ECOSIGN

Spretnosti za trajnostno industrijsko oblikovanje

 • Logotip EcoSign

Namen

Koncept trajnostnega razvoja je danes neizogibno dejstvo, ki mu sodobna družba mora slediti, če hoče zagotoviti obstoj generacij v prihodnosti. Da bi se podjetja in gospodarske panoge uspešno odzivale na potrebe družbe po upoštevanju vidikov trajnostnega razvoja, potrebujejo človeške vire, ki bodo ustrezno usposobljeni in motivirani za njegovo implementacijo v delovne procese, za katere so odgovorni.

V okviru projekta EcoSign  je bilo ustvarjeno zavezništvo štirih držav (Slovenije, Italije, Španije in Romunije), z namenom najti odgovor na pomanjkanje spretnosti, znanj in kompetenc industrijskih oblikovalcev na področju trajnostnega oblikovanja, ki daje poudarek okoljskim vidikom pri razvoju in oblikovanju izdelkov v treh gospodarskih panogah: proizvodnji embalaže, elektronskih naprav in tekstila.

EcoSign bo omogočil industrijskim oblikovalcem v omenjenih sektorjih pridobivanje znanj, spretnosti in kompetenc za zmanjševanje okoljskega vpliva v življenjskem ciklu izdelkov s spodbujanjem uporabe recikliranih materialov in naravnih virov, optimizacijo proizvodnje, pakiranja, transporta in možnosti ponovne uporabe izdelkov.

Glavni rezultat bo skupni program usposabljanja za oblikovalce na temo trajnostnega oblikovanja. Z opredelitvijo skupnih učnih izidov na področju trajnostnega oblikovanja bo zagotovljena prenosljivost kompetenc trajnostnega oblikovanja med različnimi gospodarskimi sektorji in evropskimi državami. Program usposabljanja bo dostopen na skupni odprti platformi.

Cilji

 • razviti program usposabljanja za zaposlene, ki se ukvarjajo z razvojem in oblikovanjem izdelkov;
 • vključiti vsebine trajnostnega oblikovanja v izobraževalne programe;
 • zagotavljati preglednost in primerljivost znanj, spretnosti in kompetenc na področju trajnostnega oblikovanja na ravni EU;
 • pomagati posamezniku pri poklicnem razvoju;
 • pomagati podjetjem pri razvoju človeških virov za ustrezno odzivanje na potrebe trajnostnega razvoja;
 • spodbujati upoštevanje načel trajnostnega razvoja v gospodarstvu in družbi nasploh;
 • vzpostavljati evropsko sodelovanje na področju trajnostnega oblikovanja – prenosi dobrih praks;
 • pomagati izobraževalnim ustanovam, gospodarstvu in drugim deležnikom pri izboljšanju delovanja;
 • pri zaposlenih vzbuditi zavedanje o tem, da je znanje ključnega pomena za uspešno poslovanje podjetij v evropskem prostoru;
 • pripraviti koncept za izobraževanje na področju trajnostnega razvoja.

Aktivnosti

 1. Opredelitev potreb po spretnostih in znanjih na področju trajnostnega oblikovanja
 2. Opredelitev učnih enot in učnih izidov za programe usposabljanja na področju trajnostnega oblikovanja v treh gospodarskih panogah
 3. Razvoj treh različnih modulov za programe usposabljanja na področju trajnostnega oblikovanja v treh gospodarskih panogah
 4. Pilotni preizkus in izvedba usposabljanj (platforma)
 5. Izvedba posvetov in pospešitev skupinskega reševanja problemov ter izmenjava izkušenj;
 6. Zaključna konferenca;
 7. Diseminacija projekta.

Rezultati

Partnerji

 • Nosilec projekta: TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije
 • Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru, Slovenija
 • Center RS za poklicno izobraževanje, Ljubljana, Slovenija
 • National Technological Centre for the Food and Canning Industry CTC, Španija
 • Technical Research Centre of Furniture and Wood of The Region of Murcia (CETEM), Španija
 • Regional Service for training and employment (SEF), Španija
 • TEXCLUBTEC, Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento Spa (CENTROCOT), Italija
 • AICQ SICEV Srl (SICEV), Italija
 • INCDBA IBA Bucharest (IBA), Romunija
 • ASOCIATIA CENTRUL UMANITAR TISO (TISO), Romunija
 • National Romanian Sectorial Committee for Vocational Training in Environmental (CSFPM), Romunija

Trajanje projekta

November 2015 do oktober 2018

z-library Z-Library project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje