Programi srednjega poklicnega izobraževanja

Po programih srednjega poklicnega izobraževanja se dijaki izobražujejo za širša poklicna področja. Programi so pretežno praktično naravnani, saj vključujejo minimalno 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom. Praviloma trajajo tri leta. Vanje se lahko vpiše, kdor je končal osnovno šolo ali izobraževalni program nižjega poklicnega izobraževanja.

V programih, ki so pripravljeni za širša poklicna področja, dijak lahko izbira med različnimi izbirnimi moduli in se na ta način usposobi za določen poklic.

Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine in izdelek oziroma storitev z zagovorom. Po končanem izobraževanju imajo dijaki odprto pot, bodisi v zaposlitev, bodisi v nadaljevanje izobraževanje po dvoletnem izobraževalnem programu poklicno-tehniške šole.

Izobraževalni program

Prilagoditve izobraževalnega programa:

 • Administrator (DV) – Izobraževalni program za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku.
 • Administrator (GIB) – Izobraževalni program za gibalno ovirane dijake.
 • Administrator (IS) – Izobraževalni program z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri.
 • Administrator (SI) – Izobraževalni program s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri.
 • Administrator (slepi in slabovidni) – Izobraževalni program za slepe in slabovidne dijake ter dijake z okvaro vidne funkcije.

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Prilagoditve izobraževalnega programa:

 • Avtoserviser (DV) – Izobraževalni program za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku.
 • Avtoserviser (IS) – Izobraževalni program z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri.
 • Avtoserviser (SI) – Izobraževalni program s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri.

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Prilagoditve izobraževalnega programa:

 • Bolničar-negovalec (SI) – Izobraževalni program s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri.

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Prilagoditve izobraževalnega programa:

 • Elektrikar (DV) – Izobraževalni program za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku.
 • Elektrikar (GIB) – Izobraževalni program za gibalno ovirane dijake.
 • Elektrikar (SI) – Izobraževalni program s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri.

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Prilagoditve izobraževalnega programa:

 • Frizer (SI) – Izobraževalni program s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri.

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Prilagoditve izobraževalnega programa:

Frizer (SI) – Izobraževalni program s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri

Frizer (DV) – Izobraževalni program za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku.

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Prilagoditve izobraževalnega programa:

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Prilagoditve izobraževalnega programa:

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Prilagoditve izobraževalnega programa:

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Prilagoditve izobraževalnega programa:

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Prilagoditve izobraževalnega programa:

 • Mehatronik-operater (DV) – Izobraževalni program za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku.
 • Mehatronik operater (SI) – Izobraževalni program s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri.

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Prilagoditve izobraževalnega programa:

 • Mizar (GLU, GJM) – Izobraževalni program prilagojen za gluhe in naglušne ter dijake z govorno jezikovnimi motnjami.

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Prilagoditve izobraževalnega programa:

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Prilagoditve izobraževalnega programa:

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Prilagoditve izobraževalnega programa: 

 • Računalnikar (GIB) – Izobraževalni program za gibalno ovirane dijake.
 • Računalnikar (GLU, GJM) – Izobraževalni program za gluhe in naglušne ter dijake z govorno-jezikovnimi motnjami.
 • Računalnikar (IS) – Izobraževalni program z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri.
 • Računalnikar (SI) – Izobraževalni program s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri.

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Prilagoditve izobraževalnega programa:

 • Računalnikar (GIB) – Izobraževalni program za gibalno ovirane dijake.
 • Računalnikar (GLU, GJM) – Izobraževalni program prilagojen za gluhe in naglušne ter dijake z govorno jezikovnimi motnjami.
 • Računalnikar (IS) – Izobraževalni program z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri.
 • Računalnikar (SI) – Izobraževalni program s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri.

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Prilagoditve izobraževalnega programa:

 • Slaščičar (GLU, GJM) – Izobraževalni program prilagojen za gluhe in naglušne ter dijake z govorno jezikovnimi motnjami.
 • Slaščičar (SI) – Izobraževalni program s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri.

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Prilagoditve izobraževalnega programa:

 • Trgovec (DV) – Izobraževalni program za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku.
 • Trgovec (IS) – Izobraževalni program z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri.
 • Trgovec (SI) – Izobraževalni program s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri.

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Prilagoditve izobraževalnega programa:

 • Vrtnar (GLU, GJM) – Izobraževalni program prilagojen za gluhe in naglušne ter dijake z govorno jezikovnimi motnjami.

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izpitni katalog

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izobraževalni program

Katalogi znanj

Izpitni katalog

z-library Z-Library project

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje