Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pri črpanju sredstev nastopa kot posredniški organ, ki izvaja prenesene naloge v skladu s predpisi in navodili organa upravljanja – Službe vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v programskem obdobju od 2014 do 2020, na podlagi Operativnega programa Evropske kohezijske politike 2014 do 2020, črpa sredstva iz Evropskega socialnega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj na prednostnih oseh 4.Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, 8. Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile, 9. Socialno vključenost in zmanjševanje tveganje revščine, 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost in 11. Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev.

z-library Z-Library project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje