Strojništvo

Področje strojništva je zelo obširno, zato je tudi kvalifikacijska struktura strojništva zelo pestra. Izobraževalne programe na področju strojništva izvajajo srednje in višje strokovne šole ter organizacije za izobraževanje odraslih. Srednje šole so povezane v Skupnost strojnih šol.

Programoteko na področju strojništva sestavljajo en program nižjega poklicnega izobraževanja (NPI), pet triletnih programov srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), en štiriletni program srednjega strokovnega izobraževanja (SSI), en program poklicno tehniškega izobraževanja (PTI) in en program višješolskega strokovnega izobraževanja (VSI). Program SPI Zlatar se že več let ne izvaja.

 

Vrsta programa Ime programa Poklicni standard Prilagoditve
       
NPI Pomočnik v tehnoloških procesih Upravljalec/upravljalka strojev v proizvodnji

Pomočnik/pomočnica vzdrževalca v proizvodnji

Industrijski ličar/industrijska ličarka

GIB

GLU,GJM

SPI

 

Inštalater strojnih inštalacij Monter/monterka ogrevalnih sistemov in cevnih inštalacij

Monter/monterka prezračevalnih in klimatskih sistemov
Monter/monterka hladilnih sistemov

DV

SI

SPI

 

Izdelovalec kovinskih konstrukcij

 

Monter/monterka kovinskih konstrukcij

MIG/MAG-varilec/varilka

Plamenski varilec/varilka

Ročno obločni/obločna varilec/varilka

TIG varilec/TIG varilka

SPI Klepar-krovec Klepar-krovec/Kleparka-krovka
SPI Oblikovalec kovin – orodjar Orodjar/orodjarka
Oblikovalec/oblikovalka kovin

 

GLU, GJM

DV

SI

IS

SPI Strojni mehanik Strojni mehanik/strojna mehaničarka  
SPI Zlatar Zlatar/zlatarka  
SSI Strojni tehnik Operater/operaterka energetskih naprav in sistemov

Operater/operaterka proizvodnih procesov

Orodjar-mehatronik/orodjarka-mehatroničarka

Operater/operaterka na CNC stroju

DV

SI

PTI Strojni tehnik Operater/operaterka energetskih naprav in sistemov

Operater/operaterka proizvodnih procesov

Orodjar-mehatronik/orodjarka-mehatroničarka

Operater/operaterka na CNC stroju

GLU,GJM

DV

SI

IS

VSI Strojništvo Tehnolog/tehnologinja energetskih naprav in sistemov

Snovalec/snovalka izdelkov in simulacij delovanja v virtualnem okolju

Tehnolog/tehnologinja proizvodnih procesov

Programer-tehnolog/programerka-tehnologinja CNC stroja

 

Izobraževalni programi so pripravljeni na podlagi poklicnih standardov. Revizija poklicnih standardov je bila na področju strojništva izvedena pretežno v obdobju od leta 2015 do leta 2018. Za nekatere poklicne standarde na IV. stopnji zahtevnosti, kot so varilci in zlatar, so na voljo tudi katalogi strokovnih znanj in spretnosti, ki omogočajo pridobitev certifikatov nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK).

Zadnje spremembe programov so bile sprejete v letu 2020 z vključitvijo aktivnega državljanstva. Pred tem so bili s katalogi praktičnega usposabljanja (KPU) dopolnjeni programi SPI, in sicer Oblikovalec kovin – orodjar leta 2018 ter Strojni mehanik in Klepar-krovec leta 2019. Vsi trije navedeni programi omogočajo tudi vajeniško obliko izobraževanja.

Programi na področju strojništva imajo številne prilagoditve, kot je razvidno iz zgornje preglednice, in sicer za gibalno ovirane dijake (GIB), za gluhe in naglušne ter dijake z govorno-jezikovno motnjo (GLU,GJM), za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku (DV) na narodno mešanem območju v Prekmurju ter za izvajanje v slovenskem jeziku (SI) ali v italijanskem jeziku (IS) na narodno mešanem območju v slovenski Istri.

Programe za področje strojništva v Sloveniji izvaja 29 javnih srednješolskih zavodov. Program NPI Pomočnik v tehnoloških procesih se izvaja na 17 šolah, programi SPI Inštalater strojnih inštalacij na 12 šolah, Izdelovalec kovinskih konstrukcij in Klepar-krovec na eni šoli, Oblikovalec kovin – orodjar na 16 šolah ter Strojni mehanik na 4 šolah. Program SSI Strojni tehnik izvaja 20 šol, program PTI Strojni tehnik 17 šol ter program VSI Strojništvo 12 višjih strokovnih šol.

Dijaki, ki so vpisani v programe strojništva, tradicionalno sodelujejo na Državnem srečanju srednjih strojnih šol, ki ga vsako leto organizira Skupnost strojnih šol.

Pomembno za razvoj strokovnega področja je tudi delo v študijskih skupinah, kar omogoča učiteljem izpopolnjevanje na njihovem strokovnem področju, pridobivanje novih specifičnih strokovnih znanj ter hkrati izmenjavo izkušenj in dobrih praks. Na področju strojništva deluje enajst študijskih skupin.

Leta 2019 je bila ustanovljena Državna predmetna komisija (DPK) za strojništvo, ki pripravlja enotne izpitne komplete za pisni izpit iz drugega predmeta poklicne mature v programih SSI in PTI Strojni tehnik. DPK izvaja tudi moderacijo za ocenjevanje in predlaga spremembe predmetnih izpitnih katalogov.

z-library Z-Library project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje