Kontaktni podatki zaposlenih

Vsi a b č d f g h j k l m n o p r s š t u v z ž

Direktor

0 / 1 Počisti filter

Središče za razvoj poklicnih kvalifikacij

0 / 10 Počisti filter

Središče za razvoj poklicnega izobraževanja

0 / 23 Počisti filter

Središče za mednarodno sodelovanje


Projekti ESS MIZŠ
01 5864 231 sara.gosnak@cpi.si

Sara Gošnak je zaposlena na projektu Promocija poklicnega izobraževanja v obdobju 2016-2020 in opravlja vlogo Tehnične delegatke WorldSkills Slovenia. Od 2013 skrbi za izvajanje nacionalnih tekmovanj v poklicnih spretnostih za mlade strokovnjake SloveniaSkills ter organizacijo udeležbe slovenske ekipe na prestižnem evropskem tekmovanju v poklicnih spretnostih EuroSkills. Hkrati tudi razvija različna orodja in aktivnosti za promocijo poklicnega in strokovnega izobraževanja kot so igralne karte o poklicih, nastopi na sejmih, oglaševanje in drugo.


Zagotavljanje kakovosti
01 5864 226 sasa.grasic@cpi.si

Saša Grašič na CPI-ju skrbi za področje kakovosti. Kot vodja nacionalne referenčne točke za kakovost poklicno-strokovnega izobraževanja je članica evropske mreže za kakovost poklicnega izobraževanja in usposabljanja, mreže EQAVET. Naloga mreže EQAVET je razvoj skupnega evropskega okvira kakovosti ter njegova implementacija v nacionalni prostor. Je tudi članica nacionalne medinstitucionalne programske skupine za razvoj in implementacijo nacionalnega okvira kakovosti vzgoje in izobraževanja. V odnosu do poklicno-strokovnih šol je bila v preteklosti dejavna predvsem na področju implementacije prenovljenih izobraževalnih programov, načrtovanja in izvajanja izvedbenega kurikula na ravni šole ter snovanja in koordiniranja usposabljanja učiteljev. V sedanjosti jo lahko srečujete v svetovalni in predavateljski vlogi pri vzpostavitvi in razvoju modela kakovosti na ravni šole. Enkrat letno vsebinsko pripravi in koordinira konferenco o kakovosti, kjer izmenjujemo izkušnje in primere dobre prakse s področja ugotavljanja, zagotavljanja in razvoja kakovosti med izvajalci poklicno-strokovnega izobraževanja različnih evropskih držav.

2 / 11 Počisti filter

Središče skupne službe in projektna pisarna


Projektna pisarna
01 5864 239 majda.gartner@cpi.si

Majda Gartner skrbi za finančno vodenje projekta ESS MDDSZ – Dvig kakovosti sistema vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj ter projekta ESS MIZŠ Promocija poklicnega izobraževanja 2021 – 2022. V letih 2017 – 2021 je bila del tima CPI, ki skrbi za področje kakovosti poklicno-strokovnega izobraževanja. V okviru projektov Finančna podpora nacionalnim referenčnim točkam EQAVET v letih 2017 – 2019 in 2019 – 2021 je koordinirala, vodila in poročala o izvedbi projektnih aktivnosti. Predavala je na temo vzpostavitve in razvoja modela kakovosti na ravni šole ter na usposabljanjih za presojevalce. Šolam in kolegom – presojevalcem je svetovala v fazi priprave na kolegialno presojo ter nadzirala same izvedbe kolegialnih presoj. Vključena je bila v mednarodni tim pri prenovi priročnika za izvajanje mednarodne kolegialne presoje, ki poleg postopka samega opredeljuje tudi kriterije in kazalnike na različnih področjih presoje. Je članica delovne skupine pri pripravi Nacionalnega poročila o kakovosti PSI 2021. Vključuje se v druge projekte zavoda, predvsem na področju podjetništva in ekonomije.


Kadrovska služba
01 5864 229 maja.gubensek@cpi.si

Na Majo se lahko obrnete z vprašanji s področij zaposlovanja. Sodeluje tudi pri pripravi kadrovskih načrtov, skrbi za pravilno uporabo delovno-pravne zakonodaje, izvedbo postopkov javnega naročanja, promocijo zdravja na delovnem mestu ter varstvo pri delu.

Tjaša Gulje
Modernizacija PSI
01 5864 248 tjasa.gulje@cpi.si
3 / 17 Počisti filter

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje