CroCooS

Medsektorske aktivnosti za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja

Namen projekta

S projektom CroCooS smo želeli prispevati k razvoju sistemov zgodnjega opozarjanja na ravni šol za namen preprečevanja zgodnjega opuščanja usposabljanja in izobraževanja.

 

Cilji in pričakovani rezultati

V projektu CroCooS smo na osnovi raziskovalnih aktivnosti oblikovali smernice in orodja za šole, ki želijo sistematično nasloviti problematiko šolskega osipa. Sistem zgodnjega opozarjanja za preprečevanje šolskega osipa so sodelujoče šole pilotno preizkusile.

 

Seznam partnerjev:

 

Slovenske šole sodelujoče v projektu

 • Srednja šola Ravne (ŠC Ravne na Koroškem)
 • Srednja tehniška šola (ŠC Kranj)
 • Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija (Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma)
 • Srednja elektro šola in tehniška gimnazija (ŠC Novo mesto)
 • Elektro in računalniška šola (ŠC Ptuj)

 

Projektni rezultati

Projektni rezultati so objavljeni na spletni strani projekta, rezultate v slovenskem jeziku in skupne rezultate v angleškem jeziku objavljamo tudi v nadaljevanju.

Izmed rezultatov naj izpostavimo predvsem smernice in orodja, ki so v pomoč šolam pri vzpostavljanju in vodenju sistema zgodnjega opozarjanja ter usposabljanje za šolske time »Vsak dijak šteje!«, ki ga najdete v katalogu KATIS.

Vzporedno s sodelovanjem v projektu CroCooS smo na CPI vzpostavili sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo. Rezultat sodelovanja je publikacija Metodologija spremljanja in preprečevanja zgodnjega opuščanja izobraževanja in usposabljanja, ki vključuje tudi predstavitev rezultatov ankete med učitelji slovenskih poklicnih in strokovnih šol opravljene med projektom CroCooS.

Projekt smo marca 2017 tudi v Sloveniji zaključili z mednarodno konferenco »Vsak dijak šteje!«.

Gradiva za šole:

Nacionalna poročila pripravljena ob začetku projekta:

Raziskovalna poročila:

Zbirka virov:

Mednarodna konferenca »Vsak dijak šteje!« (Ljubljana, marec 2017):

Predstavitve slovenskih šol na zaključni konferenci projekta (Budimpešta, aprila 2017):

Obdobje izvajanja projekta

1. 05. 2014 – 30. 04. 2017

z-library Z-Library project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje