Skills 4 Work

Developing Work Based Learning Model for VET. Partnership between VET and Business.

 • Logotip Skills4Work (veščine za delo)

Namen projekta je izboljšanje poti  in načinov učenja ter pridobivanja delovnih izkušenj dijakov in študentov poklicnega in strokovnega  izobraževanja neposredno na delovnem mestu pri delodajalcu. V projektu je tako cilj oblikovati učinkovitejši model medsebojnega sodelovanja med šolami in  podjetji, za učinkovito  učenje na delovnem mestu in pridobitev kakovostnih  delovnih izkušenj. 

Glavne aktivnosti projekta: 

 • izmenjava dobrih praks na področju PUD v partnerskih državah z organizacijo študijskih obiskov za učitelje SPSI in spodbujanjem vzajemnega učenja med projektnimi partnerji, 
 • organiziranje socialno partnerskih delovnih skupin v vsaki državi (učitelji šole in lokalna podjetja), ki bodo sodelovale pri razvoju in vpeljavi modela kakovostnega PUD, 
 • razvoj praktičnih priporočil za kakovostno  izvajanje PUD, 
 • razvoj gradiv za stalno strokovno izpopolnjevanje učiteljev in organizatorjev PUD, 
 • povečanje vloge delodajalcev v procesu PUD v vseh partnerskih državah, 
 • diseminacija rezultatov projekta po državah EU. 

Vsebina dela: 

Pri razvoju modela je poudarek na vzajemnem učenju. V partnerskih državah bomo proučili različne pristope učenja/usposabljanja na delovnem mestu  in nivo vzpostavitve dialoga  med šolo in delodajalci v lokalnem okolju. 

Rezultati projekta: 

Na podlagi ugotovitev bomo v projektu skupaj z evropskimi partnerji razvili praktična priporočila (model), s smernicami za izboljšanje kakovosti izvajanja praktičnega usposabljanja z delom, ki jih bomo preizkušali v vseh sodelujočih državah. 

Priporočila in smernice bodo v pomoč kot učno gradivo s primeri dobrih praks za vzajemno učenje, za samoučenje ali na raznih seminarjih izpopolnjevanja učiteljev, organizatorjev PUD in delodajalcev. 

Partnerji v projektu: 

 • H2-learning, Digital Exchange Crane Street, Dublin, Ireland (nosilec projekta) 
 • City of Dublin Education and Training Board (CDETB), Dublin, Ireland 
 • Oberstufenzentrum Informations und Medizintechnik (OSZ IMT), Berlin, Germany 
 • Center RS za poklicno izobraževanje (CPI), Slovenija 
 • Šolski center Kranj, (ŠC Kranj), Slovenija 
 • South Eastern Regional College,(SERC) Lisbourn, Northern Ireland, UK. 

 Trajanje projekta: 

1.10.2014 – 31.9.2016

 

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje