Programi srednjega tehniškega in strokovnega izobraževanja

Programi srednjega tehniškega in strokovnega izobraževanja so ravno tako namenjeni učencem, ki so končali osnovno šolo ali izobraževalni program nižjega poklicnega izobraževanja. Trajajo štiri leta. Njihova značilnost je, da na eni strani omogočajo poklicno usposobljenost, na drugi strani pa ustrezno pripravo za nadaljnji študij v programih višjega in visokega strokovnega izobraževanja. Kdor opravi peti predmet splošne mature, se bo lahko vključil v univerzitetni študij določenih smeri.

Programi obsegajo standard splošnih znanj v okviru  splošnoizobraževalnih predmetov, kot so slovenščina, tuji jezik, matematika, umetnost, fizika, kemija, biologija, geografija, zgodovina ter psihologija ali sociologija ter športna vzgoja. Programi omogočajo izbiro in s tem usmerjanje dijakov v različne poklice, saj  izobraževalni programi vključujejo obvezne strokovne module ter obvezno izbirne module, pri čemer dijak izbere enega ali več izbirnih modulov, kar določa posamezni izobraževalni program. Prosto izbirne module pripravi vsaka šola posebej skladno s svojo avtonomijo.V strokovnih modulih so opredeljene specifično poklicne in generične kompetence, v njih se prepletata strokovna teorija in praktični pouk. Pomembna sestavina kurikulov je  praktično usposabljanje z delom, ki v programih srednjega strokovnega izobraževanja obsega od 4 do 10 tednov. Izobraževanje se konča s poklicno maturo, ki je sestavljena iz obveznih predmetov (slovenščine in strokovno-teoretični predmet) in izbirnih predmetov (tuji jezik ali matematika ter izdelek oziroma storitev z zagovorom).

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izobraževalni program

Prilagoditve izobraževalnega programa:

Katalogi znanj

Izobraževalni program

Prilagoditve izobraževalnega programa:

 • Elektrotehnik (SI) – Izobraževalni program s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri

Katalogi znanj

Elektrotehnik

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izobraževalni program

Prilagoditve izobraževalnega programa:

Katalogi znanj

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Grafični tehnik

Izobraževalni program

Prilagoditve izobraževalnega programa:

Katalogi znanj

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izobraževalni program

Prilagoditve izobraževalnega programa:

 • Kemijski tehnik (DV) – Izobraževalni program za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku.

Katalogi znanj

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izobraževalni program

Prilagoditve izobraževalnega programa:

 • Kozmetični tehnik (SI) – Izobraževalni program s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri.

Katalogi znanj

Izobraževalni program

Prilagoditve izobraževalnega programa:

 • Kozmetični tehnik (SI) – Izobraževalni program s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri.

Katalogi znanj

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izobraževalni program

Prilagoditve izobraževalnega programa:

Logistični tehnik (SI) – Izobraževalni program s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri.

Katalogi znanj

Izobraževalni program

Prilagoditve izobraževalnega programa:

 • Medijski tehnik (GLU, GJM) – Izobraževalni program prilagojen za gluhe in naglušne ter dijake z govorno jezikovnimi motnjami.

Katalogi znanj

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izobraževalni program

Prilagoditve izobraževalnega programa:

 • Predšolska vzgoja (IS) – Izobraževalni program z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri.
 • Predšolska vzgoja (SI) – Izobraževalni program s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri.
 • Predšolska vzgoja (DV) – Izobraževalni program za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju.

Katalogi znanj

Izobraževalni program

Prilagoditve izobraževalnega programa:

 • Strojni tehnik (DV) – Izobraževalni program za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku.
 • Strojni tehnik (SI) – Izobraževalni program s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri.

Katalogi znanj

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Tehnik elektronskih komunikacij

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izobraževalni program

Prilagoditve izobraževalnega programa:

 • Tehnik mehatronike (SI) – Izobraževalni program s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri.

Katalogi znanj

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izobraževalni program

Prilagoditve izobraževalnega programa:

Tehnik računalništva (SI) –  Izobraževalni program s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri.

Katalogi znanj

Izobraževalni program

Prilagoditve izobraževalnega programa:

Katalogi znanj

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Tehnik varovanja

začetek izvajanja do vključno šol. leta 2013/14
Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Prilagoditve izobraževalnega programa:

 • Zdravstvena nega (SI) – Izobraževalni program s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri.

Katalogi znanj

Izobraževalni program

Prilagoditve izobraževalnega programa:

 • Zdravstvena nega (SI) – Izobraževalni program s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri.

Katalogi znanj

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izobraževalni program

Katalogi znanj

z-library Z-Library project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje