Usmeritve in priporočila za šolsko leto 2020/21

Objavljamo dokumente, ki omogočajo šolam in dijakom priprave in izvedbo zaključnega izpita (ZI) in poklicne mature (PM) v zimskem izpitnem roku.

Predvidene prilagoditve so podobne, kot so veljale za spomladanski in jesenski izpitni rok šolskega leta 2019/20.

Higienska priporočila in epidemiološka navodila so objavljena na spletni strani NIJZ.


CPI je v sodelovanju s strokovnjaki Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Oddelek za pedagogiko in andragogiko) pripravil Smernice za izvajanje poklicnega in strokovnega izobraževanja v kombinirani obliki. V njih boste med drugim našli odgovore na vprašanja, kako načrtovati in organizirati kombinirano obliko izobraževanja na ravni vodstva, za posamezen letnik in programsko enoto.

Konkretnejše načine izvajanja izobraževanja v kombinirani obliki ter spletna orodja in okolja za izvajanje izobraževanja na daljavo, ter samo načrtovanje izvajanja izobraževanja v kombinirani obliki so bili predstavljeni na posebnih usposabljanjih. Priporočamo vam ogled posnetkov usposabljanj in pripravljenih gradiv:

Nepogrešljiv pripomoček za izvajanje kombiniranega izobraževanja in izobraževanja na daljavo so različna spletna orodja. Za vas smo povezave do teh orodij zbrali na enem mestu.


Šolsko leto 2020/2021 znova poteka v posebnih okoliščinah, ki od izvajalcev poklicnega in strokovnega izobraževanja zahtevajo veliko prilagodljivost, odzivnost, inovativnost in predvsem odločnost, da dijake po novih, manj “uhojenih” poteh pripeljejo do načrtovanih učnih ciljev in kompetenc.

Prav tako posebne okoliščine zahtevajo trezne razmisleke, proaktivnost in hitro odzivnost svetovalcev CPI.

Še naprej vas bomo skušali pravočasno podpreti s priporočili, smernicami, usposabljanji, gradivi in orodji, za katera verjamemo, da vam bodo v pomoč tako pri organizacijskem kot pedagoškem delu.

Vprašanja in pobude lahko pošljete na svetovalci@cpi.si ali se obrnite neposredno na svetovalca za posamezno strokovno področje.


Praktični pouk in praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih sta posebnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki zahtevata v času izvajanja kombiniranega izobraževanja in izobraževanja na daljavo poseben pristop.

Priporočila  za izvajanje praktičnega pouka v šoli in PUD pri delodajalcih obsegajo smernice za uporabo prostora in opreme pri izvajanju praktičnega pouka v specializiranih učilnicah na šoli in priporočila za načrtovanje in izvajanje praktičnega usposabljanja dijakov z delom pri delodajalcih v času izvajanja pouka po modelu B (izvajanje pouka v šoli po omejitvah, določenih s priporočili).

Zadnja okrožnica MIZŠ v oktobru pa upoštevajoč novo nastale razmere priporoča izvajalcem poklicnega in strokovnega izobraževanja, naj se PUD za dijake izvaja v največji možni meri. Pri tem naj se upoštevajo priporočila in ukrepi delodajalcev pri omejevanju epidemije Covid19.

O pomembnosti PUD in izkušnjah pri izvajanju v posebnih okoliščinah v času epidemije so spregovorili govorniki na “Posvetu organizatorjev PUD in mentorje pri delodajalcih”. Predstavniki različnih deležnikov (šole, delodajalci, zbornice, CPI) so nam predstavili vsak svoj pogled na izvajanje PUD v trenutnih razmerah. V delavniškem delu programa so izmenjali izkušnje in pobude za nadaljnji razvoj, oziroma potek organizacije PUD za dijake. Posnetek plenarnega dela srečanja je na voljoza ogled.


Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje