Kontaktni podatki zaposlenih

Vsi a b č d f g h j k l m n o p r s š t u v z ž

Središče skupne službe in projektna pisarna


Projektna pisarna
01 5864 239 majda.gartner@cpi.si

Majda Gartner skrbi za finančno vodenje projekta ESS MDDSZ – Dvig kakovosti sistema vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj ter projekta ESS MIZŠ Promocija poklicnega izobraževanja 2021 – 2022. V letih 2017 – 2021 je bila del tima CPI, ki skrbi za področje kakovosti poklicno-strokovnega izobraževanja. V okviru projektov Finančna podpora nacionalnim referenčnim točkam EQAVET v letih 2017 – 2019 in 2019 – 2021 je koordinirala, vodila in poročala o izvedbi projektnih aktivnosti. Predavala je na temo vzpostavitve in razvoja modela kakovosti na ravni šole ter na usposabljanjih za presojevalce. Šolam in kolegom – presojevalcem je svetovala v fazi priprave na kolegialno presojo ter nadzirala same izvedbe kolegialnih presoj. Vključena je bila v mednarodni tim pri prenovi priročnika za izvajanje mednarodne kolegialne presoje, ki poleg postopka samega opredeljuje tudi kriterije in kazalnike na različnih področjih presoje. Je članica delovne skupine pri pripravi Nacionalnega poročila o kakovosti PSI 2021. Vključuje se v druge projekte zavoda, predvsem na področju podjetništva in ekonomije.


Kadrovska služba
01 5864 229 maja.gubensek@cpi.si

Na Majo se lahko obrnete z vprašanji s področij zaposlovanja. Sodeluje tudi pri pripravi kadrovskih načrtov, skrbi za pravilno uporabo delovno-pravne zakonodaje, izvedbo postopkov javnega naročanja, promocijo zdravja na delovnem mestu ter varstvo pri delu.

2 / 15 Počisti filter Prikaži vse

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje