekta usposabljajo za kontinuirano uvajanje novih pristopov pri vzgojno-izobraževalnem delu in za doseganje večje kakovosti rezultatov vzgojno-izobraževalnega dela, kar je temeljna lastnost inovativnega javnega zavoda. Izvajalci usposabljanj so javni zavodi s področja izobraževanja: Zavod RS za šolstvo (ZRSŠ), Šola za ravnatelje (ŠR), Državni izpitni center (RIC), Center RS za poklicno izobraževanje (CPI), Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS), Andragoški center RS (ACS) in Center šolskih in obšolskih (CŠOD). V projektu sodelujemo kot konzorcijski partner.

Obdobje izvajanja projekta

01.10.2018 – 30.09.2022

Finančna podpora projekta

Predvidena vrednost celotne operacije in zaprošenih sredstev je: 167.500,00 EUR. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS) ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

Namen projekta

Strokovne delavce je potrebno usposobiti tako z novimi disciplinarnimi znanji kot tudi z znanji za posredovanje znanja z novimi, naprednimi metodami učenja in pedagoškimi pristopi. V okviru izvajanja aktivnosti projekta se bodo razširjali razviti modeli in dobre prakse usposabljanja in s tem prispevalo h krepitvi znanja in kompetenc strokovnih delavcev na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja.

Rezultati projekta

 • uspešno zaključeno profesionalno usposabljanje najmanj 11.436 strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju;
 • razviti modeli in dobre prakse usposabljanja;
 • krepitev znanja in kompetenc strokovnih delavcev na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja;
 • delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja;

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje